• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

Apropå nya påhitt gällande kunskaper i svenska för invandrare

Två integrationsforskare, Dan-Olof Rooth, docent i nationalekonomi, och Per Strömblad, fil.dr. i statsvetenskap, har för Globaliseringsrådet kommit med förslag om att man ska få svenskt medborgarskap snabbare om man har lärt sig språket. Läs deras debattartikel med rubriken Goda kunskaper i svenska bör påskynda svenskt pass i Dagens Nyheter. Rubriken i sig är en aning märklig (hur ”påskyndar man ett pass”?) och innehållet i artikeln är inte mycket bättre. Förslaget bara krånglar till saker och ting, även om intentionen hos integrationsforskarna säkert varit god.

Man orkar och hinner inte hänga med i alla svängar i den berg- och dalbaniga svenska asyl- och invandringsområdet. Det känns inte som så himla stor idé att sätta sig in riktigt på djupet i alla förslag och rapporter som kommer hela tiden – medan verkligheten pågår och det mesta har rasat samman… I sammanhanget påminner jag om det jag har skrivit tidigare i frågan om språkkunskaper och medborgarskap, där jag angett Finlands medborgarskapsbestämmelser som ett mycket tydligt och klart exempel som man kanske kunde titta på också från svenskt håll:

Språkkunskaper (28 juni 2006)
Om krav för invandrade att lära sig landets språk (29 juni 2007)
Om skillnader i att söka medborgarskap i Sverige resp i Finland (21.11 2007)

Det är inte en mänsklig rättighet att få svenskt medborgarskap! Det blir därför lite märkligt när Dan-Olof Rooth i Ekot i Sveriges Radio säger:

”Vilka är det som har svårast att lära sig svenska? Det är oftast äldre personer, personer med lägre utbildning och då kommer ju medborgarskapet variera med samma variabler, då kommer medborgarskapet bli uteslutande.”

Han kanske tror att medborgarskap i ett nytt land som man har flyttat till är en mänsklig rättighet? Men det är helt fel. Och vad menar han – exakt – med orden ”då kommer medborgarskapet bli uteslutande”???? Det är fullkomligt obegripligt, läs gärna meningen en gång till och se om ni begriper vad som menas!

Jag tycker att man måste vara tydlig och klar med det man vill säga, annars är det inte så mycket idé att säga något. Och integrationsforskarna borde veta att vad som kan anses vara en mänsklig rättighet är att ha ett medborgarskap i något land, d.v.s. att inte vara statslös. Och alla andra än de som faktiskt inte har något medborgarskap utan är just statslösa (främst palestinier från Gaza och Västbanken) har ju redan medborgarskap i sina hemländer! De har ingen självklar rätt att få svenskt medborgarskap, oavsett om de behärskar svenska eller inte, om man ska vara helt ärlig. De har fått uppehållstillstånd men det berättigar inte automatiskt någon till medborgarskap. Det borde vara känt av alla och särskilt av dem som skriver rapporter åt regeringen.

P.S. Utbildningsminister Jan Björklund vet i alla fall hur det hänger ihop och han säger bland annat om Rooths och Strömblads förslag:

”Den som vill bli svensk medborgare förr eller senare ska lära sig ett minimum av svenska. Och den som inte lägger manken till och därmed inte klarar ett språkkrav den blir då inte svensk medborgare och det tycker jag att vi ska våga säga.”

Finland: nu vägrar utvisad ryska lämna landet

Läs först här.

Den utvisade ryska medborgaraktivisten Maria Kirbasova tänker inte lämna Finland frivilligt. Enligt Kirbasovas dotter kommer man att använda sig av alla lagliga metoder för att modern ska få stanna i landet. Kirbasova är gammal och allvarligt sjuk och hennes dotter sköter om henne på egen bekostnad. I Ryssland har Kirbasova inga släktingar som kan ta hand om henne.

Helsingfors förvaltningsdomstol förkastade Kirbasovas besvär över utvisningsbeslutet i fredags. Utvisningen träder i kraft i morgon. Samtidigt fortsätter behandlingen av ärendet i förvaltningsdomstolen, som ännu dryftar om Kirbasovas uppehållstillstånd eventuellt ändå ska förlängas.

Finland: Migrationsministern vill se över utlänningslagen

I går (7 juni) uppgav Yles finska nyheter att Finland utvisar den ryska medborgaraktivisten Maria Kirbasova till Ryssland. Hon är gammal och allvarligt sjuk, och hennes dotter sköter om henne på egen bekostnad. I Ryssland har Maria Kirbasova inga släktingar som kan ta hand om henne. Hon har alltså inte beviljats uppehållstillstånd i Finland, och utvisningen träder i kraft på måndag.

Migrations- och Europaminister Astrid Thors säger att kraven för uppehållstillstånd är jämförelsevis höga och att det nu har förekommit så många problemsituationer att det finns skäl för ministeriet att se över situationerna och begrunda en eventuell lagändring.

Finska fjärdar fascinerar

Det är rubriken på Nils-Erik Ekstrands lockande resereportage i Dagens Nyheter från en seglats på sjön Saimen i östra Finland. Han skriver bland annat:

Detta är Finland – och det är sommar. Finska seglare kan komma in hur sent som helst, för de räknar med att det ska vara ljust så gott som hela dygnet den här tiden på året. Fast de är diskreta, och även om ett par båtar till dyker upp i kväll, är det ingen risk att de ska gnida sina fendrar mot er bordläggning. Här finns gott om plats.

Det är den första fascinationen med sötvattensegling i Finland – efter det att man upptäckt att man kan koka kaffe på farvattnet: den glesa trafiken på de vida fjärdarna, tystnaden, lugnet och rymden.

Läs hela reportaget här! Och läs mer om sjön Saimen (Saimaa på finska) här och här.