• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

Finland: nya grepp mot tiggarna

Jag har tidigare skrivit om de romska tiggarna i Helsingfors (här, här och här) – och på Åland (här). I Hufvudstadsbladet berättas att två personer, en utbildad sjukskötare och en socionom, som båda talar romani kommer att skckas ut på gatorna för att skapa kontakter med tiggarna som ofta är rumänska romer.

”Alltsedan de började komma har man frågat sig vilka de är, varifrån de kommer och varför. Vi har inte kunnat besvara de frågorna”, säger Jarmo Räihä, Socialverket.

Diakoniarbetaren Jarmo Kökkö påpekar att närmandet ska ske med respekt och att om behov finns och om de är motiverade kan Diakoniinstitutet hjälpa till att utbilda dem som vill ha jobb. Det skulle i så fall ske på diakoniinstitutet som sedan tidigare ger specialkurser för folk med invandrarbakgrund som vill studera vidare, till exempel på yrkesskola. ”Men det är inget huvudmål att locka tiggarna till studier”, poängterar Kökkö.

Så här kan man ju också närma sig problemet med tiggare.

%d bloggare gillar detta: