• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Också ett sätt att ta sig in i Schengenområdet

I Finland har, rapporterar Yle, Gränsbevakningsväsendet avvisat tiotals personer som gett sig ut för att vara sjömän för att olagligt försöka komma in i landet.

Ett utländskt rederi som inte existerar meddelade att dess fartyg anlöper en finländsk hamn och bad om visum för att sjömännen skulle komma in i Schengenområdet. I verkligheten existerade alltså inte fartyget, eller så befann det sig på andra sidan jordklotet.

Efter att bluffen uppdagats beviljades inga visum och besättningen togs inte emot. Det senaste försöket stoppades i mitten av juni. Den större rörelsefrihet som gäller sjömän utnyttjas mycket i Europa för att olagliga inresor.

Följande frågor ställde jag till ansvariga på den svenska Kustbevakningen. Och jag fick snabba svar!

Fråga: Hur gör hanterar man i Sverige motsvarande situation?

Svar: Man hanterar situationen i Sverige på ett liknande sätt som i Finland. När information kommer in till Kustbevakningen, görs en kontroll av det aktuella fartyget och rederiet, var det befinner sig och hur rimliga uppgifterna är. Detta görs i samråd med andra gränsbevakningsmyndigheter. Sveriges Skeppsmäklarförening har även blivit informerad om att mäklare kan bli utsatta för denna typ av brottslighet.
När ett försök till illegal invandring uppdagas kontaktas gränspolisen, för kontroll vid landets flygplatser, och för vidarebefodring av ärendet till andra EU-länders gränsbevakningsmyndigheter .

Fråga: Hur många sådana här falska fartyg med ”sjömän” som försökt ta sig in i Sverige (Schengen) på falska grunder har ni på Kustbevakningen haft att göra med under t.ex. 2007 och hittills i år?

Svar: Under 2007 hade vi ca 10 falska aviseringar om besättningsbyten och hittills i år har vi haft omkring 5. Vid varje tillfälle kan det röra sig om ca 8-20 personer som man försöker få in i landet på detta sätt. Tillvägagångssättet för de som hanterar detta är snarlikt de gamla ”Nigeriabreven”, man skickar ut förfrågningar till flera mäklare om assistans vid besättningsbyten, när sedan motfrågor kommer, så får mäklarna inget svar. Då skickar det falska rederiet ut till någon annan o.s.v.

© Denna blogg.
%d bloggare gillar detta: