• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Juninumret av Swalköpings Allehanda har utkommit

Denna eminenta tidskift har tidigare omnämnts å denna blogg: den 26 september 2006, läs här och den 25 maj 2007, läs här.

Nu har juninumret utkommit och kan smidigt s.m.s. laddas ner här. Ur publikationen kan bland annat nämnas uppföljningen av br:a Jönzóns lagöverträdelse år 2003. Denna synnerligen intressanta artikel, som givetvis bör läsas i sin helhet, slutar:

Den garibaldiska polisanmälan enligt ovan resulterade i att Allmänne Åklagaren väckte åtal mot de båda br:a Jönzón, vilka förlorade målet, samt resulterade i en fyraårig vistelse å Kungsmossens tukthusanstalt.

Helt nyligen har de fyra kamraterna från vistelsen i tukthusanstalten, efter avtjänad strafftid, kunnat förenas utanför anstaltens murar. Vi ha stämt möte med br:a Jönzón å Svalköpings lyxrestaurant Vilda Pippi för att efterhöra om deras framtidsplaner. De två nyfunna vännerna Jurij och Roger ansluta sig även till oss.

Beredvilligt omtalar hr E.J. att ”framtiden ser nu mycket ljus ut, då ett gott startkapital finns tillgängligt, eftersom den större delen av den Cantonska likviden finns i gott förvar, men jag säger inte var. Det närmaste året kunna vi resa en hel del och vi veta att med likvida medel å fickan komma unga damer att dragas till oss”, säger Elvis J. med ett soligt leende samt tillägger att ”med våra vänner Jurij och Roger ha vi bildat ett brödraskap med starka band och vi ha tillsammans planerat ett antal projekt som komma att genomföras”.

Artikeln illustreras med flera bilder, bland annat av f. Ekonomibitr. Elvis J och brodern Steve J. samt de nyfunna vännerna Jurij Savtchenko och Roger von Ribbentropp efter frigivningen från tukthusanstalten.

Bland andra rubriker i nämnda publikation kan även framhållas:
Vinkunskap för nybörjare
Medel mot ensamhet
och Läsarnas egen spalt, denna gång innehållande en lång fråga å savolaxmål.

%d bloggare gillar detta: