• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Bloggning nummer 4.000!

Detta är min bloggning nummer 4.000!

Sedan jag började blogga den 5 maj 2005 på blogg.se (tack, Roland och Ann-Louise för all hjälp, synd att det inte funkade längre) och därefter från den 1 april 2008 här på wordpress.com, har jag alltså skrivit 4.000 texter om alla möjliga och omöjliga ämnen (se under kategorirubrikerna eller arkiven i vänsterspalten).

Texterna har ibland varit korta, ofta medellånga och inte sällan riktigt långa. De har handlat om allt mellan himmel och jord, det har varit allvar och skoj, seriöst och mindre seriöst. Många texter har handlat om olika samhällsviktiga och -aktuella frågor, många om asyl och migration. Och om Finland, finlandssvenskt och finskt men också om Saudiarabien och Mellanöstern. Inte sällan helt egna, unika texter och tankar, vilka ibland också plockats upp av andra, större medier – givetvis utan angivande av källa… Av samma snobbjournalister som påstår att bloggare snyltar på dem och att bloggare inte skulle ha något att skriva om ifalll de inte ”snodde” deras material! Ha ha ha ha ha ha! Vem tror på sådant kvalificerat bullshit idag?

En stor skillnad mellan mig och dem som tar idéer och direkta citat från min blogg är, att jag anger mina källor. För trots att jag skriver många egna texter så visst kommenterar jag andras texter också, och citerar intressanta artiklar eller radio- och tv-inslag. Naturligtvis! Men då med angivande av källa, som sagt. I enlighet med vad som sägs i journalisternas PUBLICITETSREGLER, under rubriken Anskaffning av material, punkt 12:

12. Ange källan när en framställning huvudsakligen bygger på annans sakuppgifter.

Hittills har det som sagt blivit 4.000 blogginlägg vilket delat med 1.137 dagar (sedan den 5 maj 2005) ger 3,5 texter per dag. 3,5 texter varje dag, året runt i över tre år!

Jag fortsätter att blogga om ni fortsätter att läsa. Jag fortsätter också att ge plats åt intressanta gästbloggningar under rubriken Be my guest. Och jag ska berätta färdigt historien om Vietnamesen. Och att tipsa om andra bloggar under rubriken Jag läser andras bloggar.

Det vore kul att höra från er ifall ni vill fortsätta att läsa mina tankar, tips, avslöjanden m.m. Här är de länder ni som läst bloggen de senaste dagarna befinner er i:

Malaysia, Finland, USA, Storbritannien, Irland, Hong Kong, Frankrike, Luxemburg, Elfenbenskusten, Ungern, Turkiet, Mexico, Schweiz, Bangladesh, Saudiarabien, Peru, Rumänien, Bulgarien, Belgien, Iran, Estland, Canada, Bahrain, Angola, Antarktis, Japan, Nigeria, Spanien, Australien, Israel.

Bloggning nummer 4001 följer efter denna och sedan 4002, 4003, 4004 o.s.v., så länge ni vill läsa mina funderingar och ta del av mina åsikter!

Finlandssvensk ordbok # 18

finlandssvensk ordbokDet finns många annorlunda, spännande och lite udda ord i finlandssvenskan. Jag sprider dem så gott jag kan genom att ta upp dem här på bloggen. Det var i mars 2006, alltså för drygt två år sedan, som jag började lägga ut finlandssvenska ord här på bloggen, och det har hittills blivit 18 inlägg (inklusive detta).

De tidigare 17 inläggen finns här: # 1, # 2, # 3, # 4, # 5, # 6, # 7, # 8, # 9, # 10, # 11, # 12, # 13, # 14, # 15, # 16 och # 17.

KEMIKALIEAFFÄR
parfymaffär, parfymeri.

KINUSKI (även tjinuski)
rysk kolasås, kolaglasyr.

KINA (”k” uttalas som i ”kappa”)
gräla, munhuggas, kivas, bråka, polemisera, tjafsa.

KIPPA (”k” uttalas som i ”kappa”)
välta, tippa

KIPPBIL (”k” uttalas som i ”kappa”)
lastbil med tippflak.

KIVA (”k” uttalas som i ”kappa”)
kul, trevlig, bra, skojig, rolig.
”Kiva att du kunde komma”. ”Det var jättekiva på resan”.

KLOCKAN GÅR FÖRUT
klockan går före

KLOCKREM
klockarmband.

KLOTTA (ned)
slaska, kladda söla ned, grisa ned , smeta ned, klottra ned, skriva slarvigt. ”Så du klottar! Försök äta lite snyggare.” ”Jag har bara klottat ned några förslag på en lapp”.

Källor:
min egen vokabulär och Finlandssvensk ordbok av Charlotta af Hällström och Mikael Reuter, Schildts förlag.

Om Journalistförbundets egna ”spelregler”

Läs först FRA-lagen ska gälla svenska medborgare, enligt Journalistförbundets ordförande.

Om Journalistförbundets ordförandes uttalande var felaktigt och FRA-lagen ska gälla alla i Sverige, d.v.s. alla invånare i landet och inte enbart medbirgare, bör hon rätta sitt uttalande. Det är stor skillnad på ”medborgare” och ”invånare”.

I förbundets egna  Spelregler för press, radio och TV anges:
Det råder tryckfrihet och yttrandefrihet i Sverige Det är lag på att vi skall ha tryckfrihet och yttrandefrihet i Sverige, ja t o m grundlag. Det betyder att t ex tidningar och etermedier har stor frihet att framföra vilka åsikter de vill och att trycka och sända de nyheter de anser intressanta. Men den friheten är inte obegränsad. Här kan du läsa om det väsentligaste i de regler som gäller.

PUBLICITETSREGLER

Ge korrekta nyheter
1. Massmediernas roll i samhället och allmänhetens förtroende för dessa medier kräver korrekt och allsidig nyhetsförmedling.

Det är väl till Migrationsverket och Polisen frågan ska ställas?

Riksdagsledamoten Johan Pehrson (fp) har den 13 juni ställt en skriftlig fråga om indraget permanent uppehållstillstånd till statsrådet Tobias Billström (m). Eftersom det han efterfrågar – indragning av permanent uppehållstillstånd för utlänningar som begår brott i Sverige – redan finns reglerat i utlänningslagen (bland annat att uppehållstillstånd ska dras in för den som medvetet lämnat oriktiga uppgifter för att få det) så är det väl snarare Migrationsverket och Polisen man ska vända sig till för att höra efter om myndigheterna agerar enligt dessa bestämmelser i lagen.

Så här lyder Johan Pehrsons fråga:
Utländska medborgare med permanent uppehållstillstånd och som är folkbokförda i Sverige har i princip samma rättigheter och skyldigheter som en svensk medborgare. Med skillnad dock att personen rimligen nog inte får rösta i riksdagsval eller upprätthålla vilka statliga yrken som helst.

Det förekommer ibland att Migrationsverket prövar att permanenta uppehållstillstånd dras in för personer. Personer kan ha slutat att vistas i Sverige under lång tid eller ha begått grov brottslighet. I bedömningen görs sammanvägningar av graden av anknytning till Sverige och vilken brottslighet det handlar om.

Det är viktigt att värdera medborgarskapet i Sverige högt. Den som är medborgare skall sona sina brott i sitt eget land. Det är dock lika viktigt att ett land får skydda sig mot den som begår grova brott men inte är medborgare.

Avser regeringen vidta några åtgärder för att se över regelverket och öka möjligheterna för kriminella icke-svenska medborgare, men med permanent uppehållstillstånd att få det senare indraget?

Som sagt och som jag ser det så bör frågan ställas till Migrationsverket och Polisen om hur de tillämpar utlänningslagen både vad gäller kriminella och personer som medvetet lämnat oriktiga uppgifter.

En kommentar kan jag lämna till Johan Pehrson på rak arm, trots att jag varken sitter i regeringen, arbetar på Migrationsverket eller hos Polisen.

Han säger:
Det är dock lika viktigt att ett land får skydda sig mot den som begår grova brott men inte är medborgare.

Kommentar: Sverige får och ska definitivt skydda sig mot den som begår grova brott, det är redan stadgat i lag. Problemet är inte om Sverige får skydda sig eller inte; problemet är att Sverige av någon sorts slapphänthet i alltför liten utsträckning gör det!

Några lästips (mer finns att läsa under Asyl&Migration i vänsterspalten):
Syriskt par i Gävle fick svenskt medborgarskap på falska grunder
Skriftlig fråga 2007/08:328 Förfalskning av nationalitet
Historien upprepar sig. Who cares…
Migrationsverket: Strunta i lagen eftersom handläggningstiden ska vara kort
Asylsökande och människor med uppehållstillstånd men inte medborgarskap ska utvisas efter begångna brott
Om domar och vägledande beslut gällande asylansökningar i falska identiteter

P.S. Som språkmänniska reagerar jag över den märkliga och bakvända skrivningen:
Avser regeringen vidta några åtgärder för att se över regelverket och öka möjligheterna för kriminella icke-svenska medborgare, men med permanent uppehållstillstånd att få det senare indraget?

Vad då ”öka möjligheterna” och ” det senare indraget”? Att ”öka möjligheter” och att ”få något” indikerar ju något positivt… Tydligare och mer korrekt vore att säga:
Avser regeringen att vidta några åtgärder för att se över regelverket och öka möjligheterna för myndigheterna att dra in permanenta uppehållstillstånd för kriminella icke-svenska medborgare?

Förresten: Varför frågar riksdagsledamoten om regeringen kommer att vidta åtgärder för att se över regelverket när regelverket (lagen) redan finns som stadgar att permanent uppehållstillstånd både kan och ska dras in i flera olika sammanhang? Vad är det han vill att regeringen ska se över, egentligen? Är det inte tidsspillan att hålla på med sådana här kulissfrågor, vore det inte bättre om Johan Pehrson vände sig direkt till ansvariga myndigheter och efterhörde varför de inte följer lagen? Jag bara undrar…

Irak skänker 8 miljoner dollar till flyktinghjälp i Jordanien…

…i bidrag för hjälp åt… irakiska flyktingar!

Det låter ju aningen märkligt att Irak, det land som en massa människor flyr från eller lämnar, nu skänker åtta miljoner dollar (ca 50 miljoner kronor) till Jordanien till hjälp för just dessa människor.

”Detta generösa bidrag till UNHCR Jordanien är ämnat att komma irakier i Jordanien till del vad gäller deras behov av utbildning och vård”, sa FN:s Höge Kommissarie för Flyktingar i ett uttalande. ”Pengarna ska göra det möjligt att underlätta för irakier ipå dessa områden och lätta den ekonomiska bördan för Jordanien.”

Bara en tanke: kanske får lilla Sverige med en irakisk population på ca 1 % av befolkningen – också snart ta emot generösa donationer från det rika Irak, eller kan åtminstone sluta skänka pengar till landet…

Och en annan tanke: kanske borde Irak använda en del av sina resurser till att börja ta emot sina egna medborgare och hjälpa dem på plats när de återvänder…

Källa: