• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

Informera ordentligt om vad som gäller för asylsökande när den nya lagen om arbetskraftsinvandring träder i kraft!

Vem vinner på att man mörkar och/eller vilseleder? Jag förstår inte varför inte fler svenska medier förklarar och informerar ordentligt om vad den nya lagen om arbetskraftsinvandring kommer att innebära för asylsökande. Varför berättar de inte i raka och okrumbuktande ordalag?

Jag har skrivit om det otaliga gånger och varit mycket tydlig, men stormedia tar inte upp det och folk – svenska ”hjälpare” och asylsökande – har fullständigt fel bild av vad lagen kommer att innebära, om de inte läser min blogg eller ringer eller mejlar mig och frågar. Och ringer och mejlar gör de! Jag är som en enmansbyrå som svarar på frågor och förklarar om och om och om igen. Journalister borde ta ”allmänintresseansvar” och vara tydliga när de beskriver det lilla undantaget i lagen som har betydelse för ytterst få asylsökande.

Också Migrationsverket slarvar. Generaldirektören och en verksamhetsområdeschef har fått en artikel publicerad i massor av tidningar. Rubriken är: Nya regler för arbetskraftsinvandring. Det enda, absolut enda de skriver om asylsökande i förhållande till lagen är:

Dessutom införs en möjlighet för asylsökande som under handläggningstiden etablerat sig på arbetsmarknaden att under vissa förutsättningar söka arbetstillstånd.

Herre Gud, det säger ju INGENTING! Det ger INGEN information alls! Migrationsverket: skriv en separat artikel som fokuserar på de asylsökande och förklara ordentligt (citera gärna från min blogg!) vad som gäller. Med vanliga ord som folk förstår.

I ett av många mejl som jag har fått de senaste månaderna skriver en asylsökande om ”the big lie of arbetskraftsinvandring” och om att ”many, especially asylum seekers, expected more from this law!” Han har nu fattat att den här lagen inte alls kommer att omfatta honom och andra asylsökande men skriver att många inte alls har förstått något. Han citerar också några av de frågor och svar som finns på Migrationsverkets hemsida för att visa hur dåligt det förklaras:

Fråga: Kan asylsökande som har fått avslag på sin asylansökan ansöka och få arbetstillstånd enligt de nya reglerna?

Svar: De nya reglerna börjar gälla den 15 december och gäller bara asylsökande som har fått beslut och avslag som har vunnit laga kraft. Ansökan om arbetstillstånd måste dessutom ha lämnats in inom två veckor från det att beslutet vann laga kraft. Detta innebär att den vars beslut vunnit laga kraft före den 1 december inte omfattas av de nya reglerna.

Läs några av mina tydliga texter här:
Om förslaget om nya regler för arbetskraftsinvandring

Som jag skrivit tidigare: det blir inte många asylsökande som kan arbetskraftsinvandra
Om regeringens förslag om nya regler för arbetskraftsinvandring

Och läs lagrådsremissen här. Den går knappast att missförstå.

P.S. Jag förutspår att färre än tio asylsökande per år kommer att kunna dra fördel av det undantag i lagen om arbetskrftsinvandring som gäller dem.
© Merit Wager. Citera gärna men ange källan.