• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

Onneksi olkoon! Uutiset 20 år den 22 augusti 2008!

Det finskspråkiga nyhetsprogrammet Uutiset (=Nyheterna) fyller 20 år den 2 augusti 2008! 20 år i SVT, det är en lång tid. Och det firas bland annat med förlängd sändningstid.

Från måndagen den 25 augusti är Uutiset en kvart långt och börjar varje vardag kl 17.45 i SVT1. Titta på Uutiset, det är alltid översatt (=textat) och har ofta nyheter som inte finns i några andra svenska medier.

Grattis, Uutiset! Onneksi olkoon, Uutiset!

Läs mer här (på finska).

När man inte har problem så skapar man dem

Om ”alla dessa kränkta” skriver Hasse Broström på sin politikblogg. Han kommenterar det faktum att någon nitisk och – tydligen – kränkt människa har JO-anmält en bild av en hand vid övergångställen. Han anser att handen vid knappen på övergångsstället på något konstigt sätt är ett budskap om vägen tll Gud. Och det kränker honom…

Hasse Broström avslutar sin bloggning:

Och nu ska alltså några statliga tjänstemän ägna arbetstid åt att utreda detta. På grund av ytterligare några av alla dessa människor som känner sig kränkta av allt möjligt i sin omgivning.

Hå hå ja ja! Har man inte problem så skapar man dem!

Här har jag tidigre skrivit om den starkt grasserande svenska ”kränktsjukan:
”Sverige är sig inte likt” – Kjell Lindroos ser på Sverige med finlandssvenska ögon
Vakna för Guds skull upp, svenskar!
Är Polisen kränkt?