• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Svaret blev ”God dag yxskaft”

Det kom ett mejl från juristen Birgitta Elfström:

Svaret blev ”God dag yxskaft”
Jag är ombud för en statslös palestinier som ursprungligen är flykting från Gaza och som har fått utvisningsbeslut till Saudiarabien där han tidigare haft arbetstillstånd som upphört. Jag tillskrev Migrationsverkets experter på Mellanöstern eftersom jag fått information om att Saudiarabien inte beviljar inresevisum för en statslös palestinier som inte har uppehållstillstånd i något land. Jag avslutade min skrivelse med frågan om det kunde vara så att Migrationsverket inte har tillräckligt med information om hur det går till att få visum till Saudiarabien.

Migrationsverkets enhetschef på landinformationsenheten, Birgitta Stenborg, svarade, men inte på min fråga utan hon kopierade nio sidor LIFOS-text till mig.

Fortfarande undrar jag om Saudiarabien verkligen tar emot en statslös palestinier som inte har uppehållstillstånd i något land. Jag är läskunnig och jag studerar LIFOS-dokumentet men jag kan inte se att det besvarar min fråga.

Bitgitta Elfström

Mina kommentarer:
Jag tittade lite på bilagan på nio sidor som MIG hade skickat till Birgitta Elfström. Där står bland annat:

“För att erhålla uppehållstillstånd i Saudiarabien krävs det för alla utländska medborgare och statslösa palestinier att man har en sponsor (garant). Sponsorn ska vara saudisk medborgare och det kan bestå av ett företag, prins eller privatperson. En person med giltigt uppehållstillstånd i Saudiarabien kan endast återvända om denne har ett exit och re-entry permit i passet. Re-entry permit är vanligtvis giltigt i sex månader. För att lämna Saudiarbien krävs ett exit permit. Värt att notera är att det är sponsorn som ansöker om exit och re-entry permit i god tid före avresan. Det går alltså inte att lämna Saudiarabien lagligt utan hjälp av sin sponsor. Innan man får ett exit permit i sitt pass kontrollerar myndigheterna att personen ifråga inte har skulder, böter eller annan anmärkning i de saudiska registren.”

Jaha. Och? I denna text, skriven av MIG själv, framgår det att den som lämnat Saudiarabien utan exit permit har gjort det olagligt och inte kan komma tillbaka. Inte ens den, som kanske fått sin sponsor att ge honom hans pass försett med ett exit permit, men som har varit borta i mer än sex månader, får återvända. Så vad är det MIG fortfarande inte förstår? Det är ju samma idiot- och cirkelresonemang som MIG förde när det gällde flera av mina statslösa palestinska klienter från Saudiarabien för fyra, fem år sedan. Dessutom (skrivet av MIG i februari 2005):

“Det har blivit svårare det senaste året att erhålla uppehållstillstånd i Saudiarabien på grund av ”saudiseringsprojektet” det är dock sponsorn som i slutändan avgör om han vill att en person ska ha uppehållstillstånd i Saudiarabien.”

Det har alltså – vilket MIG själv bekräftar – blivit ännu svårare att få uppehållstillstånd i Saudiarabien och 2) det är en sponsor, oftast en privatperson, som i praktiken avgör vem som får det och vem som inte får det. Kan man anse att människor ska sändas (om det ens gick…) tillbaka till ett land där deras rätt att vistas i landet kan vara beroende av en nyck hos en privat arbetsgivare och inte har någon statlig förankring alls? Just wondering…

Dessutom skriver Migrationsverkets beslutsfattare själv så här i ett beslut rörande en av mina klienter – en statslös palestinier från Saudiarabien – i början av år 2006.

Orden med tvång är förresten helt meningslösa i sammanhanget eftersom det inte går att verkställa en avvisning av en statslös palestinier till Saudiarabien ens utan tvång om han varit utanför landet i mer än sex månader… Och situationen har ju inte förändrats till det bättre, det har inte blivit lättare att återsända en statslös person (alltså en person utan medborgarskap i något land) till Saudiarabien sedan dess. Tvärtom.

P.S. Det går inte att utläsa i Migrationsverkets statistik hur många statslösa palestinier som de senaste åren tagit sig till Sverige från Saudiarabien och andra Gulfstater, eftersom statistiken inte anger från vilka länder de asylsökande kommit utan endast vilket medborgarskap de har. Det anges bara i klump att det t.ex. år 2007 kom 1.312 asylsökande som sade sig vara statslösa, men det framgår inte vilka länder de kom ifrån. Inte heller framgår det om det bland dessa personer finns andra statslösa än palestinier. Jag ska givetvis ställa några frågor till Migrationsverket och kommer att redovisa svaret på bloggen.

%d bloggare gillar detta: