• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

Adil, den oskyldige uiguren från Guantánamo – del 7

Läs först del 1, del 2, del 3, del 4, del 5 och del 6 samt min kolumn i Svenska Dagbladet.

Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter, Thomas Hammarberg, har – som jag berättat i tidigare delar i denna artikelserie – vädjat till Migrationsverkets generaldirektör för Adil Hakimjan. Han har bland annat skrivit:

”Det är viktigt, när man avgör denna ansökan, att alla mänskliga aspekter tas i beaktande. Ett riktmärke för mänskliga rättigheter är rätten till familjeåterförening. Han (Adil, min anm.) befinner sig i en situation där han inte kan återvända till Xinjiang, och hans familj där står under övervakning. Under förutsebar framtid kan han därför inte åtnjuta rätten att förenas med familjen. Det enda släktband som står honom till buds är systern i Sverige. Detta är en situation där det vore i en anda av mänskliga rättigheter att tolka hans rätt till familjeåterförening som rätten för honom att komma till Sverige och leva med sin syster.”

Thomas Hammarberg avslutar sitt brev till generaldirektören för Migrationsverket:

”Under dessa omständigheter skulle jag se ett negativt beslut på hans ansökan som inte bara omänskligt utan också som ytterligare ett övergrepp mot en person som redan lidit så mycket.

Jag står till ditt förfogande om du skulle önska ytterligare information om orsakerna till min kommunikation.”

Hela brevet kan läsas här.

Information: alla delar i denna artikelserie kommer så småningom att sammanställas och skickas till migrationsminister Tobias Billström för kännedom trots att det inte är han som fattar beslut och inte – åtminstone i det här skedet – har något med ärendet att göra. Men det rör ett fullständigt unikt fall, ett fall vars like inte funnits tidigare och som med största tänkbara sannolikhet aldrig någonsin kommer att finnas igen. Därför ska migrationsministern få information om hur ärendet hanterats.
© Merit Wager
%d bloggare gillar detta: