• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Allt fler asylsökande gömmer sig, rapporterar Ekot

Sveriges Radios nyhetsprogram Ekot rapporterar idag om det som är väl känt sedan åratal: att massor av asylsökande som fått avslag på sina ansökningar om uppehållstillstånd inte lämnar landet utan gömmer sig i Sverige. Det nya är – enligt Ekot – att ännu fler gömmer sig, men själva fenomenet att människor vägrar efterleva myndighets- och domstolsbeslut är alltså gammalt. (En större nyhet och ett bland allmänheten okänt fenomen är det som en migga berättar om här på bloggen i inslagen Asylsökande kommer inte till asylutredningar – del 1 och Asylsökande kommer inte till asylutredningar – del 2).

På inget annat område i samhället kan människor själva välja att strunta i domstolsbeslut. Att man kan göra det på det sätt som sker på asylområdet i Sverige är ohållbart och betyder att allt det enormt tids- och skattemedelskostande arbete Migrationsverket och Migrationsdomstolen lägger ner för att fatta beslut – som enligt lagen ska vara individuella! – är onödigt eller förgäves. Sverige lyckas inte få respekt för sina lagar och de som gömmer sig och vägrar lämna landet lär sig att det går bra att göra som man vill, det händer ändå inget. Och så frodas ohälsa, svartjobb, utanförskap – ett parallellsamhälle har vuxit fram som blir allt större och allt mer ohanterligt.

Alla de (asylsökande, organisationer, enskilda hjälpare) som kritiserar kravet på att lagen ska följas och att de som fått avslag ska lämna landet och som alltså inte accepterar beslut som fattats av en myndighet och en domstol måste vara tydliga med vad de vill. För vad de de facto vill är ju att vi ska ha helt fri och kravlös invandring. Eftersom det är en sådan totalt fri invandring som de i själva verket vill ha, måste de tala om det och arbeta för det på alla plan.

OBS! Jag, som själv varit ombud för hundratals asylsökande vet mycket väl att Migrationsverket och Migrationsdomstolen inte alltid fattar rätt beslut. Långt ifrån alltid. Och att felaktiga, negativa beslut kan få ödesdigra följder för dem som sökt asyl. Men att PUT (=permanent uppehållstillstånd) beviljas felaktigt är också vanligt och bevisas bland annat av att många människor omedelbart reser hem och hälsar på när de har fått PUT. Då finns inte längre de fruktansvärda hot som man påstått fanns vid asylansökan, då är det inte alls omöjligt att resa hem igen.

Det här är mycket svåra frågor att hantera och att diskutera. Alla har åsikter, alla drar åt olika håll. Men hur det än är med det, så måste man ändå ha en ordning i en stat där beslut fattade enligt gällande lagar ska respekteras och gälla. Och idag har Sverige inte fri invandring. Det innebär att de människor som har fått avslag på sina ansökningar om uppehållstillstånd ska lämna landet. Det innebär också att Migrationsverket och Migrationsdomstolarna ska ha de främsta och mest kunniga personerna på poster där man fattar beslut om människors liv och framtid så att besluten blir så korrekta som möjligt. Man måste också inse att det alltid, oavsett hur duktiga och kunniga beslutsfattarna än är, finns risk för felaktiga beslut. Det sker också inom rättsväsendet i övrigt att oskyldiga döms. Det är inte acceptabelt, men det är trots det ett faktum som aldrig helt kommer att kunna undvikas.

Antingen måste Sverige införa helt fri invandring och låta alla – unga, gamla, arbetsföra, abetsoförmöga, sjuka, friska – komma hit på sina egna villkor. Eller också måste utlänningslagstiftningen respekteras och man måste lägga kraft bakom beslut som fattats i laga ordning och se till att de som fått avslag i flera instanser lämnar landet.

%d bloggare gillar detta: