• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

Vilka lagar ska gälla och vilka lagar ska inte gälla?

Vilka lagar ska gälla i Sverige? Vilka lagar ska inte gälla? Varför ska vi ha lagar om de inte ska efterlevas? Hur ska människor kunna ha tillltro till lagarna om de ibland absolut ska efterlevas, ibland inte alls? Och hur ska man kunna ta något på allvar i ett land där man vill stifta en lag som ska stå i motsatsförhållande till en annan lag?

Alltså: hur kan man kräva att det ska beslutas om att alla som vistas i landet illegalt (olagligt, mot lagen!) ska omfattas av en lag som i praktiken står i motsats till det faktum att de vistas i landet illegalt? Det är svårt att förstå hur de ledamöter i Sveriges riksdag tänker som vill att en sådan lag ska stiftas.

Asylsökande som efter upprepade nya ansökningar om uppehållstillstånd inte beviljats detta ska enligt lag lämna landet. Ändå finns det mängder av ledamöter av Sveriges riksdag som vill att man ska bortse från den lag som stadgar detta, och i stället ”legalisera” vägran att efterleva svensk lagstiftning. Detta vill de ska ske bland annat genom att man lagstiftar om att de som bryter mot lagen (!!!) och stannar kvar här utan tillstånd liksom de som aldrig ens sökt tillstånd utan bara kommit hit illegalt för att arbeta svart, ska ges laglig rätt till sjukvård bekostad av skattemedel. Det är förstås helt barockt och jag förstår inte att svenska riksdagsledamöter inte förstår att här uppstår en anomali!

Bara så det inte föreligger några oklarheter på de här punkterna och så att ingen illvillig person tar sig rätten att påstå att jag inte anser att alla människor är lika mycket värda: alla människor är självklart lika mycket värda. Vore jag läkare eller sjuksköterska så skulle jag absolut inte stänga dörren i ansiktet på en akut sjuk människa oavsett om han/hon har uppehållstillstånd eller inte, det behövs ingen lagstiftning för det. Det ligger ju i läkareden och i den grundsyn som all sjukvårdspersonal omfattar att man ger hjälp åt akut sjuka människor. Det finns många inom sjukvården som redan nu och utan lagstiftning, när situationer blir akuta, gör det självklara och det enda rätta: hjälper medmänniskor i nöd. Men människor som vistas här illegalt ska lämna landet, det är också en självklarhet, så länge vi har en utlänningslag som stadgar att det ska vara så. Så länge vi inte har helt öppna gränser och helt fri invandring.

Det handlar om lagar och respekten för lagarna – om vi ska ha ett civiliserat och demokratiskt rättssamhälle. I svensk utlänningslagstiftning finns ingen paragraf som säger att det går bra att komma hit på turistvisum från t.e.x. länder i Sydamerika och själv välja att stanna kvar i åratal illegalt och jobba svart. Därmed går det inte heller, juridiskt, att lagstifta om att personer som illegalt – OLAGLIGT! – vistas i landet ska ha LAGLIG rätt till vård. Det har ingenting alls att göra med att vissa människor skulle vara mer eller mindre värda än andra människor.

%d bloggare gillar detta: