• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Apropå nya påhitt gällande kunskaper i svenska för invandrare

Två integrationsforskare, Dan-Olof Rooth, docent i nationalekonomi, och Per Strömblad, fil.dr. i statsvetenskap, har för Globaliseringsrådet kommit med förslag om att man ska få svenskt medborgarskap snabbare om man har lärt sig språket. Läs deras debattartikel med rubriken Goda kunskaper i svenska bör påskynda svenskt pass i Dagens Nyheter. Rubriken i sig är en aning märklig (hur ”påskyndar man ett pass”?) och innehållet i artikeln är inte mycket bättre. Förslaget bara krånglar till saker och ting, även om intentionen hos integrationsforskarna säkert varit god.

Man orkar och hinner inte hänga med i alla svängar i den berg- och dalbaniga svenska asyl- och invandringsområdet. Det känns inte som så himla stor idé att sätta sig in riktigt på djupet i alla förslag och rapporter som kommer hela tiden – medan verkligheten pågår och det mesta har rasat samman… I sammanhanget påminner jag om det jag har skrivit tidigare i frågan om språkkunskaper och medborgarskap, där jag angett Finlands medborgarskapsbestämmelser som ett mycket tydligt och klart exempel som man kanske kunde titta på också från svenskt håll:

Språkkunskaper (28 juni 2006)
Om krav för invandrade att lära sig landets språk (29 juni 2007)
Om skillnader i att söka medborgarskap i Sverige resp i Finland (21.11 2007)

Det är inte en mänsklig rättighet att få svenskt medborgarskap! Det blir därför lite märkligt när Dan-Olof Rooth i Ekot i Sveriges Radio säger:

”Vilka är det som har svårast att lära sig svenska? Det är oftast äldre personer, personer med lägre utbildning och då kommer ju medborgarskapet variera med samma variabler, då kommer medborgarskapet bli uteslutande.”

Han kanske tror att medborgarskap i ett nytt land som man har flyttat till är en mänsklig rättighet? Men det är helt fel. Och vad menar han – exakt – med orden ”då kommer medborgarskapet bli uteslutande”???? Det är fullkomligt obegripligt, läs gärna meningen en gång till och se om ni begriper vad som menas!

Jag tycker att man måste vara tydlig och klar med det man vill säga, annars är det inte så mycket idé att säga något. Och integrationsforskarna borde veta att vad som kan anses vara en mänsklig rättighet är att ha ett medborgarskap i något land, d.v.s. att inte vara statslös. Och alla andra än de som faktiskt inte har något medborgarskap utan är just statslösa (främst palestinier från Gaza och Västbanken) har ju redan medborgarskap i sina hemländer! De har ingen självklar rätt att få svenskt medborgarskap, oavsett om de behärskar svenska eller inte, om man ska vara helt ärlig. De har fått uppehållstillstånd men det berättigar inte automatiskt någon till medborgarskap. Det borde vara känt av alla och särskilt av dem som skriver rapporter åt regeringen.

P.S. Utbildningsminister Jan Björklund vet i alla fall hur det hänger ihop och han säger bland annat om Rooths och Strömblads förslag:

”Den som vill bli svensk medborgare förr eller senare ska lära sig ett minimum av svenska. Och den som inte lägger manken till och därmed inte klarar ett språkkrav den blir då inte svensk medborgare och det tycker jag att vi ska våga säga.”

%d bloggare gillar detta: