• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

”Alla arbetare ska kunna göra en klassresa”

”Alla arbetare ska kunna göra en klassresa”. Det säger socialdemokraternas partiordförande Mona Sahlin i en lång intervju LO:s tidning Alla. Och en rubrik i texten lyder: Ge arbetare möjlighet att göra en klassresa.

Mona Sahlin får frågan:
Vilken klass tillhör du själv som privatperson?

Hon svarar:
Medelklass. Men det beror på hur man definierar klass. Jag har inte studerat på universitet utan bara gått gymnasiet. Men utgår man från lönen är jag välbetald medelklass.

Sedan säger hon:
Arbetarklassen är basen i socialdemokraterna samtidigt som klassresan är en av de stora visionerna. Det viktigaste i vår politik är att ta bort hindren för fria liv. Klass, kön och etnicitet är sådana hinder.

Jag har några undringar:
VAD betyder frågan till Mona Sahlin om vilken klass hon tillhör ”som privatperson”? Att samma person kan ha flera olika klasstillhörigheter???
VEM ska ”ge arbetare möjlighet att göra en klassresa”?
VARFÖR ska arbetare prompt göra en klassresa när det alltid predikas från s-håll om hur fint det är att vara arbetare och Mona Sahlin själv i intervjun talar om arbetarklassen som ”basen i socialdemokraterna”?
VILKEN klass ska sedan utgöra basen i SAP (=socialdemokratiska arbetarpartiet)?
SKA SAP döpas om när arbetarna gjort sina klassresor? Till vad? Till SMP (=socialdemokratiska medelklasspartiet)?
VAD tycker Sveriges stolta arbetare (inte minst de som är medlemmar i SAP) om Mona Sahlins önskan att någon (oklart vem) ska ge dem alla en möjlighet att göra en klassresa?
HUR känns det att inte duga som arbetare och att självaste partiordföranden tycker att man ska övergå från arbetarklassen (som om det vore något dåligt) till medelklassen (som om det vore bättre)?