• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

Det är väl till Migrationsverket och Polisen frågan ska ställas?

Riksdagsledamoten Johan Pehrson (fp) har den 13 juni ställt en skriftlig fråga om indraget permanent uppehållstillstånd till statsrådet Tobias Billström (m). Eftersom det han efterfrågar – indragning av permanent uppehållstillstånd för utlänningar som begår brott i Sverige – redan finns reglerat i utlänningslagen (bland annat att uppehållstillstånd ska dras in för den som medvetet lämnat oriktiga uppgifter för att få det) så är det väl snarare Migrationsverket och Polisen man ska vända sig till för att höra efter om myndigheterna agerar enligt dessa bestämmelser i lagen.

Så här lyder Johan Pehrsons fråga:
Utländska medborgare med permanent uppehållstillstånd och som är folkbokförda i Sverige har i princip samma rättigheter och skyldigheter som en svensk medborgare. Med skillnad dock att personen rimligen nog inte får rösta i riksdagsval eller upprätthålla vilka statliga yrken som helst.

Det förekommer ibland att Migrationsverket prövar att permanenta uppehållstillstånd dras in för personer. Personer kan ha slutat att vistas i Sverige under lång tid eller ha begått grov brottslighet. I bedömningen görs sammanvägningar av graden av anknytning till Sverige och vilken brottslighet det handlar om.

Det är viktigt att värdera medborgarskapet i Sverige högt. Den som är medborgare skall sona sina brott i sitt eget land. Det är dock lika viktigt att ett land får skydda sig mot den som begår grova brott men inte är medborgare.

Avser regeringen vidta några åtgärder för att se över regelverket och öka möjligheterna för kriminella icke-svenska medborgare, men med permanent uppehållstillstånd att få det senare indraget?

Som sagt och som jag ser det så bör frågan ställas till Migrationsverket och Polisen om hur de tillämpar utlänningslagen både vad gäller kriminella och personer som medvetet lämnat oriktiga uppgifter.

En kommentar kan jag lämna till Johan Pehrson på rak arm, trots att jag varken sitter i regeringen, arbetar på Migrationsverket eller hos Polisen.

Han säger:
Det är dock lika viktigt att ett land får skydda sig mot den som begår grova brott men inte är medborgare.

Kommentar: Sverige får och ska definitivt skydda sig mot den som begår grova brott, det är redan stadgat i lag. Problemet är inte om Sverige får skydda sig eller inte; problemet är att Sverige av någon sorts slapphänthet i alltför liten utsträckning gör det!

Några lästips (mer finns att läsa under Asyl&Migration i vänsterspalten):
Syriskt par i Gävle fick svenskt medborgarskap på falska grunder
Skriftlig fråga 2007/08:328 Förfalskning av nationalitet
Historien upprepar sig. Who cares…
Migrationsverket: Strunta i lagen eftersom handläggningstiden ska vara kort
Asylsökande och människor med uppehållstillstånd men inte medborgarskap ska utvisas efter begångna brott
Om domar och vägledande beslut gällande asylansökningar i falska identiteter

P.S. Som språkmänniska reagerar jag över den märkliga och bakvända skrivningen:
Avser regeringen vidta några åtgärder för att se över regelverket och öka möjligheterna för kriminella icke-svenska medborgare, men med permanent uppehållstillstånd att få det senare indraget?

Vad då ”öka möjligheterna” och ” det senare indraget”? Att ”öka möjligheter” och att ”få något” indikerar ju något positivt… Tydligare och mer korrekt vore att säga:
Avser regeringen att vidta några åtgärder för att se över regelverket och öka möjligheterna för myndigheterna att dra in permanenta uppehållstillstånd för kriminella icke-svenska medborgare?

Förresten: Varför frågar riksdagsledamoten om regeringen kommer att vidta åtgärder för att se över regelverket när regelverket (lagen) redan finns som stadgar att permanent uppehållstillstånd både kan och ska dras in i flera olika sammanhang? Vad är det han vill att regeringen ska se över, egentligen? Är det inte tidsspillan att hålla på med sådana här kulissfrågor, vore det inte bättre om Johan Pehrson vände sig direkt till ansvariga myndigheter och efterhörde varför de inte följer lagen? Jag bara undrar…

%d bloggare gillar detta: