• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

Finland: 355 000 euro till välmeriterade matematiklärare och studenter

Teknologiindustrins 100-årsjubileumsstiftelse, grundad år 2003, har delat ut stipendier på över 355.000 euro (ca 3.8 miljoner kronor) till välmeriterade matematiklärare och studenter som har klarat matematikskrivningen studentexamen, ur sin ”uppmuntringspott”.

Matematiska naturvetenskapliga kunkaper på toppnivå är centralt för Teknologiindustrin men också på andra områden. I internationell konkurrens måste man ha kunskaper på de områden där de efterfrågas mest. Ett starkt finländskt kunnande bidrar till att behålla forskning och produktutveckling i Finland och på så sätt göra Finland konkurrenskraftigt

”Teknologiindustrins 100-årsjubileumsstiftelse ser lärarnas centrala roll för utvecklandet av kunskaperna inom matematik och naturvetenskap. För att uppmuntra duktiga lärare i matematiska ämnen, belönar stiftelsen dem med 5.000 euro (ca 48.000 kronor) ”, säger Mervi Sibakov på jubileumsstiftelsen.

Teknologiindustrin har fört fram starka önskemål om att undervisningen i matematiska ämnen och hela den utbildningen ska föras upp på den nivå där den bör vara.

”Stiftelsen vill för sin del svara på den här utmaningen genom att främja undervisningens kvalitet på olika nivåer: på grundskolans låg-och mellanstadier, i gymnasiet och på yrkesutbildningar. Genom att belöna framstående lärare i olika stadier av sina karriärer och på olika håll i Finland, vill vi skicka positiva budskap och stödja deras viktiga arbete”, konstaterar Mervi Sibakov.

Stipendierna delades i år ut för fjärde gången och 25 enskilda lärare samt fyra lärargrupper belönades. Utdelningen skedde högtidligt i Vita Salen i Helsingfors den 3 juni och festtalen hölls av undervisningsminister Sari Sarkomaa och stiftelsens styrelseordförande Matti Alahuhta.

Alla studenter som klarade minst 63 poäng i matematik i studentskrivningen fick 1.000 euro (ca 9.500 kronor. Mervi Sibakov från Teknologiindustrins 100 årsjubileumsstiftelse som delade ut stipendierna säger att det är för att visa uppskattning för elever som satsat på matematikstudier och som visat särsild begåvning för det. Sammanlagt 210 studenter fick stipendier och totalsumman var särmed 210.000 euro (nästan två miljoner kronor). Högsta tänkbara poängantal, 66, fick i år 36 abiturienter: fyra flickor och 32 pojkar från skolor i hela landet.

Saudiarabien: Interreligiöst toppmöte vill sprida islams budskap om fred

Den internationella, interreligiösa dialogen avslutades den 6 juni i Al-Safa Palace i Makkah, Saudiarabien. Slutbudskapet blev en uppmaning till alla människor oavsett ras, religion, kultur och land att gå samman och arbeta för fred och tolerans. Det officiella uttalandet lästes upp av Abdul Rahman Al-Zaid, vice generalsekreterare för Muslim World League (MWL) som organiserade konferensen. I sitt uttalande sa han bland annat:

”Den här konferensen har hållits i en tid när världen står inför oräkneliga utmaningar som hotar människosläktets faktiska existens. Konferensen bekräftar att islam har lösningen på alla dessa kriser och vi uppmanar alla muslimer att, tillsammans med andra, finna lösningar på alla frågor.”

Uppmaningen att muslimer och icke-muslimer ska arbeta tillsammans för att lösa världsproblemen åtföljdes av en rekommendation om att upprätta ett centrum för dialog, King Abdullah International Center for Cultural Relations, och att inrätta ett pris: King Abdullah International Prize for Cultural Dialogue.

I uttalandet poängterades också behovet för människor att gå samman mot slöseri med naturens resurser och mot tillverkning av massförstörelsevapen. Dessutom vädjade konferensen till alla folk, oavsett ideologi, religion och etnisk bakgrund, att arbeta för goda värderingar för att få slut på moralisk degeneration samt uppmanade till samlad aktion för att utradera korruption och lindra fattigdom.

Den tre dagar långa konferensen, som öppnades av Förvaltaren av de Två Heliga Moskéerna, kung Abdullah, sammanförde muslimska lärde och mediepersonligheter från hela världen. Den avslutades med ett tack till kung Abdullah för att han initierat och gett sitt stöd åt konferensen.

Finland: Vadslagning om statsministerns avgång

Vidare i den finländska politikens dokusåpa:

Vadslagningsfirman Unibet tippar att statsminister Matti Vanhanens trovärdighet har lidit så pass mycket av valfinansieringshärvan att han avgår före utgången av juni. Unibets odds för att statsministern avgår är 1,7, medan oddsen för att han sitter kvar är 1,9 gånger insatsen.

Källa: Hbl m.fl.

Ievan polkka

Jag kom plötsligt att tänka på den härliga finska ”folkpolkan” Ievan polkka, även av någon outgrundlig anledning kallad Purjosången. Den som vill ha en lite annorlunda lyssningsupplevelse kan gå till den här bloggningen där orden till sången finns, liksom en länk till Loitumas framförande av polkan på Youtube. Försök hänga med, den som kan!