• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Det går DIREKTFLYG till norra Irak!

Eftersom den regionala regeringen i norra Irak vägrar att ta emot avvisade kurder finns bara en rutt för avvisningarna och det är med flyg till Bagdad. Lufthansa som utför flygningarna accepterar bara en avvisad person per gång, skriver Svenska Dagbladet. Kostnaden per resa är cirka 40 000 kronor.

Det rapporterar Ekot den 27 juni.

Jag har skrivit om det otaliga gånger men gör det igen:

Det finns ett bindande avtal mellan regeringarna i Sverige och Irak. Enligt detta och enligt gällande rättsliga regler och konventioner, kan inte en del av Irak vägra att efterleva det som landets regering avtalat.

Sverige bör använda sig av den direkta flyglinje som går tre, fyra gånger i veckan mellan Stockholm och Erbil i norra Irak, vid utvisning av irakiska medborgare som fått avslag på sina ansökningar om uppehållstillstånd. Irakier reser ju hela tiden från Stockholm till Erbil i mer eller mindre fulla plan.

Irakier från den norra delen av Irak som inte har tillstånd att stanna i Sverige bör alltså resa hem med direktflyg. Det kostar 1.995 kronor svenska skattebetalare per person, vilket är en bråkdel av de 40.000 kronor som resan via Bagdad kostar. När de väl landar i sitt hemland så kan det förstås inte göra annat än att ta emot sina egna medborgare.

Sverige måste se till att ingångna avtal mellan staterna hålls. Annars är det ju inte någon idé att teckna några avtal… Det handlar också om att försöka bibehålla ens en gnutta tilltro till asylprocessen som redan är djupt skadad.

Boka så många platser som möjligt per avgång eller chartra några plan direkt till Erbil så är de personer som genom alla rättsliga instanser inte befunnits ha skyddsskäl i Sverige snart hemma igen. Det går ju bra för en massa andra irakier att resa till Erbil, så det går säkert bra också för dem som inte har fått uppehållstillstånd i Sverige att göra detsamma. Också många irakier som anfört skyddskäl gentemot sitt hemland och därför beviljats uppehållstillstånd reser tillbaka, vilket innebär att de inte hade några skyddsskäl och därmed inte var i behov av uppehållstillstånd i Sverige. Detta bör förstås också uppmärksammas och lagen ska följas: uppehållstillstånd som beviljats på uppenbart falska grunder ska dras in.

Uppehållstillstånd i Sverige ska inte vara något som man kan lura och bedra sig till, vilket man gör om man så snart ett sådant beviljats gladeligen reser till hemlandet igen. ”Jag längtade efter min familj”, säger många som gör så. Det är förståeligt, men om man kan resa hem när man just påstått att man har starka skyddsskäl och man absolut inte kan återvända, då ska uppehållstillståndet omedelbart dras in.

Det är ingen ”mänsklig rättighet” att få uppehållstillstånd i Sverige (allra minst på lögnaktiga grunder) eller att stanna kvar i Sverige efter att man fått sina asyl- och skyddsskäl prövade i två instanser – Migrationsverket och Migrationsdomstolen – och båda har avslagit ansökningarna.

Om Sverige inte ser till att beslut i Migrationsdomstolen respekteras, lika väl som beslut i andra domstolar respekteras, så har vi inget fungerande rättsväsende. Om satten, via Migrationsverket och Polisen, inte klarar sina uppgifter på asyl- och invandringsområdet, så måste man ändra den lag som ändå inte efterföljs. Man kan lägga ner de dyra migrationsinstanserna och öppna gränserna helt.

Här är några (av många…) tidigare inlägg i frågan:
Motsägelsefulla och icke trovärdiga resonemang om norra Irak – 17.7 2007
Norra Irak är en del av Irak, inget självständigt land – 21.2 2008
Sverige kan inte låta norra Irak bestämma över sin asylpolitik – 1.3 2008
Asylsökande som fått avslag i alla instanser ska enligt lagen lämna landet – 26.3 2008

%d bloggare gillar detta: