• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

En migga om bananmonarkin och ”återvändandebidragen”

Detta mejl kom från en migga:

Detta med återvändandebidrag är en stor skandal. Men vi som är inne i verksamheten har bara väntat på detta.

Det finns inget som säger att många av dem som lyfter detta återvändandebidrag och en gratis resa till Irak eller något annat valfritt land, inte redan har uppehållstillstånd i Europa, kanske till och med i Sverige!

Eftersom de återtar sin ansökan så snabbt för att få bidraget hinner ingen utredning göras. Detta är vansinne och ytterligare ett bevis på att våra politiker inte vet hur de ska krumbukta sig för att framstå som sanna humanister.

Nu, direkt, är det dags att sätta ner foten och sluta med detta vettlösa slöseri med skattemedel! Och vari ligger rättvisan i att det endast är irakier som återtar sin ansökan som kan få bidraget? Varför inte ryssar, turkar och alla andra? Detta är alltså inte bara ekonomiskt vansinne, det är också ytterst rättsosäkert och djupt orättvist.

Kommentar: Finns det någon ansvarig som orkar bry sig?  Ärligt talat tror jag inte att ansvariga orkar agera. Tyvärr. Särskilt efter att ha tagit del av detta snömos som uttalats i Sveriges Radio av en chef på Migrationsverket:

Om det är så att man misstänker att personer utnyttjar det här systemet – det kostar ju också pengar att komma till Sverige – vad skulle man då ha för intresse av att söka asyl bara för att få återvändarbidraget?

Jag vill inte koppla ihop det bara med fusk, utan det handlar om att det är ett ganska nytt system. Och för att säkerställa att vi använder pengarna på rätt sätt måste vi se över att vi har ett regelsystem som säkerställer att det inte kan användas på ett felaktigt sätt.

Begrunda. Läs en gång till. Fattade ni något alls?

”Och för att säkerställa att vi använder pengarna på rätt sätt måste vi se över att vi har ett regelsystem som säkerställer att det inte kan användas på ett felaktigt sätt”.

Läs detta ännu en gång! Fick ni känslan av tydlighet och raka rör? Vet ni hur skattemedlen används nu? Känner ni trygghet och tillit efter att ha tagit del av chefspersonens yttrande? Just asking…

© Denna blogg.

För mig går ekvationen inte ihop

Ekvationen går inte ihop. I varje fall begriper inte jag hur det hela hänger ihop.

Återetableringsstödet för flyktingar kan ha blivit en extrasumma för främst irakier som aldrig haft för avsikt att stanna i Sverige, skriver Migrationsverket i ett brev till regeringen. Vissa har ansökt om stödet efter att ha varit bara åtta dagar i Sverige.

Detta är ett citat ur artikeln Skärpta regler för återvändandestöd i Svenska Dagbladet den 19 augusti. Märkligt. Å ena sidan sägs alla irakier komma hit med människosmugglare från Irak, Syrien, Jordanien och det sägs kosta dem allt från 150.000 kronor och uppåt. Men varför skulle de betala 150.000 kronor eller mer för att smugglas hit under stora umbäranden bara för att försöka få ut ett återvändandestöd på 30.000 kronor för en vuxen? Är det jag som är dum eller är det någon annan?

Kan det vara så att de ”irakier” – som ju kan vara vad som helst eftersom Sverige bara på papperet men inte i verkligheten kräver att identiteten ska bevisas – som söker återvändarstöd och sedan inte ens återvänder varken är irakier eller hitsmugglade utan människor från andra EU-länder som med falska handlingar kommer hit och knackar på dörren till Migrationsverkets Kontor för utbetalning av återvändandestöd – no questions asked? Jag bara undrar. Fast det är väl jag som är dum och inte fattar sammanhanget. För på Migrationsverket och i regeringen kan man väl inte vara korkade?

© Merit Wager

”Asylsökande som arbetar ska få stanna”

Asylsökande som arbetar ska få stanna”, rapporterar Sveriges Radio missvisande och felaktigt hoppingivande. Men det blir bara ett litet antal asylsökande som kan komma ifråga för arbetskraftsinvandring!

Jag har redan för flera månader sedan uppmanat ansvariga (Migrationsverket och regeringen) att rakt och tydligt informera vad undantagsregeln i den nya lagen om arbetskraftsinvandring kommer att innebära. Det har de inte gjort och media har inte heller förmått – och förmår inte heller nu – tydligt förklara det. Exakt det jag varnat för att det kommer att ske, sker nu: uppemot 8.000 asylsökande tror att reglerna kan omfatta dem!

Migrationsverket har bundit ris åt egen rygg och får massor mer att göra när asylsökande tror att de ska kunna ansöka om att få stanna i Sverige med stöd av undantaget i lagen om arbetskraftsinvandring. Alla dessa människor ska nu på olika sätt hanteras av verket, till stor del för att veket inte kommunicerat vad undantaget i lagen faktiskt innebär. När Migrationsverkets generaldirektör och en annan hög chef för en kort tid sedan publicerade en artikel i många tidningar över hela landet hade de chansen att nå ut med tydoig information. Men det här var det enda de skrev om den här viktiga frågan:

Dessutom införs en möjlighet för asylsökande som under handläggningstiden etablerat sig på arbetsmarknaden att under vissa förutsättningar söka arbetstillstånd.

Är det någon som blir klokare av det? Är det någon som känner sig informerad av den här meningen?

Här är några av mina texter där jag försökt upplysa om och förklara vad den här undantagsregeln – om lagen antas i risdagen – innebär för (en handfull, knappast 8.000) asylsökande:

Om arbetskraftsinvandring till Sverige – 27 mars 2008
Mer om arbetskraftsinvandring
– 27 mars 2008
Om förslaget om nya regler för arbetskraftsinvandring
– 1 april 2008
Proposition om arbetskaftsinvandring
– 5 maj 2008
Om regeringens förslag om nya regler för arbetskraftsinvandring
– 16 maj 2008
Informera ordentligt om vad som gäller för asylsökande när den nya lagen om arbetskraftsinvandring träder i kraft!
– 7 augusti 2008

Dessutom: jag tycks vara den enda som också förklarat i mina texter att man inte får permanent uppehållstillstånd, PUT, i Sverige ens om man som asylsökande uppfyller kriterierna i undantagsregeln. Snälla stormedier som rapporterar om det här och som läser den här bloggningen: informera ordentligt så att också asylbyråer och andra ”hjälpare” förstår vad som gäller och, i sin tur, ger korrekt information till asylsökande. Här finns proposition 2007/08:147 – läs den!

© Merit Wager