• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

Finland om fingeravtrycksregister

Polisöverdirektören Mikko Paatero vill att ett register över alla vuxna finländares fingeravtryck upprättas. Paatero säger till Aamulehti att ett sådant register kan vara till stor nytta när polisen utreder brott, eller försöker förhindra att allvarliga brott begås.

På inrikesminisisteriet förbereder man ett förslag om att grunda ett fingeravtrycksregister, och utreder som bäst var gränsen för hur grova fallen ska vara för att polisen ska få ta till registret. Gränsen väntas gå vid grova brott och brott mot liv.

Meningen är att de nya lagarna ska träda i kraft nästa vår. I så fall börjar fingeravtryck samlas in i samband med att man ansöker om pass från och med nästa sommar.

Dataombudsman Reijo Aarnio anser att det är fel att grunda ett dylikt register. Enligt Aarnio skulle olika typer av fel eller felanvändning av systemet kunna vara till skada för medborgarna, i synnerhet om registret börjar användas i andra sammanhang än vid de grövsta brotten i framtiden.

%d bloggare gillar detta: