• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Saudiarabien: Stormuftin varnar föräldrar

Stormuftin i Saudiarabien varnar föräldrar för att gifta bort sina unga döttrar med män som är 50, 60 år äldre än döttrarna. Han anser att ett sådant agerande är samvetslöst frän föräldrarnas sida och påpekar att de unga flickorna kommer att få leva i ångest och smärta medan föräldrarna njuter av den lyx och bekvämlighet som den höga hemgiften ger dem.

Äktenskap mellan gamla män och mycket unga flickor är inte ovanliga i Saudiarabien eller andra delar av världen. På tv har man kunnat se hur jemenitiska flickor som inte ens fyllt 10 år gifts bort med gamla män. De gamla makarna kan inte ge flickorna sällskap eller tillfredsställa dem sexuellt och vänder sig därför till polisen och begär skilsmässa.

Många män ser flickor enbart som kroppar utan själar, skapade enbart för mäns sexuella tillfredsställelse ch bryr sig inte om att sex för dessa flickor är ohyggligt och fruktansvärt skrämmande för att de är så unga. Flickorna blir ofta änkor inom tio år. Vilken bild av äktenskapet bär de med sig efter sina upplevelser?

En far gifte bort sin tioåriga dotter med en drygt 70-årig man för en hemgift på 150.000 rialer (ca 261.000 kronor). Human Rights Commission (HRC) ingrep och uppsköt giftermålet med fem år. Man kan bara tänka sig den ohyggliga situationen för en tioårig flicka vars drygt 70-årige make kräver sin ”äktenskapliga rätt”! Så mycket bättre är det inte efter fem år, då flickan är 15 år och maken 80 år gammal. Många fäder ser sina döttrar som slavar som ska säljas till högstbjudande. Eller tvingar fem att gifta sig med mänur den egna klanen.

Om flickan har tur och kan undkomma ett påtvingat gifermål, måste hon ge hela sin lön till fadern varje månad, om hon har ett arbete. Fadern kommer då att vara ovillig att gifta bort henne överhuvudtaget. Varför skulle han vilja förlora en månadsinkomst som han åtnjuter utan att själv arbeta?

En del rättfärdigar att de gifter bort sina mycket unga döttrar med att profeten Mohammed (frid vare med honom) gifte sig med Aisha när hon var endast nio år gammal. Till dessa människor kan man ställa en enkel fråga: ”Är profeten er förebild också när det kommer till att behandla era hustrur med godhet, rättvisa och kärlek? Varför kan profeten inte vara er förebild också när det gäller att gifta sig med äldre kvinnor, frånskilda och änkor?”

Det senaste farsartat tragiska inslaget vad gäller giftermål är det som kallas ”bytesäktenskap” vilket innebär att ”du gifter dig med min dotter och jag gifter mig med din”!

Stomuftin har klart och tydligt slagit fast sin inställning till den här typen av äktenskap, nu behövs samarbete mellan alla berörda parter för att sätta stopp för dessa övergrepp. Eftersom de flesta fallen äger rum i avlägsna byar där fattigdom och analfabetism är utbredd, måste en kampanj genomföras för att upplysa om de sociala och moraliska följderna av denna sedvänja. Mödrarna bör inte tveka att informera polisen om fäderna insisterar på att gifta bort sina barn till gamla män. Tjänstemän som skriver ut äktenskapskontrakt måste informera HRC om detta så att mått och steg kan vidtas för att förhindra att barn gifts bort.

Det skulle vara bra om Saudiarabien införde en laglig åldersgräns för giftermål. Äktenskap är ett partnerskap som kräver samtycke av två parter. Det är baserat på kärlek. Hemgiften är brudens rätt, inte föräldrarnas. Kvinnor har kroppar och de har också själar.

Utdrag ur artikel publicerad i Arab News. Översättning: Merit Wager.
%d bloggare gillar detta: