• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Finland: 355 000 euro till välmeriterade matematiklärare och studenter

Teknologiindustrins 100-årsjubileumsstiftelse, grundad år 2003, har delat ut stipendier på över 355.000 euro (ca 3.8 miljoner kronor) till välmeriterade matematiklärare och studenter som har klarat matematikskrivningen studentexamen, ur sin ”uppmuntringspott”.

Matematiska naturvetenskapliga kunkaper på toppnivå är centralt för Teknologiindustrin men också på andra områden. I internationell konkurrens måste man ha kunskaper på de områden där de efterfrågas mest. Ett starkt finländskt kunnande bidrar till att behålla forskning och produktutveckling i Finland och på så sätt göra Finland konkurrenskraftigt

”Teknologiindustrins 100-årsjubileumsstiftelse ser lärarnas centrala roll för utvecklandet av kunskaperna inom matematik och naturvetenskap. För att uppmuntra duktiga lärare i matematiska ämnen, belönar stiftelsen dem med 5.000 euro (ca 48.000 kronor) ”, säger Mervi Sibakov på jubileumsstiftelsen.

Teknologiindustrin har fört fram starka önskemål om att undervisningen i matematiska ämnen och hela den utbildningen ska föras upp på den nivå där den bör vara.

”Stiftelsen vill för sin del svara på den här utmaningen genom att främja undervisningens kvalitet på olika nivåer: på grundskolans låg-och mellanstadier, i gymnasiet och på yrkesutbildningar. Genom att belöna framstående lärare i olika stadier av sina karriärer och på olika håll i Finland, vill vi skicka positiva budskap och stödja deras viktiga arbete”, konstaterar Mervi Sibakov.

Stipendierna delades i år ut för fjärde gången och 25 enskilda lärare samt fyra lärargrupper belönades. Utdelningen skedde högtidligt i Vita Salen i Helsingfors den 3 juni och festtalen hölls av undervisningsminister Sari Sarkomaa och stiftelsens styrelseordförande Matti Alahuhta.

Alla studenter som klarade minst 63 poäng i matematik i studentskrivningen fick 1.000 euro (ca 9.500 kronor. Mervi Sibakov från Teknologiindustrins 100 årsjubileumsstiftelse som delade ut stipendierna säger att det är för att visa uppskattning för elever som satsat på matematikstudier och som visat särsild begåvning för det. Sammanlagt 210 studenter fick stipendier och totalsumman var särmed 210.000 euro (nästan två miljoner kronor). Högsta tänkbara poängantal, 66, fick i år 36 abiturienter: fyra flickor och 32 pojkar från skolor i hela landet.

%d bloggare gillar detta: