• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

Be my guest 71: Birgitta Elfström, jurist

Gästbloggning från Birgitta Elfström, jurist och Mellanösternexpert samt medlem i Internationella juristkommissionen. Hon har tidigare arbetat i 18 år på Migrationsverket, bland annat som beslutsfattare, och lät sig aldrig stoppas av låga tak eller rädsla för repressalier utan uttalade sig även då högt och tydligt när hon upptäckte felaktigheter. Birgitta Elfström är också en flitig debattör i olika tidningar, nu senast i tidningen Dagen där hon intervjuas under rubriken Ingen ska behöva hålla låg profil om sin tro.

Migrationsverket är ute och reser ifört ögonbindel och hörselskydd

Migrationsverket är ute och reser ifört ögonbindel och hörselskydd och det kan bara sluta på ett sätt: det går åt helvete. Men det drabbar inte någon i Migrationsverkets ledning och inte heller personer i verkets praxisbildande enhet. De som drabbas är framför allt de asylsökande som nu utsätts för en handläggning av sina ansökningar som saknar koppling till mänskliga rättigheter.

Även Migrationsverkets handläggande personal drabbas då det står klart för dem att många av besluten är rättsvidriga. Men de flesta reagerar med tystnad och följer besluten. För att klara av jobbet måste också de ha på sig ögonbindel och hörselskydd.

Migrationsverket har fattat ett vägledande beslut om att utvisa en statslös palestinier till Gaza. Vilka mänskliga rättigheter får den personen av de terrorister som styr området? UD skriver i en rapport av den 25 juni 2008 följande. EU-ländernas regeringar har nått en politisk överenskommelse om att tills vidare inte ha några politiska kontakter med Hamasmedlemmar som har politiska funktioner.

Hur kan det vara möjligt att Migrationsverket bedömer att en statslös person inte är i behov av skydd när han/hon inte har en myndighet eller en erkänd administration att vända sig till utan endast en terroristorganisation? Jag har ställt frågan till Migrationsverket men inte fått något svar. De har valt tystnad.

Flera rättsvidriga vägledande beslut har tagits. Ett av dem är att utvisa en kristen irakier till Bagdad. Ett annat är att utvisa en statslös palestinier till Irak och såsom det sägs i beslutet: ”i vart fall till Karrada” (stadsdel av Bagdad). De flesta minoritetsgrupper – mandéer, kristna grupper, jezidier, shabak, judar och palestinier – i Irak utsätts för förföljelse. Det är väl dokumenterat av bl.a. UNHCR som bedömer att minoritetsgrupper är i behov av internationellt skydd. UNHCR har i rapporten ”Protecting Palestinians in Iraq and Seeking Humanitarian Solutions for Those Who Fled the Country” dokumenterat att statslösa palestinier saknar skydd och andra fundamentala mänskliga rättigheter i Irak. Den rapporten finns inte att läsa på LIFOS (Migrationsverkets länderdokumentation), men kan läsas här.

Det är klart och tydligt att Migrationsverket väljer ut från olika rapporter sådant som kan tala för en utvisning och tar på sig skygglappar inför det som talar emot en utvisning. Att det är så visas klart och tydligt i besluten att utvisa en kristen barnfamilj till Mosul, en sunnimuslim till ett område i Bagdad som ligger utanför Sadr City och en statslös person till Bagdad.

Heder åt den processförare på Migrationsverket i Göteborg som öppet har valt att visa att han inte kommer att följa rättsvidriga praxisbeslut. Detta kommer man snart att få läsa om i Dagens Nyheter som lovat publicera hans ståndpunkt.

Finns det flera på Migrationsverket som har civilkurage eller har alla för gott tagit på sig hörselskydd och ögonbindlar? Hur mycket de än värjer sig så kan de ändå aldrig säga: ”Det förstod jag inte” eller ”det visste jag inte”.

Migrationsverket om arbetskraftsinvandring

I en debattartikel i Nya Wermlandstidningen, under rubriken Nya regler för arbetskraftsinvandring, skriver idag Migrationsverkets generaldirektör Dan Eliasson och verksamhetsområdeschef Christina Werner om just dessa nya regler som träder i kraft i december i år.

Tyvärr har de inte valt att berätta hur reglerna ser ut för asylsökande som redan befinner sig i landet, utan skriver bara helt kort att det införs ”en möjlighet för asylsökande som under handläggningstiden etablerat sig på arbetsmarknaden att under vissa förutsättningar söka arbetstillstånd”.

Jag hoppas att Migrationsverket i en ny debattartikel och på sin hemsida ser till att ge ordentlig information om det lilla undantaget i reglerna som, i mycket begränsade fall, ger asylsökande möjlighet att gå över från att vara asylsökande till att bli arbetskraftsinvandrare. Det finns ett enormt behov av rak och korrekt information eftersom det föreligger mängder av missförstånd på området.

Jag får mängder av frågor om de nya reglerna. Folk läser inte lagförslaget ordentligt utan skummar igenom den och tolkar undantaget i lagen felaktigt. Många tror på fullt allvar att det i huvudsak rör sig om en ny lag som stiftats främst för att asylsökande ska kunna gå över till att bli arbetskraftsinvandrare. Den tron sprider sig också till asylsökande och kommer att skapa en hel del problem om inte informationen om vad som gäller når ut. Jag hoppas som sagt att Migrationsverkets ledning ser till att kunskap och information om vad som gäller går ut i Sverige, inte minst till alla goda hjälpare som tror att det nu blir lätt för asylsökande att stanna kvar om de har någon form av jobb – till och med om de nu jobbar olagligt.

Jag har dragit mitt strå till informationsstacken här på min blogg. Här är några av mina texter med anknytning till ämnet:
Om regeringens förslag om nya regler för arbetskraftsinvandring
LO-ordförandens uttalanden blir allt mer obegripliga
Arbetskraftsinvandring, “social turism” och varför tog hon med sig Göran Persson?