• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Maria Elementarskola. Tyvärr.

Apropå inlägget Nu får styrelsen ett brev… och de inlägg som jag länkar till från den texten.

Denna text läggs ut nu eftersom brev från en förälder om händelserna på skolan redan har gått ut till styrelsen m.fl. verk och instanser. Läs mer nedan.

Det handlar tyvärr om den gamla, ärevördiga skolan som grundades år 1885, Maria elementarskola på Söder i Stockholm. Det är Stiftelsen Maria Elementaskolas styrelse som använt skolpengen till att betala avgångsvederlag till den respekterade och omtyckta rektorn på skolan, som man utan anledning och grund gjort sig av med. Anledningar som jag inte lyckats få klara besked om trots att jag ställde en rak och tydlig fråga om saken redan för en vecka sedan vid ett möte mellan rektorn och två av styrelsedamöterna där jag var närvarande.

Jag är genuint ledsen över den här utvecklingen och förstår inte hur styrelsen kunnat agera som den gjort. Dess agerande får till följd att skolans rykte solkas rejält, att det råder oro och förstämning band lärarna. Det råder också oro bland föräldrar och elever som önskade sin rektor en glad sommar i början av juni och nu kommer tillbaka och möts av beskedet att hon, abrupt och utan angivande av orsak, har slutat och ersatts av den person som vid 65 års ålder fick gå när den nu avpolletterade rektorn tillträdde för fem år sedan. Han är nu tillförordnad rektor vid 70 års ålder och hur man har tänkt att hitta en ny rektor som klarar jobbet under de kriterier som den utmanövrerade rektorn tvingats klara det, det är en stor gåta. OBS! Jag har inga anmärkningar mot den person som tillsatts som t.f. rektor, jag bara undrar hur både han och skolans styrelse har tänkt när han återinträtt som rektor på den skola han lämnade för fem år sedan.

Jag beklagar djupt, mycket djupt, att den skola där jag själv varit ordförande i Vänföreningen under ett antal år och som jag haft en relation till i över 30 år då första kontakten togs, inte har haft en kraftfull och engagerad styrelse som kunde ha gett rektorn sitt stöd så att verksamheten hade kunnat fortsätta att fungera väl och utvecklas med bibehållande av gamla traditioner och införande av nya. Skolpengen går till utköp av en person som styrelsen själv, upprepade gånger, har höjt till skyarna, inte minst i det arbetsbetyg den författat till rektorn. Det är knappast vad skolpengen är avsedd för. Övriga räkenskaper bör nog också granskas – en stiftelses handlingar är inte offentliga men Skatteverket kan förstås kräva att få veta hur pengar använts. Det trde finnas en hel del frågetecken som behöver rätas ut.

Nu, när en förälder i skolan har tillskrivit styrelsen och skickat kopior för kännedom till relevanta myndigheter etc (och även mig), så berättar jag vilket ”företag” det handlar om. Nu får det hela ha sin gång. Många människor – inte minst eleverna i skolan – skadas av det som styrelsen låtit ske. Jag är bestört och genuint ledsen över att ledamöterna inte tagit ett tillräckligt stort ansvar för verksamheten – hade de gjort det så hade det prekära läget kunnat undvikas.

© Merit Wager
%d bloggare gillar detta: