• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

Jag läser andras bloggar 3

Mina tidigare Jag läser andras bloggar finns här och här.

Emellanåt läser jag American Bedus blogg som jag finner intressant eftersom den berättar om ett helt annat liv än det västerländska men ur en västerländsk (amerikansk) kvinnas perspektiv. American Bedu är en amerikansk diplomat som gifte sig med en saudisk man. Hon berättar på bloggen om sitt liv som förändrades helt när hon gifte sig och valde att bosätta sig med sin make i Saudiarabien. Underrubriken till hennes blogg är: ”Experiences & observations of a former American diplomat now married to a Saudi and living in KSA…” och så här presenterar hon den:

”This blog is about me, a former American diplomat who met and married a Saudi national. With this blog I am sharing my experiences and perspectives as an American in Saudi. This blog is not intended as Saudi-bashing. I try to write candidly and openly about experiences and observations. In addition, your input is also most welcomed. I want this blog to be an exchange of views and perspectives so we can learn from one another.”

Här är ett av American Bedus inlägg som bara måste ses, snarare än läsas: Saudi Bathing Beauties! Ett annat inlägg som utgör annorlunda läsning har rubriken KSA:Perspecitive of a Saudi man. Det är en ganska lång intervju som American Bedu gjort med en ung saudisk man och den börjar så här:

It is not easy as a woman to have an opportunity to speak candidly and openly with a Saudi man (within the Kingdom) let alone have his permission to share his views. Therefore I do wish to thank him for allowing me to interview him on a multitude of topics which I believe will be of interest to readers…

Let’s begin by telling a little bit about yourself…where were you born and what is your age? What kind of work are you doing now?”

Och efter att en ung saudisk man fängslats (men nyligen släppts) för att ha bloggat ”för fritt”, är den omfattande studien om Blogging in Saudi Arabia ett intressant dokument. American Bedu har lagt ut hela texten med rubriken Blogging in Saudi Arabia: An Agent of Social Change?

Jag skrev för drygt ett år sedan om en nyhetsreporter som i en intervju med skärpa framhöll att hon minsann inte läser bloggar. Hon läser Svenskan, DN, Aftonbladet och Expressen. Och lyssnar på Studio Ett. Läs här. Den inställningen verkar vara förhärskande bland svenska journalister och det är väl därför samma nyheter går runt i alla svenska medier. Det är bara att titta på eniro.se/nyhetssok och söka på något ord så kommer sida efter sida upp med samma nyhet i tiotals, ibland hundratals medier.

LÄS (ANDRAS) BLOGGAR!

Finland: Allt färre får socialbidrag

Allt färre finländare får utkomsstöd (socialbidrag), visar uppfter från forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården, Stakes.

Statens bruttoutgifter för de hushåll som får utkomsstöd uppgick till 2.150 euro per hushåll förra året, mot 1.380 euro för tio år sedan. Statens utgifter för utkomsstödet uppgick till totalt 476.094.000 euro förra året.

Sammanlagt 221.100 hushåll fick utkomststöd förra året. För tio år sedan lyfte 344.075 hushåll utkomststöd. Utkomststödet är den sista nödlösningen för personer eller familjer som inte klarar av att betala för sitt uppehälle.

LO är för oreglerad invandring

Inte undra på att folk lämnar facket! Titta nu på LO, till exempel (läs bl.a. här). De betalar fortfarande av medlemspengarna till socialdemokratiska partiet, oavsett om medlemmarna vill det eller inte. De skickar för medlemspengar ut konstiga brev till riksdagsledamöters grannar, ett osmakligt påhitt som knappast lockar nya medlemmar. Och nu ska de också stödja ”migranter och papperslösa”! Det handlar om människor som sökt asyl, fått avslag på sina ansökningar men vägrar lämnar Sverige och om människor som kommit till Sverige enbart för att jobba svart och aldrig ens har sökt uppehållstillstånd. LO sanktionera alltså i praktiken svartjobb och lagbrott.

Dessutom ämnar LO bilda ett Fackligt Centrum för papperslösa och vill samarbeta med Migrationsverket för att nå ut med facklig information till asylsökande som får arbetstillstånd. Okej, men då ska förstås information lämnas också från andra intresseorganisationer som vill sprida uppgifter om sin verksamhet via Migrationsverket – politiska partier, Skatteverket, Svenskt näringsliv, Svenska kyrkan och andra trossamfund, ideella organisationer etc.

LO tycker att arbetsgivarna ska straffas hårt om de utnyttjar svart arbetskraft. Men hur går det då med dem som är här illegalt och bara kan jobba svart? Det är ju genom svartjobb de här människorna försörjer sig eftersom de vistas här illegalt och därför inte har rätt att arbeta, så vad är det då egentligen som LO konkret och faktiskt ska erbjuda dem?

Borde inte LO – om det vore en ansvarstagande organisation – respektera svensk lag som säger att människor som inte har laglig rätt att vistas här ska återvända till sina hemländer? Eller anser LO att det är facket och inte riksdag och regering som ska bestämma vilka svenska lagar som ska gälla och vilka som inte ska gälla?

Att LO:s avtalssekreterare Erland Olausson vill att ”svenska regeringen ska ändra lagstiftningen så att det inte längre är kriminellt att vara här illegalt” är så korkat att man nästan tror att det är ett skämt. Något som är illegalt (=mot lagen) är ju kriminellt, det går ju naturligtvis inte att säga att ”trots att det är olagligt, det du gör, så ska vi i regeringen (och riksdagen) bestämma att det inte är kriminellt”. Vilka andra illegala handlingar ska i så fall inte heller anses vara kriminella? Skattebrott? Snatteri? Bedrägeri?

LO visar, genom sina spektakulära uttalanden, att de är av den åsikten att Sverige ska ha en helt fri och oreglerad invandring. Och det är klart att om fackpamparna har frågat sina medlemmar ifall dessa är av samma åsikt och det visat sig att de är det, då är det inget som hindrar att LO börjar bearbeta regeringen och riksdagen för att fri och oreglerad invandring ska bli verklighet. Men LO kan ju inte införa det på egen hand, organisationen är ju trots allt inte ett lagstiftande organ även om den säkert vill se sig som en sådan.

Finland: Intervju med studenten som skrev nio laudatur

I Hufvudstadsbladet finns en kort intervju med fem frågor till Sarianna Mankki som skrev nio laudatur i vårens studentskrivningar. Hon skrev modersmålet, kort matematik, geografi, samhällslära, franska, svenska, tyska, engelska och spanska – med högsta betyg i samtliga ämnen. Sarianna Mankki berättar bland annat att hon nu pluggar upp till tio timmar om dagen för att klara inträdesproven till universitetet i Helsingfors… Läs också här och här.

Tillägg: läs också om Taneli Kuusi som är autist och har Aspergers syndrom efter nio försök och mycket sisu klarade studentexamen!

Saudiarabien: Skilsmässa på grund av bråk om bilbälte

En saudisk man tog ut skilsmässa från sin fru för att hon vägrade att anväda bilbälte, rapporterar dagstidningen Al-Eqtisadiah. Efter ett häftigt gräl hade hustrun bett maken att köra henne till hennes föräldrars hus. När de satte sig i bilen bad maken henne ta på sig bilbältet. Hon vägrade och sa att hon hoppades att han skulle bli tagen av polisen och få böter.

Mannen blev då ännu argare och hotade att skilja sig från kvinnan om hon inte spände fast bältet. Paret hamnade i en häftig ordväxling och nådde sin kulmen när mannen uttalade det magiska ordet: skilsmässa. De insåg båda vad som just hänt och ångrade att de hade låtit sitt gräl gå så långt. Maken konsulterar nu experter på sharialagstiftningen för att få klarhet i om det faktum att han uttalade högt att han vill skiljas innebär att paret nu är skilda. Någon klarhet har ännu inte gått att få…