• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Eva Wikberg, tidigare rektor vid Maria Elementarskola, har ordet

I ett antal tidigare inlägg har delar av historien om hur styrelsen för Stiftelsen Maria Elementarskola utan någon vettig och faktisk anledning gjorde sig av med sin rektor sedan fem år, Eva Wikberg, belysts. Läs dessa inlägg först:

Om en uppblåst man med anger management problem, missbruk av skattemedel, feghet och inkompetens – allt i ett
Vidare om den dåliga styrelsen för den viktiga verksamheten
Fortsättning på historien om företaget som använde skattepengar på helt fel sätt
Vidare i berättelsen om den urusla styrelsen som leker med människor och med skattepengar
Om företaget som hanterar medarbetare som spelknappar
Nu får styrelsen ett brev…
Maria Elementarskola. Tyvärr.

För att ingen ska kunna förvränga, vinkla eller på något annat sätt förvanska Eva Wikbergs berättelse (vilket bl.a. styrelsen försökt göra i brev till lärare och föräldrar) berättar hon den här på bloggen, med sina egna ord. Hon skriver bland annat:

Efter fem år som rektor har jag velat utöva det mandat som, åtminstone på papperet finns nedskrivit i min ledningsinstruktion. Mitt mandat har varit tydligt utformat, men jag har erfarit att det inte gällt i verkligheten. Jag kan inte leda en skola där jag inte fritt kan förfoga över skolans lokaler för att härbärgera skolans verksamhet, där det råder total brist på ekonomistyrning och där stora utgiftsposter eller felräkningar uppstår utom min vetskap. På fråga om dessa lägrar sig tystnaden i skolans ledning, i styrelsen.

Läs hela Eva Wikbergs berättelse här.

Reflektion: lever skolans styrelse själv upp till skolans hederslag?

”En dåres försvarstal”

Stiftelsen Maria Elementarskolas ordförande har skrivit ett brev (igen) till föräldrarna i skolan. Läs det här nedan:

Föräldrar klagar hos Skolverket

Föräldrar till en elev i Maria Elementarskola har den 27 augusti lämnat in en begäran till Skolverkets tillsynsenhet och begärt att den ska pröva följande:

A. Har Maria Elementarskola följt skolans informationsskyldighet till vårdnadshavarna när en skolledare omedelbart kan avskedas utan att vi föräldrar får information i god tid? Se bilaga 7.
B. Har Maria Elementarskola följt skolans informationsskyldighet till vårdnadshavarna när skolans huvudman inte svarar på mail eller andra kontaktförsök från oroliga föräldrar?
C. Har Maria Elementarskola följt skollagen när en erkänt duktig och formellt behörig skolledare tvingas avgå med omedelbar verkan för att i stället låta en pensionerad lektor utan känd ledarkompetens från ledningsutbildning tillträda istället?
D. Har Maria Elementarskola följt svensk skollag när skolan betalar ut den avskedade skolledarens avgångsvederlag med skolans skattefinansierade skolpeng?
E. Är det förenligt med skollagen att representanter för Maria Elementarskola, kanslist och tillika ekonomi- och administrationsansvarig, samt skolans tillförordnade rektor uppmanar föräldrar att de ska byta skola för sitt barn?

Till skrivelsen som gått till Skolverket har bifogats diverse bilagor, bland dem en kopia av ett mejl som gått från föräldrar till barn i skolan till Stiftelsen Maria Elementarskolas styrelse. I det står bland annat:

1. Vi vill veta varför Eva tvingas sluta som rektor. På vilka grunder sker detta? Vi vill ha konkreta exempel varför ni anser att hon visat sig olämplig eller otillräcklig som rektor– detta eftersom vi anser att hon är synnerligen duktig och kunnig.
2. Vi accepterar inte att det sker så oerhört sent och med så sen information till oss föräldrar inför skolstarten. Vad är förklaringen till det?