• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

En migga: ”Apropå de s.k. ensamkommande barnen igen.”

Idag skriver en annan migga till mig och berättar att:

Jag har själv sett asylsökande s.k. 16-17 åringar med full skäggväxt och med vuxna mäns uppförande. Men de har registrerats som barn fast de helt uppenbart varit närmare 30. Sjukt! Jag känner också till fall där asylsökande som fått barn i Sverige visat sig vara flerbarnsfäder i hemlandet. Vid avslag har de frivilligt och utan problem  återvänt till landet de ”flytt” ifrån och sedan sökt tillstånd på anknytning till barnet i Sverige.

Men så lätt går det faktiskt inte alla gånger, inte ens ofta. Migrationsverket anser nämligen att anknytningen till barnen i hemlandet är starkare än anknytningen till barnet i Sverige. Detta dels beroende på antalet, men också på att barnen i hemlandet har större behov av pappans hjälp och stöd. Så har vi då en ensamstående mamma och ett faderlöst barn här i Sverige och en bedragen fru och mor i hemlandet. ”Tänkte inte på det”, som Peter Dalles uppfinnare brukade säga.

Förresten: mediernas bild av vad som händer ofta är skev. Man skriver t.ex. att ”NN måste åka tillbaka till landet X, trots att han har barn här”. Det man ”glömmer” att tala om är att NN har en familj i hemlandet också. Och att han faktiskt själv har ställt till det för sig. Och för den kvinna och det barn han skaffat här…

Kommentar: Nu är det viktigt att påpeka, eftersom så många människor gärna vill missförstå även den allra tydligaste text, att det givetvis finns ensamkommande barn som faktiskt är minderåriga när de anländer till Sverige för att söka asyl. Alltså personer som är under 18 år även om de kanske inte ses som ”barn” i sina hemländer. Och det finns givetvis fall där dessa minderåriga ungdomar behöver – och har rätt att få – om inte asyl så åtminstone uppehållstillstånd för att de behöver skydd. Bara så att det är alldeles klart för alla läsare att det som några miggor på min blogg berättat om inte handlar om dem som faktiskt är minderåriga utan om dem som är ”överåriga”.

Här finns två tidigare inlägg i ämnet: Om 17-åringar som är 35… och Apropå 17-åringen som man trodde var 35…

© Denna blogg.
%d bloggare gillar detta: