• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Svaret blev ”God dag yxskaft”

Det kom ett mejl från juristen Birgitta Elfström:

Svaret blev ”God dag yxskaft”
Jag är ombud för en statslös palestinier som ursprungligen är flykting från Gaza och som har fått utvisningsbeslut till Saudiarabien där han tidigare haft arbetstillstånd som upphört. Jag tillskrev Migrationsverkets experter på Mellanöstern eftersom jag fått information om att Saudiarabien inte beviljar inresevisum för en statslös palestinier som inte har uppehållstillstånd i något land. Jag avslutade min skrivelse med frågan om det kunde vara så att Migrationsverket inte har tillräckligt med information om hur det går till att få visum till Saudiarabien.

Migrationsverkets enhetschef på landinformationsenheten, Birgitta Stenborg, svarade, men inte på min fråga utan hon kopierade nio sidor LIFOS-text till mig.

Fortfarande undrar jag om Saudiarabien verkligen tar emot en statslös palestinier som inte har uppehållstillstånd i något land. Jag är läskunnig och jag studerar LIFOS-dokumentet men jag kan inte se att det besvarar min fråga.

Bitgitta Elfström

Mina kommentarer:
Jag tittade lite på bilagan på nio sidor som MIG hade skickat till Birgitta Elfström. Där står bland annat:

“För att erhålla uppehållstillstånd i Saudiarabien krävs det för alla utländska medborgare och statslösa palestinier att man har en sponsor (garant). Sponsorn ska vara saudisk medborgare och det kan bestå av ett företag, prins eller privatperson. En person med giltigt uppehållstillstånd i Saudiarabien kan endast återvända om denne har ett exit och re-entry permit i passet. Re-entry permit är vanligtvis giltigt i sex månader. För att lämna Saudiarbien krävs ett exit permit. Värt att notera är att det är sponsorn som ansöker om exit och re-entry permit i god tid före avresan. Det går alltså inte att lämna Saudiarabien lagligt utan hjälp av sin sponsor. Innan man får ett exit permit i sitt pass kontrollerar myndigheterna att personen ifråga inte har skulder, böter eller annan anmärkning i de saudiska registren.”

Jaha. Och? I denna text, skriven av MIG själv, framgår det att den som lämnat Saudiarabien utan exit permit har gjort det olagligt och inte kan komma tillbaka. Inte ens den, som kanske fått sin sponsor att ge honom hans pass försett med ett exit permit, men som har varit borta i mer än sex månader, får återvända. Så vad är det MIG fortfarande inte förstår? Det är ju samma idiot- och cirkelresonemang som MIG förde när det gällde flera av mina statslösa palestinska klienter från Saudiarabien för fyra, fem år sedan. Dessutom (skrivet av MIG i februari 2005):

“Det har blivit svårare det senaste året att erhålla uppehållstillstånd i Saudiarabien på grund av ”saudiseringsprojektet” det är dock sponsorn som i slutändan avgör om han vill att en person ska ha uppehållstillstånd i Saudiarabien.”

Det har alltså – vilket MIG själv bekräftar – blivit ännu svårare att få uppehållstillstånd i Saudiarabien och 2) det är en sponsor, oftast en privatperson, som i praktiken avgör vem som får det och vem som inte får det. Kan man anse att människor ska sändas (om det ens gick…) tillbaka till ett land där deras rätt att vistas i landet kan vara beroende av en nyck hos en privat arbetsgivare och inte har någon statlig förankring alls? Just wondering…

Dessutom skriver Migrationsverkets beslutsfattare själv så här i ett beslut rörande en av mina klienter – en statslös palestinier från Saudiarabien – i början av år 2006.

Orden med tvång är förresten helt meningslösa i sammanhanget eftersom det inte går att verkställa en avvisning av en statslös palestinier till Saudiarabien ens utan tvång om han varit utanför landet i mer än sex månader… Och situationen har ju inte förändrats till det bättre, det har inte blivit lättare att återsända en statslös person (alltså en person utan medborgarskap i något land) till Saudiarabien sedan dess. Tvärtom.

P.S. Det går inte att utläsa i Migrationsverkets statistik hur många statslösa palestinier som de senaste åren tagit sig till Sverige från Saudiarabien och andra Gulfstater, eftersom statistiken inte anger från vilka länder de asylsökande kommit utan endast vilket medborgarskap de har. Det anges bara i klump att det t.ex. år 2007 kom 1.312 asylsökande som sade sig vara statslösa, men det framgår inte vilka länder de kom ifrån. Inte heller framgår det om det bland dessa personer finns andra statslösa än palestinier. Jag ska givetvis ställa några frågor till Migrationsverket och kommer att redovisa svaret på bloggen.

Finland: Dags för ett nytt skattesystem!

Foto: Lehtikuva Oy/Statsrådets kansli

Finansminister Jyrki Katainen (saml) föreslår att regeringen utser en expertgrupp som ska utreda hur Finlands skattesystem ska kunna förnyas. Han vill ändra tyngdpunkten i beskattningen från beskattning av arbete till beskattning av egendom och konsumtion.

Enligt Katainen är det finska skattesystemet föråldrat. Det borde vara en mer jämlik balans mellan beskattning på kapitalinkomst och inkomst från förvärsarbete. Han säger också att beskattning som grundar sig på miljöaspekter skulle kunna få en central roll i det nya systemet.

I en intervju i Helsingin Sanomat säger Katainen att han hoppas att utredningen blir klar till slutet av år 2010. Då kan beskattningen bli ett viktigt tema i riksdagsvalet år 2011.

Kanske borde Anders Borg, Sveriges finansminister, fundera lite på de om en del av de tankar och idéer som hans unga (Jyrki Katainen är 36 år gammal) finländska kollega framför, också skulle kunna vara något för Sverige.

Saudier bör stanna hemma på semestern

Saudiska myndigheter vill att landets medborgare stannar hemma på semestern. När nu den 90 dagar långa sommarsemestern börjar om bara en månad, säger vice generalsekreteraren för Saudi General Commission for Tourism and Antiquities, Fahad Al-Jarboa, att det främsta målet för kommissionen är att rikta sig mot den inhemska marknaden och att uppmuntra saudierna att tillbringa semestern i hemlandet.

”Vi väljer att först och främst fokusera på vår hemmamarknad av den uppenbara anledningen att saudiska familjer har lockats av konkurrerande resmål som Egypten, Förenade Arabemiraten och Bahrain.”

Enligt rapporter spenderade 4,5 miljoner saudiska turister ca 70 miljarder SAR (kurs hos Forex: 1 SAR = 1,64 SEK) på turism utomlands år 2007. Det är en ökning med hela 40 % jämfört med året innan. Saudierna spenderade 153 miljarder SAR i Förenade Arabemiraten och 50 miljarder SAR i Bahrain förra året. Det är pengar som turistansvariga i Saudiarabien vill att saudierna ska spendera i hemlandet.

Saudiarabien ska nu börja marknadsföra sig som en turistdestination i sina grannländer Kuwait, Qatar, Bahrain och Förenade Arabemiraten. Man ska, enligt Al-Jarboa, rikta sig till par och familjer som söker en autentisk turistupplevelse i en god social atmosfär där islamiska och arabiska värderingar och traditioner bevaras och där familjeband framhålls som något mycket viktigt.

Men oavsett alla planer som nu finns på att förbättra infrastrukturen för turism i Saudiarabien så vill många saudier ändå resa utomlands på sin semester.

”Min familj har köpt en lägenhet i Cairo och står i begrepp att köpa ett hus i Sharm El-Sheikh”, säger Noura Mohammed, 19 år. ”Vi och många andra familjer väntar hela året på semestern då vi får resa utomlands. Många föräldrar uppmuntrar sina barn att vara duktiga i skolan för då får de resa bort i stället för att stanna hemma i Saudiarabien och plugga och försöka ta examen på nytt.”

Hidayah, 16 år, som reser till Spanien varje år, håller med:

”Det finns ingenting lockande nog i Saudiarabien för att saudierna ska vilja sluta resa utomlands och stanna hemma under sommarsemestern. Inga biografer, inga stora temaparker och inga nöjesfält. Här finns bara shoppinggallerior och sådana finns det hur mycket som helst av i andra länder också, ofta med nyare och annorlunda varor som vi inte har här. Jag tycker att Saudi General Commission for Tourism and Antiquities ska tänka lite på den yngre befolkningen som vill roa sig också, och inte försöka hålla saudierna kvar i landet den här sommaren.”