• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

Sveriges syn på Hamas avviker från resten av EU:s!

Det kom ett mejl från juristen Birgitta Elfström, ombud för den palestiner från Gaza vars utvisning ska verkställas dit. Så här skriver hon:

Utvisning till det terroriststyrda området Gaza.
Den 23 juni 2008 fattade Migrationsverket två vägledande beslut som resulterade i att en person från Gaza bedömdes vara i behov av skydd som flykting och en annan bedömdes vara i behov av skydd på grund av de svåra motsättningar som förekommer i Gaza.

Den 1 juli 2008 fattade rättsenheten ytterligare ett praxisbildande beslut om utvisning av en person till Gaza och angav samtidigt att verkställigheten kan genomföras först om cirka sex månader för då bedömer Migrationsverket att gränsen till Gaza kan öppnas.

Jag är själv juridiskt ombud för en person som är från Gaza, vi kan kalla honom A. A har ett lagakraftvunnet utvisningsbeslut där verkställigheten skall ske till Gaza. I den nya ansökan som inlämnades till Migrationsverket, framhöll jag att ett återvändande till Gaza inte kan ske då Gaza styrs av en organisation som av EU (och då givetvis också Sverige) är stämplad som en terroristorganisation.

Den 25 juni 2008 fattade Migrationsverkets processenhet i Malmö beslut om att inte inhibera verkställigheten av beslutet att utvisa A till Gaza samt avslog hans nya ansökan.

Jag talade idag, den 2 juli, med beslutsfattaren i ärendet. Han kunde inte för mig förklara hur en utvisning kan ske till ett område som helt styrs av en terroristorganisation. Han gjorde en luddig jämförelse med Sri Lanka och hänvisade till att domstolen tidigare fattat beslut om utvisning till Gaza. Han nämnde inget om det senaste praxisbeslutet om att avvakta med verkställighet till Gaza.

Inte i några av de tre praxisbildande besluten som fattats av Migrationsverket, nämns att Hamas av EU (och då givetvis också Sverige) är stämplad som en terroristorganisation. Det betyder indirekt att Sverige nu erkänner Hamas som en legitim representant för den Palestinska administrationen (PA). Folket i Gaza skall således vara tillfreds med att vända sig till det terroriststyrda områdets polis, domstol och andra terroriststyrda myndigheter för att begära hjälp och stöd. Vilken rättssäkerhet är det?

Många Hamasanhängare måste jubla över Migrationsverkets beslut att erkänna Hamas som en representant för PA. Många andra personer är skärrade för att tvingas bli verkställd till Gaza och där fortsätta att leva i ett terroriststyrt område. Jublar man också i EU?

Vet Migrationsverket vad de gör när de utvisar till Gaza? Det är dock strålande att Migrationsverket kan se vad som händer om 6 månader i Gazaområdet. Jag säger ”Fader, förlåt dem, ty de veta icke, vad de göra (Luk 23:34).

© denna blogg. Citera gärna men ange källan.

Arbetskraftsinvandring, ”social turism” och varför tog hon med sig Göran Persson?

Idag (2 juli) skriver migrationsminister Tobias Billström en debattartikel på Expressens Sidan 4. Rubriken är Lär dig av Sydeuropa, Mona Sahlin. Jag läser artikeln med intresse. Den handlar om arbetskraftsinvandring till EU och att Mona Sahlin, som just nu deltar i Socialistinternationalen i Aten, borde överge det gamla Göran Perssonska påståendet att Sverige skulle översvämmas av ”sociala turister” när det blev fritt fram för folk att röra sig inom EU.

Migrationsministern skriver bland annat:
Resultatet av EU-utvidgningen visar klart på behovet av enklare regler för arbetskraftsinvandring. Trots att Sverige var ett av de få länder i EU som inte införde några övergångsregler för de nya medlemsstaterna har vi inte sett något stort antal människor komma från de länderna. Det är ett varningstecken som måste tas på stort allvar. Sverige kanske inte är så attraktivt som vi så gärna vill tro.

Just det! Sverige kanske inte är så attraktivt som svenskarna vill tro – för människor som vill jobba och klara sig själv. Däremot är Sverige attraktivt för dem som inte vill arbeta eftersom vår sociala s.k. välfärd försörjer människor i oändliga tider. Sverige är attraktivt för många av dem som, trots att de fått sina ansökningar om uppehållstillstånd prövade otaliga gånger och fått avslag varje gång, ändå stannar kvar här och jobbar svart. Sverige är också attraktivt för många som fått uppehållstillstånd men som bidragifierats och förstått att de kan ”tjäna” lika mycket och ibland mer på att stanna hemma och harva lite på sfi (år ut och år in), som de kan om de jobbar.

Nästan alla asylsökande och personer som fått uppehållstillstånd talar om dagersättningen som sin ”lön”. Många irakier tror på fullt allvar att det är en lön som de har rätt till eftersom Iraks regering med sina oljerikedomar betalar stora pengar till Sverige för att de som lämnat Irak ska få det bra här. Andra är helt säkra på att pengarna kommer från FN. Ja, det är absolut sant, så tror de! Och de är arga för att Sverige inte ger dem bättre bostäder, mer pengar, mer allt. En del säger t.o.m. att om de hade vetat att de inte får fina lägenheter precis där de själva vill etc så hade de inte kommit hit alls och lämnat sina stora, fina hus med vackra trädgårdar. Ytterst få är medvetna om att det är svenska skattepengar som bekostar flykting- och asylmottagandet. Snacka om totalt misslyckande av svenska myndigheter att kommunicera rätt information…

Alltså: ”sociala asylsökande” finns helt säkert ganska gott om; ”sociala turister” finns i betydligt mindre utsträckning. De sistnämnda kommer främst från nya EU-länder som Rumänien. Men om Sverige bara orkar implementera de gemensamma regler och lagar som finns för den fria rörligheten inom EU så kan ingen socialturista här någon längre tid. Efter tre månader i landet (då man också ska försörja sig själv genom medhavda pengar eller jobb) ska man ju vara registrerad hos MIgrationsverket och kunna visa intyg på att man har arbete och därmed lön så att man kan försörja sig själv. Men det vekar lite si och så med den svenska kontrollen av detta. Också. Som med så mycket annat som i stället omfattas av den svenska ”låt gå”-mentaliteten.

Till slut: Varför släpar socialdemokraternas partiledare Mona Sahlin med sig konsulten Göran Persson till Socialistinternationalen? Obegripligt.

P.S. För undvikande av medvetna missförstånd upprepar jag, som jag så många gånger gjort tidigare, att givetvis finns det många asylsökande som fått avslag på grunder som vi utanför Migrationsverkets och migrationsdomstolens domäner finner felaktiga och upprörande. Jag påstår verkligen inte att alla som får avslag borde ha fått det! Men här talar jag om dem som faktiskt inte har skäl enligt någon enda lagparagraf eller konventionstext att stanna här och som därför ska lämna landet. Dessutom – och det kan var och en begripa själv: – så är det absolut inte alla som vill leva på bidrag hela sina liv, tvärtom. Men om man inte kommunicerar ordentligt och förklarar vårt löne- och skattesystem och vikten av att lära sig svenska snabbt så finns risken att inte heller de som verkligen vill klara sig på eget arbete når dit.

Andnöd och krupp i kvadrat

Jag får andnöd och krupp i kvadrat när jag läser Sanna Raymans bloggning med rubriken Porr och biblar i mackmiljö. Samt nippor, pripplor, stresshosta, vomeringsreflexer och en släng av uttömdhet. Och desutom TTS – TotalTröstlöshetsSyndrom.

Så här börjar Sanna Raymans text:
En ung man vid namn Niklas Svenlin mår dåligt på sitt sommarjobb på OKQ8 på Degeränget i Piteå. Han mår inte bara dåligt, han känner sig också kränkt av vissa arbetsuppgifter, närmare bestämt de uppgifter som består i att packa upp, ställa fram och emellanåt (runt 3 gånger i veckan) sälja porrtidningar.

Det är inte rimligt, menar Niklas, att han ska behöva gå till jobbet med en klump i magen på grund av det här.

Läs hela texten här och se vilka symptom ni får när ni har läst den… Och titta in på Sanna Raymans blogg emellanåt, hon skriver uppfriskande och intressant, den människan. Länk finns i högerspalten, men det går också att klicka här.

Återigen: Det GÅR direktflyg till norra Irak!!!

Den 28 juni skrev jag ett inlägg här på bloggen med rubriken Det går DIREKTFLYG till norra Irak!

Nu läser jag en artikel i Sydsvenskan – Myndigheters miss drabbade avvisad kurd – och undrar hur det kan vara möjligt att man anklagar svenska myndigheter för att Irak, trots ingånget avtal på regeringsnivå (som inte ens ska behövas…) inte vill ta emot sina egna medborgare??!

Självklart ska varje stat ta emot sina egna medborgare, Sverige ska inte acceptera ett nej från tjänstemän i den kurdiska regionen av Irak, när landets medborgare återvänder dit sedan de fått avslag på sina ansökningar om uppehållstillstånd i Sverige. Eftersom det går direktflyg till området ifråga så måste det ju gå bra för dem som fått beslut om avvisning att resa direkt hem. Det är ju inga som helst problem för tusentals kurder i Sverige att resa fram och tillbaka mellan Sverige och norra Irak, året om

Sverige måste ta i med krafttag för att de som, trots otaliga prövningar i olika instanser inte befunnits ha rätt att invandra hit, reser tillbaka. Vi kan inte ha tiotusentals och åter tiotusentals människor som inte har rätt att vara här, som stannar kvar i landet och lever gömda, arbetar svart eller kanske bli kriminella.

Tror svenska myndigheter att motsvarande hade kunnat fungera, om man leker med tanken? Vad tror regeringen, Migrationsverket, Polisen att hade hänt om man från norra Irak hade återsänt svenska medborgare som inte gavs rätt att vistas där till Sverige och Sverige hade vägrat ta emot dem? I strid med alla gällande konventioner och regler och i strid med ett ingånget avtal om återtagande av avvisade asylsökande. Om man på Arlanda hade sagt: ”Nej, vi tar inte emot vår svenske medbogare”, tror någon enda vettig person då att kurderna hade tagit honom tillbaka till norra Irak igen? Denna jämförelse gjord bara för att illustrera principen om att varje medborgare i ett land har ovillkorlig rätt att tas emot där. Ovillkorlig – varför några avtal inte ens behövs.

Sverige måste stå fast vid att irakiska medborgare som inte har rätt att vistas här ska tas emot i Irak. Punkt och slut. Inte ge upp och resa tillbaka igen och lämna folk bakom sig som skrattar åt ”Die dumme Schweden”. Vi kan inte hysa tusentals människor i Sverige som inte har rätt att vistas är. Vi kan inte tillåta att det parallella samhället, som redan är stort, växer och växer. Då förlorar vi helt kontrollen och översikten över situationen och de problem detta medför (och redan medfört) kommer att bli mycket stora. Det krävs inte särskilt mycket fantasi för att inse det.

Sverige kan förstås också skrota hela sitt uruselt fungerande asylsystem, skriva om utlänningslagen och låta vem som vill komma hit och stanna här om de vill: helt fri invandring. Vilket man i praktiken redan till viss del har eftersom man låter dem som väljer att stanna i Sverige trots avslag på ansökan om uppehållstillstånd göra det.

Men nu har vi de lagar vi har. Andra länder ser till att deras lagar efterlevs och internationella konventioner följs. Varför inte Sverige?