• Kategorier

 • Arkiv från 5 maj 2005

 • Kalender

  september 2008
  M T O T F L S
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  2930  
 • free counters
 • wordpress visitor counter
 • RSS Merit Wager

Kommentarer till TCO:s svar på frågorna om ”papperslösa”

Läs först TCO:s svar här. Här följer mina kommentarer.

TCO: TCO anser självklart att Utlänningslagen, liksom alla andra lagar, skall följas.

Kommentar: Om man anser att utlänningslagen ska följas, vilket TCO ”anser självklart”, då kan man väl inte öppna ett center för människor som bryter mot den!

TCO: När en person utan arbetstillstånd arbetar sker idag typiskt sett brott inte bara mot utlänningslagens regler om arbetstillstånd utan även mot arbetsrättens regler om t ex arbetstid och arbetsmiljö.

Min kommentar: Diskussionen tar ju egentligen slut vid konstaterandet att en person som arbetar utan arbetstillstånd begår ett brott. Ett brott är ett brott och det blir inte mindre brottsligt för att andra brott följer på det första brottet.

TCO: Att en arbetsgivare bryter mot utlänningslagen, genom att anställa en person som saknar arbetstillstånd, innebär emellertid inte att arbetsgivaren har rätt att bryta även mot arbetsrätten.

Kommentar: Även här tar diskussionen slut efter konstaterandet att arbetsgivare bryter mot utlänningslagen när de anställer personer som vistas i Sverige utan uppehålls- och arbetstillstånd.

TCO: Arbetsrättens regler gäller alla arbetstagare, oavsett om de har arbets- och uppehållstillstånd eller inte.

Kommentar: Nej, arbetsrättens regler kan knappast gälla dem som redan har begått brotten att vistas i landet olagligt samt att arbeta svart eller arbeta under falskt namn!

TCO: Då det i Sverige i första hand är arbetsmarknadens parter som ansvarar för att arbetsrättens regler följs är det naturligt att vi som fackföreningar arbetar för att alla arbetsgivare, även de oseriösa sådana som utnyttjar personer utan arbetstillstånd, ska följa reglerna. Att man bryter mot ett regelverk gör det inte tillåtet att bryta mot ett till.

Kommentar: Just det: i Sverige ansvarar arbetsmarknadens parter, varav TCO är en, för att arbetsrätten följs! Och det är ju inte tillåtet att arbeta om man inte har arbetstillstånd…

TCO: I Sverige är det olagligt för arbetsgivare att anställa personer som saknar arbetstillstånd. Det är heller inte tillåtet för personer utan arbetstillstånd att arbeta. En del asylsökande har rätt att arbeta utan arbetstillstånd.

Kommentar: Ja, det är olagligt att anställa personer som saknar arbetstillstånd och det är otillåtet (=förbjudet) för personer utan arbetstillstånd att arbeta. Och när brott begås ska det få konsekvenser. Men varför blandar TCO in att asylsökande i vissa fall har rätt att arbeta?

TCO: Att det är förbjudet att anställa personer som saknar arbetstillstånd, och olagligt för dem att arbeta, innebär dock inte att den som arbetar utan arbetstillstånd saknar rättigheter. Arbetsmarknadens regler ska alltid följas, även av dem som anställer papperslösa.

Kommentar: TCO är ute och cyklar! Det faktum att det är olagligt att anställa personer som saknar arbetstillstånd och olagligt för dem att arbeta räcker. Där tar det slut. Några arbetsmarknadsregler kan knappast appliceras på brottsligt agerande!

TCO: Nej, TCO är inte för oreglerad invandring.

Kommentar: TCO:s agerande motsäger detta uttalande.

Slutkommentar: Notera att det är fackets agerande jag kritiserar och att jag framhåller vikten av att man, om man anser att stiftade lagar ska ha någon relevans, ska följa dem och inte uppmuntra eller understödja brott mot dem. Att människor söker sig hit och till andra s.k. rika länder för att söka en bättre framtid är inget konstigt. Men så länge vi har lagar som reglerar invandringen så kan man inte börja tala om ”arbetsmarknadens regler” etc.
© Merit Wager

Svar från LO om ”papperslösa”

Här följer svar från LO på mina frågor med anledning av tidigare blogginlägg (här, här, här, här och  här). Svaret är okortat. Kommentarer till texten följer i ett separat inlägg.

LO agerar av både solidariska och rationella skäl när vi ser att arbetstagare – oavsett status – blir utnyttjade av arbetsgivare. Vi anser att utlänningslagen bör ändras så att s k papperslösas arbete avkriminaliseras och att det ska bli möjligt att döma arbetsgivare till skadestånd. Jämför med prostitution, där det är den som utnyttjar som straffas, inte den som utnyttjas.

Samtidigt är LO för en reglerad invandring. Det är det enda verktyget som på ett rimligt sätt kan garantera upprätthållna arbetsvillkor. I de fall där människor blir avvisade är det ett beslut som fattas och bör fattas av myndigheter. Men LO vill på det område där vi är experter – arbetsmarknaden – göra det vi kan för att motverka att människor exploateras. Och att de i dessa fall, åtminstone får viss upprättning i form av ett tilldömt skadestånd.

Det fackliga centret kommer att informera om vad som gäller på svensk arbetsmarknad. Alla problem kring papperslösa arbetstagare kommer inte att kunna lösas där. Men i väntan på att arbetsgivare och myndigheter också tar sin del av ansvaret, så gör facket vad vi kan för en rättvisare arbetsmarknad.

© Merit Wager

Svar från TCO om ”papperslösa”

Här följer svar på mina frågor med anledning av tidigare blogginlägg (här, här, här, här och  här) från juristen Samuel Engblom på TCO. Texten är okortad och inga andra ändringar har gjort annat än att jag har förtydligat vad som är mina frågor och vad som är TCO:s svar. Kommentarer till texten följer i ett separat inlägg.

Inledningsvis vill jag förtydliga Fackligt center för papperslösas uppdrag, så som det anges föreningens stadgar och verksamhetsbeskrivning. Syftet med centret är att ge papperslösa, asylsökande och nyanlända invandrare information, råd och hjälp vad gäller deras rättigheter på arbetsmarknaden. Migrationsrättsliga frågor ligger utanför centrets verksamhetsområde. Däremot kommer centret att kunna hänvisa papperslösa som så önskar till andra frivilligorganisationer vilka arbetar med dessa frågor.
Fråga: Finns det andra lagar som TCO anser att man inte ska behöva följa, förutom utlänningslagen?
Svar: TCO anser självklart att Utlänningslagen, liksom alla andra lagar, skall följas. Centret är i själva verket en del i vårt arbete för ordning och reda på arbetsmarknaden.
När en person utan arbetstillstånd arbetar sker idag typiskt sett brott inte bara mot utlänningslagens regler om arbetstillstånd utan även mot arbetsrättens regler om t ex arbetstid och arbetsmiljö. Det kan även förekomma brott mot kollektivavtalen. Att en arbetsgivare bryter mot utlänningslagen, genom att anställa en person som saknar arbetstillstånd, innebär emellertid inte att arbetsgivaren har rätt att bryta även mot arbetsrätten. Arbetsrättens regler gäller alla arbetstagare, oavsett om de har arbets- och uppehållstillstånd eller inte.
Då det i Sverige i första hand är arbetsmarknadens parter som ansvarar för att arbetsrättens regler följs är det naturligt att vi som fackföreningar arbetar för att alla arbetsgivare, även de oseriösa sådana som utnyttjar personer utan arbetstillstånd, ska följa reglerna. Att man bryter mot ett regelverk gör det inte tillåtet att bryta mot ett till. Därför har vi, i samarbete med organisationen Papperslösa Stockholm, startat centret i syfte att komma tillrätta med den exploatering som personer utan arbetstillstånd idag utsätts för. Idag går dessa arbetsgivare allt som oftast ostraffade.
På din blogg skriver du att ”De [papperslösa] ska däremot inte få information om att de bryter mot lagen genom att de stannar och arbetar i Sverige utan tillstånd.” Om du hade tagit dig tid att sätta dig in i centrets verksamhet innan du skrev hade du enkelt kunnat konstatera att detta inte stämmer. Den broschyr som är det första informationsmaterial centret har producerat inleds som följer:
I Sverige är det olagligt för arbetsgivare att anställa personer som saknar arbetstillstånd. Det är heller inte tillåtet för personer utan arbetstillstånd att arbeta. En del asylsökande har rätt att arbeta utan arbetstillstånd.
Att det är förbjudet att anställa personer som saknar arbetstillstånd, och olagligt för dem att arbeta, innebär dock inte att den som arbetar utan arbetstillstånd saknar rättigheter. Arbetsmarknadens regler ska alltid följas, även av dem som anställer papperslösa.
Vi har inget intresse av att ge någon inkorrekt information.
Fråga: Anser TCO att det ska vara tillåtet för alla att bryta mot dessa andra lagar eller ska lagbrott vara förbehållna dem som är med i facket?
Svar: Som framgår av svaret på din första fråga så anser vi att alla lagar ska följas, av alla.
Fråga: Är TCO för oreglerad invandring?
Svar: Nej, TCO är inte för oreglerad invandring. Vad gäller våra åsikter i dessa frågor så rekommenderar jag läsning av vårt remissvar på den senaste statliga utredningen om arbetskraftsinvandring, vilket finns att tillgå på TCO:s hemsida.
© Merit Wager