• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

Vad är det egentligen som gäller?

Vad är det egentligen för synsätt som ska gälla – migrationsministerns (och de flesta människorättsorganisationers) eller generaldirektörens på Migrationsverket? Det handlar om statslösa palestinier med hemvist i Irak. Så här uttrycker migrationsminister Tobias Billström sig i en artikel på DN Debatt den 24 juli:

Det finns irakiska minoritetsgrupper i och utanför Irak som är mer utsatta än andra. Ett sådant exempel är palestinierna, som nu för andra gången blivit fördrivna från sina hem. Vid vårt besök i Bagdad i september förra året träffade jag och utrikesminister Carl Bildt företrädare för över tio minoritetsgrupper som alla vittnade om sina svårigheter.

Migrationsministern bekräftar det som är allmänt känt om minoritetsgrupperna i Irak och särskilt, just i det här fallet, de statslösa palestiniernas situation

Och så här skriver juristen och den tidigare mångåriga beslutsfattaren vid Migrationsverket, Birgitta Elfström, här på bloggen:

Migrationsverkets ledning fattade nyligen ett praxisbildande beslut om att utvisa en statslös palestinsk man tillbaka till Irak. Minst en av dem som varit med om att fatta detta beslut har, enligt min mening, ingen som helst kunskap om situationen för statslösa palestinier.

Birgitta Elfström tillägger idag följande:

Vid närmare analys av det praxisbildande beslutet att utvisa en statslös palestinier till Irak framgår att Migrationsverket valt att pröva skälen mot stadsdelen Karrada i Bagdad. Snart kommer det väl ett utvisningsbeslut som skall verkställas till ”Hus 49, 3 trappor, Saddongatan i Bagdad i Irak”.

Nu får det vara slut med Migrationsverkets rättsosäkra behandling av statslösa personer!