• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Om Migrationsverkets syn på situationen i Gaza

Man kan tycka vad man vill om vilka personer Sverige ska ge asyl eller uppehållstillstånd och vilka som inte ska få stanna här. Och tycker gör många. Men man måste hålla isär saker och ting och inse att utlänningslagen är en lag som alla andra lagar och lagar ska följas. För att lagen ska kunna följas måste kunniga personer tolka den. För att lagen ska gälla lika för alla (så långt det någonsin går), måste tolkningen av den vara samstämmig. Inte lite hej & hå och beroende på dagsformen eller kunskaperna hos just den beslutsfattare som råkar få ett ärende på sitt bord.

Jag säger inte – ingen säger! – att det är lätt. Tvärtom. Och just därför borde kraven på vilka som ska fatta lagligt bindande livsavgörande beslut vara skyhöga. Inte som det är nu – ungefär som med en del personer som går ut Lärarhögskolan och blir lärare utan att ha tillräcklig kompetens för det – att man får sitta och vara handläggare och beslutsfattare utan att ens kunna stava rätt.

Birgitta Elfström, jurist och tidigare i nära två decennier själv anställd vid Migrationsverket som bland annat beslutsfattare, har flera gånger tidigare skrivit på den här bloggen. Hon gör det nu igen:

På Migrationsverkets hemsida kan följande läsas:
Lifos- landinformationssystemet fyller 10 år. Lifos är i första hand ett viktigt arbetsredskap för verkets egen personal och innehåller till största delen information om förhållandena i de länder som sökande kommer från.

Jag är ombud för en statslös palestinier från Gaza som fått beslut om utvisning. Migrationsdomstolen skriver i sitt beslut i augusti 2007 att ”verkställighet skall ske till det palestinska området Gaza”.

Jag söker i det ”viktiga” arbetsredskapet Lifos, som Migrationsverkets dokumentsamling heter, vad praxis säger om utvisning till Gaza efter det att Hamas tog över styret i detta område i juni 2007. De senaste praxisbesluten är från mars 2007, alltså från tiden före Hamasstyret.

Hur kan det vara möjligt att Migrationsverket och Migrationsdomstolen utvisar en person till ett område som styrs av en organisation som av EU bedöms vara en terroristorganisation? Sverige vill inte ha en dialog med Hamas. Statslösa palestinier som har sin hemvist i Gaza och som sökt asyl i Sverige borde bedömas vara i behov av skydd eller beviljas uppehållstillstånd på humanitär grund så länge som området styrs av en terroristorganisation.

Kan det vara så att Migrationsverket och Migrationsdomstolen inte har tänkt på att Hamas är stämplad som en terroristorganisation eller kan det vara så att statslösa palestinier med hemvist i Gaza skall nöja sig med att styras, dömas och utbildas av en terroristorganisation?

Birgitta Elfström

%d bloggare gillar detta: