• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

”Är de inte rädda för att de bara ska stanna kvar?”

Ovanstånde fråga har jag fått med anledning av min bloggning om utomeuropeiska bärplockare i Finland. Alltså om man inte i Finland är oroliga och rädda för att en massa utlänningar som kommer till landet för att plocka bär bara ska ”hoppa av” och stanna kvar i Finland. Svaret är: nej, den rädslan finns inte. Jag har bett en hög tjänsteman inom finska migrationsverket att förklara varför:

”Fenomenet ‘papperslösa’ har under lång tid varit mycket stort i hela Västeuropa. Det finns endast två undantag, nämligen Island och Finland. Hittills. En av anledningarna till att dessa två länder i minimal utsträckning råkat ut för ‘papperslöshetssyndromet’ är till stor del ländernas avsides geografiska läge. Man ska vara medveten om att gränsen mellan Finland och Ryssland är som en ocean; d.v.s. från öst kommer man inte till Finland. En annan anledning är det svåra språket i Finland och den kontrollerande kulturen. En tredje anledning är att det finns så få utlänningar, vilket väsentligt underlättar för ”kontrollsystemen” att fastställa grunden för varje individs vistelse i Finland. Och en fjärde anledning till att ‘papperslösa’ inte finns i Finland är, att det finns ytterst små möjligheter för en utlänning att vistas i landet utan att det kommer till myndigheternas kännedom.

När antalet utlänningar ökar förändras situationen och myndigheternas möjligheter att ingripa försvagas på ett avgörande sätt. Så har skett i Sverige och i många andra länder i Europa. Så kan det komma att gå också i Finland i framtiden.

Jag är förresten av den åsikten att i ett globalt perspektiv har vi framför oss massiv flyttvåg som riktar sig mot Europa, som kan komma att börja inom de närmaste åren. Det beror på olika faktorer i samverkan. Jag har utrett en del av dessa faktorer i min kolumn i Helsinki Times i mars i år.”

En student skrev elva laudatur!

Häromdagen skrev jag (läs här) om att en enda student -av 41.000 – som skrev nio laudatur i årets studentskrivning. En enda av 41.000 – begrunda det, det säger något om svårighetsgraden på de finländska studentskrivningarna…

Idag kommer besked om att man har hittat en elev som har skrivit elva laudatur! Årets bästa student är Anna Karrila från gymnasiet i Olarsby i Esbo. Hon skrev alltså laudatur i alla de ämnen hon valde att skriva, dvs modersmålet (finska)l, svenska, engelska, tyska, matematik, fysik, kemi, biologi, hälsokunskap, psykologi och religion.

Att ta studentenexamen i Finland är, förutom krävande, också en tämligen dyr historia. Men det är ändå något som de allra flesta gymnaister väljer att göra. Information om priser finns här.

Läs artikeln Elva laudatur årets rekord i Hufvudstadsbladet och läs mer om studentexamen vårterminen 2008 här.

Vänd på saken: Är en svensk ”thailändare” om han har uppehållstillstånd eller medborgarskap i Thailand?

Läs först:
Varför kallar TT kvinnan “svenska”?
– 17 maj 2008
Borde inte rubriken ha varit en annan?
– 7 mars 2008

Häromdagen valde också Svenska Dagbladet att gå på samma linje som TT och kallar den nigerianska kvinnan som köpte ett spädbarn barn för att gå före i bostadskön i London, för ”svenska”. Och detta bara för att hon, förutom sitt ursprungsmedborgarskap som är nigerianskt, också har svenskt medborgarskap för att hon har varit gift med en svensk man. Enligt uppgift lämnade hon Sverige för tre år sedan.

Som jag skriver i mitt inlägg Borde inte rubriken ha varit en annan? så kan man undra om svenskar med dubbla medborgarskap eller svenskt medborgarskap och uppehållstillstånd i t.ex. Thailand automatiskt känner sig som och vill benämnas ”thailändare”? Själv kan jag aldrig någonsin känna mig som ”svensk”, jag är ju finländare oavsett hur länge jag bor i Sverige. Jag tror inte heller att svenskar som bosatt sig i Finland känner sig som ”finländare” eller ”finnar” ens efter decennier i landet.

Det är bättre och tydligare att tala om människor som det de är och inte pådyvla alla en ”svenskhet” som är fjärran från vad de vare sig är eller känner sig som. Varför man gör så vet jag inte – kan det vara så att svenskarna tror att alla så oerhört gärna vill definiera sig som ”svenskar”? Ingenting kan vara mer felaktigt och att tänka så tyder på en verklig översittarattityd. Om däremot en nigerian eller ryss eller finländare eller uigur eller libyer med svenskt medborgarskap själv, av någon anledning, skulle vilja definiera sig som svensk så är det hans/hennes fria val. Men svenska journalister ska inte etikettera människor enligt sin förmätna tro och utgå från att alla av annat urpsrung prompt vill avstå från sin egen identitet, sin nationalitet, sitt ursprung och sin bakgrund och kallas ”svenskar”!