• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

Be my guest # 69: Birgitta Elfström, jurist

Gästbloggning från Birgitta Elfström, jurist och Mellanösternexpert samt medlem i Internationella juristkommissionen. Hon har tidigare arbetat i 18 år på Migrationsverket, bland annat som beslutsfattare, och lät sig aldrig stoppas av låga tak eller rädsla för repressalier utan uttalade sig även då högt och tydligt när hon upptäckte felaktigheter.

Nu får det vara nog med övertramp!

Återigen har Migrationsverket fattat ett utvisningsbeslut som lett till ett fruktansvärt slut. En asylsökande man från Libyen fick avslag på sin ansökan och verkställighet skedde till Libyen där mannen fängslades och torterades till döds.

De flesta känner till de två egyptierna som av CIA transporterades från Sverige till Egypten. Där utsattes de för tortyr. Sverige litade på de diplomatiska garantierna som Egypten lämnat om att inte utsätta männen för tortyr. De flesta som värnar om mänskliga rättigheter skulle aldrig ha gått med på ett sådant avtal. Utgången kunde med största sannolikhet bara bli en, tortyr.

Utvisningen av iranska medborgaren Shohreh och hennes son Arvin ska verkställas till Iran. Där kommer de att utsättas för vad som i den svenska utlänningslagen omtalas som ”omänsklig eller förnedrande behandling”, helt enligt landets sharialagar. Men det bryr sig Migrationsverket inte om. Det går inte ens att förstå hur Migrationsverket har resonerat då de kommit fram till sitt beslut om utvisning. Klargörande har begärts av verket, men svar har inte kommit.

Flera kristna irakier har fått utvisningsbeslut till Irak. Där kommer de att utsättas för ingripanden och fängslanden med tortyr och annan förnedrande behandling som följd. De får inte skydd av de irakiska myndigheterna och inte heller av ockupationsmakten USA. Vilka källor grundar verket egentligen sina beslut på?

Minst 24 statslösa palestinier från Gaza väntar på att bli utvisade dit. Det är allmänt känt att Gaza enligt EU och då inklusive Sverige styrs av en terroristorganisation. Myndigheten Migrationsverket anser att statslösa personer inte förtjänar bättre liv än att styras, dömas och utbildas av en terroristorganisation som staten Sverige vägrar att ha förbindelser med. Statslösa har långtgående rättigheter enligt 1954-års konvention om statslösa personers rättsliga ställning. Det är en konvention som Sverige har ratificerat. Det framgår av konventionen att en statslös som befinner sig lagligen i landet inte må utvisas annat än på grund av skäl hänförliga till den nationella säkerheten eller den allmänna ordningen. Migrationsverkets rättschef Henrik Winman har svarat mig att en person inte längre befinner sig lagligen i Sverige då han/hon fått ett utvisningsbeslut. Men det är just ett utvisningsbeslut som inte Migrationsverket kan fatta eftersom en asylsökande befinner sig lagligen i landet. Rättschefen talar om verkställighet av ett utvisningsbeslut men konventionen talar om utvisning. Det är två helt skilda begrepp. (Migrationsverket har nu svarat på mina frågor. Läs här).

Migrationsverket utvisar statslösa personer till Saudiarabien trots att de vet att det är omöjligt för dem att få uppehållstillstånd i landet.

Sverige har fällts i CAT-domstolen (Committee Against Torture) åtskilliga gånger för brott mot tortyrkonventionen.

Vad har hänt med rättssäkerhetsfrågor på Migrationsverket? Kravet på att upprätthålla höga krav på rättssäkerhet är något som generaldirektören Dan Eliasson hyllar i ord. Men orden omsätts inte i handling. Högsta chefens inställning sipprar förstås ner till personalen och risken finns att det blir ett slentrianmässigt tänkande och agerande bland dem: ”Ett liv mer eller mindre har väl ingen betydelse”. Eller kan det vara så att personalen helt enkelt inte vågar höja sina röster när de finner att länders ingripanden mot oliktänkande avviker från verkets praxis? Migrationsverket är en tyst myndighet. Trots allt fagert tal om ”öppenhet” och ”högt i tak”. Ingen verkar öppet våga föra en seriös debatt om viktiga principer som berör asylrätten. Personalen tycks helt klart vara rädd för repressalier.

På Migrationsverket gör personalen som chefen säger utan att tänka själva. Det är känt att några anställda på Migrationsverket klär av sig mer eller mindre nakna och går i säng med chefen och sippar på vin. Ett sånt handlande kanske kan leda till högre lön och intressantare uppdrag. Att rapportera om det kan kanske leda till motsatsen. Men vem tänker på rättssäkerheten?

Nu får det vara nog med övertramp!

Vad skulle du göra? undrar en myndighetsanställd

Efter att ha läst min bloggning Vad skulle du göra? har en anställd vid en av våra myndigheter – som det ju är ganska lätt att räkna ut vilket det är – har satt ihop följande scenario ur verkliga livet för bloggläsarna att begrunda. Namnen är fingerade, men alla personer har sin motsvarighet i verkligheten.

Vad skulle du göra?
I en av landets större städer finns ett centralt ämbetsverk representerat, och där vid olika enheter finns chefspersonerna A, B, C, D och E.

Från samma stad kom den tidigare chefspersonen X, som nådde högt inom detta ämbetsverk. X blev till sist avpolletterad från sin post av regeringen på grund av visad inkompetens.

X hade innan dess rekryterat A; A hade sedan rekryterat B; X hade sedan rekryterat C; C hade därefter lämnat vitsord för både D och E. Det har – positionsmässigt och lönemässigt – gått bra för A, B, C, D och E. Alla känner varandra, alla har arbetat tillsammans, etc.

Fast…

A har visat att hon inte bryr sig så mycket om regelverket.

B har varit anknytningsperson i ett skenförhållande (som parallell: rekryterar Tullverket dömda smugglare till att vara chefer? Finns det inte något som heter trovärdighetsproblem?) och vid den enhet där hon varit chef har vietnameser i landets största människosmugglingshärva passerat igenom som om där var svängdörrar.

C hade fått en stor summa pengar för att lämna den hon varit anställd hos innan hon kom till det stora ämbetsverket – den tidigare arbetsgivaren var kort sagt urtrött på henne. C har i sin nuvarande chefsposition uppträtt på ett sådant sätt att det gett anledning till trenne uppdrag för företagskonsulter, arvodena för dem har passerat miljonstrecket. C har i anknytning till ett uppmärksammat brottmål gjort sig så omöjlig att åklagare och polis vägrar att ha något med henne att göra.

D har för närvarande en pågående §12-förhandling (facklig) mot sig på grund av visad inkompetens. Den enhet där D är chef avgjorde fem (5) ärenden under hela juni månad 2008. De högsta cheferna vägrar flytta på henne.

E slutligen råkade direkt i blåsväder när han fick en chefsposition: hans personal skickade en delegation till X – som då fortfarande hade en mycket hög position – och begärde hans entledigande. X tyckte att det inte var något att fästa sig vid.

Så ska då jämföras med Y. Y har varit enhetschef i samma stad och fått sparken från myndigheten. Han har haft en hemsida där han angett sig med tjänsteställning. Den hemsidan har sedan lång tid tillbaka korrigerats. Y umgås inte med A, B, C, D eller E. Han har inte heller deras politiska hemvist.

Om vän av ordning tittar på hur det ser ut generellt och t.ex. jämför Y med galleriet ovan, vad ska man göra då:
1) Konstatera att situationen är obehaglig
2) Konstatera att situationen är obehaglig
3) Konstatera att situationen är obehaglig.

”Går det, så går det”, tänkte Margareta Winberg

Foto: Svenska Spel

Hennes förklaring till att hon lät skattebetalarna stå för notan är att vännerna på Begriplig lärde henne att blogga och mingla.

– Maria berättade om hur man gör en blogg, en lektion för ambassadpersonalen. Dessutom delade vdn för byrån, Andrea Svensson, med sig av sin mingelskola över en frukost.

Margareta Winberg (s) förklarar i en intervju i Dagens Media varför hon lät skattebetalarna stå för hennes privata middagsnota. Hon hade samtidigt en lön från UD på 67.000 kronor i månaden. Dessutom lyfte hon ett skattefritt lönetillägg på 12.624 kronor i månaden. ”Går det, så går det”, tänkte hon väl. Med den gambler-attityden passar hon säkert bra som chef för Svenska Spel. Grattis till den rekryteringen, Alliansregeringen!

Några stillsamma skattebetalarreflektioner:
Hur kan en person bli ambassadör för Sverige om hon inte ens vet hur man minglar?
Var finns den där bloggen som blev följden av middagsutbildningen?