• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Saudiarabien: Interreligiöst toppmöte vill sprida islams budskap om fred

Den internationella, interreligiösa dialogen avslutades den 6 juni i Al-Safa Palace i Makkah, Saudiarabien. Slutbudskapet blev en uppmaning till alla människor oavsett ras, religion, kultur och land att gå samman och arbeta för fred och tolerans. Det officiella uttalandet lästes upp av Abdul Rahman Al-Zaid, vice generalsekreterare för Muslim World League (MWL) som organiserade konferensen. I sitt uttalande sa han bland annat:

”Den här konferensen har hållits i en tid när världen står inför oräkneliga utmaningar som hotar människosläktets faktiska existens. Konferensen bekräftar att islam har lösningen på alla dessa kriser och vi uppmanar alla muslimer att, tillsammans med andra, finna lösningar på alla frågor.”

Uppmaningen att muslimer och icke-muslimer ska arbeta tillsammans för att lösa världsproblemen åtföljdes av en rekommendation om att upprätta ett centrum för dialog, King Abdullah International Center for Cultural Relations, och att inrätta ett pris: King Abdullah International Prize for Cultural Dialogue.

I uttalandet poängterades också behovet för människor att gå samman mot slöseri med naturens resurser och mot tillverkning av massförstörelsevapen. Dessutom vädjade konferensen till alla folk, oavsett ideologi, religion och etnisk bakgrund, att arbeta för goda värderingar för att få slut på moralisk degeneration samt uppmanade till samlad aktion för att utradera korruption och lindra fattigdom.

Den tre dagar långa konferensen, som öppnades av Förvaltaren av de Två Heliga Moskéerna, kung Abdullah, sammanförde muslimska lärde och mediepersonligheter från hela världen. Den avslutades med ett tack till kung Abdullah för att han initierat och gett sitt stöd åt konferensen.

%d bloggare gillar detta: