• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

Balkonggrönska

Varje år brukar jag lägga ut några bilder av mina balkongblommor på bloggen. I år är det fjärde sommaren jag bloggar. Det är inget särskilt mäkvärdigt med mina balkongblommor, men för mig är de lika speciella varje år eftersom jag alltid sår frön och ser dem gro och växa från nästan ingenting till frodiga, vackra växter.

Jag hade tänkt länka till tidigare års balkonggrönska, men tyvärr har bilderna av krasse och ringblommor m.m. försvunnit från min blogg i o m flytten från blogg.se. Så just nu, innan jag har letat fram dem och lagt upp dem på nytt, så finns inga bilder från tidigare år. Men här nedan är en del av årets ”skörd” so far.

Be my guest # 70: Birgitta Elfström, jurist

Gästbloggning från Birgitta Elfström, jurist och Mellanösternexpert samt medlem i Internationella juristkommissionen. Hon har tidigare arbetat i 18 år på Migrationsverket, bland annat som beslutsfattare, och lät sig aldrig stoppas av låga tak eller rädsla för repressalier utan uttalade sig även då högt och tydligt när hon upptäckte felaktigheter.

Statslösa palestinier behandlas inte korrekt av Migrationsverket

Migrationsverkets ledning fattade nyligen ett praxisbildande beslut om att utvisa en statslös palestinsk man tillbaka till Irak. Minst en av dem som varit med om att fatta detta beslut har, enligt min mening, ingen som helst kunskap om situationen för statslösa palestinier… Dessutom: Migrationsverket fattar sitt beslut samtidigt som UNHCR vädjar till omvärlden att ta emot flyende palestinier från Irak. Sudan har nu accepterat att ta emot 2000 palestinier från Irak, uppgav Sveriges Radio den 18 juli.

Det är klart och tydligt att Migrationsverket genom sina praxisbeslut visar att Sverige inte längre bryr sig om det där med mänskliga rättigheter. Hur kan det finnas så olika uppfattningar om situationen för statslösa palestinier i Irak att Migrationsverket anser att det går bra att utvisa dem dit medan UNHCR samtidigt vädjar till länder att ta emot dem?

De statslösa palestinierna i Irak utsätts för förföljelse. UD skriver i sin senaste rapport om situationen i Irak att den för många etniska och religiösa minoriteter har fortsatt att försämras under år 2007 och att den utbredda korruptionen i Irak försvagar rättssäkerheten. Vidare sägs i rapporten att Irak inte har ratificerat 1951 års flyktingkonvention. Rapporten anger att Irak inte heller har ratificerat 1954 års konvention om statslösa personers rättsliga ställning.

Enligt Minority Rights Group International hotas flera minoriteter i Irak av utrotning och då bl.a. ett antal kristna grupper, jezidier, judar och palestinier. Amnesty har i en rapport från 2007 skrivit om den svåra situationen med omfattande överträdelser av mänskliga rättigheter för palestinier i Irak.

Under min tid som beslutsfattare på Migrationsverket tyckte jag att jag kunde skönja en öppning och en gryende förståelse för vilken utsatt situation en statslös – alltså medborgarskapslös – människa befinner sig i. Men jag hade helt fel. Migrationsverket förstår inte att den som en gång är flykting förblir flykting tills flyktingskapet upphör. De palestinska flyktingarna behöver få skydd någonstans. Det kan de inte få i Irak. Migrationsverket utvisar också statslösa palestinier till Gaza som enligt EU – som ju inkluderar Sverige – styrs av en terroristorganisation. Vidare utvisar Migrationsverket statslösa palestinier till Saudiarabien där de är i total avsaknad av mänskliga rättigheter.

Det är klart och tydligt att statslösa palestinier enligt Migrationsverket inte har ett mänskligt värde. De kan tydligen behandlas totalt utan respekt för de grundläggande mänskliga rättigheterna som varje individ i ett rättssamhälle skall kunna åtnjuta.

Migrationsverkets generaldirektör borde omedelbart sätta in resurser så att personalen får kunskap om vilka mänskliga rättigheter som statslösa personer har rätt att få tillgång till och i synnerhet hur statslösa palestinska flyktingar skall behandlas enligt 1951 års flyktingkonvention.

Jag undrar hur Migrationsverkets personal klarar av att jobba utan att reagera när verket självt kränker mänskliga rättigheter? Var är civilkuraget? Inte kan alla vara ”mesproppar” utan ryggrad?

PS. Det har kommit till min kännedom att Migrationsverket tagit ut 140 statslösa palestinier på flyktingkvoten för år 2008. Eftersom uppgifterna är obekräftade har jag ställt en fråga till Migrationsverket om de tagit ut statslösa palestinier från Irak på flyktingkvoten. Följande information från den 11 april 2008 läsas på Migrationsverkets hemsida:
Planen klar för uttagning av kvotflyktingar under 2008
Det är nu klart hur årets 1 900 platser inom den svenska flyktingkvoten ska fördelas. Migrationsverket har samrått med FN:s flyktingorgan UNHCR och Justitiedepartementet om detta.
Verket kommer att ta ut 950 kvotflyktingar genom att delegationer reser till flyktingläger i olika länder. Där kommer verkets personal att intervjua personer som UNHCR anser har behov av skydd i Sverige. Delegationerna beslutar vilka som ska få bosätta sig i Sverige. I år kommer vi i första hand att ta ut afghaner, irakier, palestinier, burmeser och flyktingar från Kongo-Kinshasa.
Dessutom kommer verket att ta ut 800 flyktingar med hjälp av skriftlig dokumentation från UNHCR. Av dessa platser är 300 reserverade för akuta ärenden.
Av de kvotflyktingar som verket tog ut under 2007 kunde 250 inte resa hit före årsskiftet och de kommer därför att resa hit i år i stället.
Eftersom det brukar vara svårt att rent praktiskt föra över alla uttagna kvotflyktingar före årsskiftet planerar verket att fatta beslut för fler personer än det finns platser i kvoten. Det är nödvändigt för kunna nå målet för hur många kvotflyktingar som ska vidarebosättas i Sverige under året.