• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

Om Journalistförbundets egna ”spelregler”

Läs först FRA-lagen ska gälla svenska medborgare, enligt Journalistförbundets ordförande.

Om Journalistförbundets ordförandes uttalande var felaktigt och FRA-lagen ska gälla alla i Sverige, d.v.s. alla invånare i landet och inte enbart medbirgare, bör hon rätta sitt uttalande. Det är stor skillnad på ”medborgare” och ”invånare”.

I förbundets egna  Spelregler för press, radio och TV anges:
Det råder tryckfrihet och yttrandefrihet i Sverige Det är lag på att vi skall ha tryckfrihet och yttrandefrihet i Sverige, ja t o m grundlag. Det betyder att t ex tidningar och etermedier har stor frihet att framföra vilka åsikter de vill och att trycka och sända de nyheter de anser intressanta. Men den friheten är inte obegränsad. Här kan du läsa om det väsentligaste i de regler som gäller.

PUBLICITETSREGLER

Ge korrekta nyheter
1. Massmediernas roll i samhället och allmänhetens förtroende för dessa medier kräver korrekt och allsidig nyhetsförmedling.

%d bloggare gillar detta: