• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Olika åsikter i samma fråga

Om Migrationsverkets och Migrationsdomstolens olika åsikter i samma fråga skriver här juristen och den f.d. anställda vid Migrationsverket, tillika experten i ärenden som rör palestinska asylsökande, Birgitta Elfström:
Delar av Migrationsverket har en intern praxis och Migrationsdomstolen har en annan i samma fråga. Det gäller statslösa palestinier som utvisas till Gaza. Migrationsverket har nyligen tagit ett vägledande beslut betr. en statslös palestinier som utvisas till Gaza. Verket skriver bl.a. följande i beslutet:
Verkets beslut är att avslå ansökan om uppehållstillstånd och att utvisa den sökande till Gaza, men samtidigt att bevilja anstånd med verkställigheten av beslutet t.o.m. den 5 januari 2009. Verket kommer under tiden att noga följa händelseutvecklingen i Gaza och de palestinska områdena.
Det har efter detta vägledande beslut visat sig att varken Migrationsverket i Malmö eller Migrationsdomstolen beviljar anstånd med verkställigheten till Gaza. Kommer nu Migrationsverkets rättsenhet att återkalla det vägledande beslutet?
Varken Migrationsverket eller Migrationsdomstolen nämner något i besluten om att utvisningen skall verkställas till ett område som styrs av en organisation som av EU bedömts som en terroristorganisation. Det kanske betyder att de ser Hamas som en legitim representant för den Palestinska administrationen (PA). Ingen vet dock hur de resonerar kring detta.
%d bloggare gillar detta: