• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Be my guest # 66, del 3: Birgitta Elfström, jurist

Gästbloggning från Birgitta Elfström, jurist, mellanösternexpert och f.d. beslutsfattare på Migrationsverket samt medlem i Internationella juristkommissionen. Läs hennes och Arne Malmgrens rättegångsobservationer från Israel/Palestina här, och hennes tio Mellanösternresebrev publicerade här på bloggen under tiden 9 till 21 december 2006. Läs Birgitta Elfströms artiklar Skyddsbehov för statslösa palestinska flyktingar? publicerad i JUSEK-tidningen i februari 2007, och Ingen rättssäkerhet för Hassan Asad i Hallands Nyheter publicerad i mars 2007

Migrationsverket reser vidare – eller snarare: är ute och cyklar

Idag, den 23 juni, ställde jag i egenskap av juridiskt ombud för en asylsökande en fråga via e-post till Migrationsverkets processförare Claudia Ekström i Göteborg.

Så här svarade hon:

Bästa Birgitta Elfström,
Jag får be dig att på sedvanligt sätt, genom telefax eller skrivelse per post ställa din förfrågan så att den på rätt sätt diarieförs och registreras.

Därefter kommer sedvanlig kontroll ske av behörighet/befogenhet uttala sig i enskilda ärenden av den som handlägger ärendet.
MVH
Claudia Ekström
processförare

Med anledning av svaret ställde jag följande fråga:
”Menar du att ni inte registerar inkommen e-post?”

Då kom detta svar:

Som tidigare anställd på Migrationsverket antar jag att du vet att registraturen registrerar och tillser att allt inkommande diarieförs och översänds på rätt sätt. Enskilda tjänstemän sitter inte och registrerar inkommande post.
MVH
Claudia Ekström
processförare

Från samma processförare kom några minuter senare följande mejl:

Vänligen använd denna mailadress vid kontakt med fvp detta för att säkerställa att all inkommen e-post registreras på rätt sätt: gb-got-forvaltningsprocess@migrationsverket.se
MVH
Claudia Ekström
processförare

Då skrev jag:
Bästa Claudia Ekström!

Som tidigare anställd på Migrationsverket känner jag mycket väl till att all inkommande e-post skall diarieföras oavsett till vilken beslutfattare eller handläggare e-posten kommer. Det är märkligt att det nu är andra rutiner.
Jag kommer inte att skicka min e-postfråga på annat sätt än jag gjort och jag ber att du skall se till att min fråga blir registrerad hos registrator. Jag vill få besked om min fråga kommer att registreras som inkommen handling till verket.
Vänligen
Birgitta Elfström

Jag ringde min man som arbetar som processförare i Göteborg och frågade honom om de på Migrationsverket numera är befriade från att överlämna inkommen e-post till registraturen för registrering. Så var rutinerna på min tid inom verket. Han svarade att all inkommen e-post som berör MIG skall registreras, alltså inte privat post… Det är beklagligt att all personal inom verket inte tycks känna till detta.

Jag rekommenderar Migrationsverkets personal att läsa vad JO skriver om e-post och hanteringen av densamma. Kanske en av Migrationsverkets många förkovringsresor bör gå till Stockholm och ett besök hos JO?

%d bloggare gillar detta: