• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

Finland försvarar sig självt

Det är enorma skillnader mellan grannländerna Sverige och Finland på massor av områden. Inte minst i deras syn på försvaret av resp land! Finlands utrikesminister Alexander Stubb uttalade idag landets ståndpunkt med anledning av att Finland beslutat att tillsvidare inte underteckna det internationella s.k. Oslo-avtalet om i december, som förbjuder klusterbomber. Beslutet att inte underteckna avtalet fattades av president Tarja Halonen och regeringens utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott. Så här sa alltså utrikesminister Alexander Stubb:

Det ger en signal om att Finland baserar sitt försvar – fortfarande – på sin egen kapacitet. Och vi har ju sagt direkt ut att vi inte kommer att använda de här vapnen till något annat än vårt självförsvar. Vi kommer inte att använda dem i krishanterande uppgifter.

Källa: svt.se/uutiset

Det finländska folket kan, till skillnad från det svenska, alltid känna sig trygga i förvissningen om att dess regering gör allt för att landet ska kunna försvara sig självt och bevara sin frihet och självständighet. Försvaret rustas inte ner och avtal som kan var negativa för det finländska försvaret ingås inte. Det är så långt från det svenska sättet att tänka att det inte går att jämföra de två ländernas inställning på samma dag!

Apropå ”Inte så genomtänkta krav från moderatfraktion”

Läs först Inte så genomtänkta krav från moderatfraktion. En migga skriver så här:

När det gäller de åsikter Ulrika Karlsson och andra moderata riksdagsledamöter för fram så tycker jag att de måste engagera sig mer om de vet att att det finns människor i Sverige som gömmer sig därför att DE INTE FÅTT EN RÄTTSSÄKER PRÖVNING i asylprocessen.

Om man är riksdagsledamot, alltså förtroendevald, och känner till sådant så är det nästan brottsligt att inte agera. De asylsökande de talar om måste givetvis få resning, om den tidigare prövningen av deras rätt till uppehållstillstånd inte varit rättssäker.

Jag har själv, precis som riksdagsledamoten Ulrika Karlsson och andra, sett fall där man starkt har kunnat ifrågasätta om verkligen alla skäl för skydd eller rätten till uppehållstillstånd på andra grunder har prövats. Även om det varit svårt, tungt och har tagit lång tid så har jag i sådana fall arbetat för att rätta till det som varit fel, vilket ibland också har lyckats.

Man kan inte komma med sådana krav som gruppen moderata riksdagsledamöter nu framför, d.v.s. att man ska ”belöna” asylsökande med uppehållstillstånd som arbetskraft när de valt att stanna kvar trots lagakraftvunna beslut om utvisning uppehållstillstånd, med vaga hänvisningar till att de inte skulle ha fått en rättssäker behandling i asylprocessen! Man kan inte bekämpa en sorts felaktigheter med en annan sorts felaktigheter! Och det faktum att man rakt över tycker att de asylsökande som ska utvisas men som arbetar här (illegalt!) ska få stanna medan de som inte arbetar men kanske också är offer för en asylprocess som inte varit rättssäker ska utvisas, visar att det här inte är helt genomtänkt.

Hur ska man någonsin komma till rätta med problemen kring asylsökeriet när lagstiftarna själva ”obstruerar” och agerar i strid med de lagar de själva stiftat? Vilka signaler ger det till Migrationsverket som har att tillämpa de lagar som riksdag och regering stiftat? Vilka signaler ger det till asylsökande?

Inte så genomtänkta krav från moderatfraktion

De nya regler om arbetskraftsinvandring som börjar gälla i december splittrar moderaterna. Flera moderata riksdagsledamöter vill att gömda och papperslösa flyktingar ska få uppehållstillstånd i Sverige om de kan visa att de har jobb. Ledamöterna går därmed emot regeringen och migrationsminister Tobias Billström.

Det rapporterar Sveriges Radio. Och så här säger Ulrika Karlsson, moderat riksdagsledamot:

Jag har svårt att hitta ett svar på varför personer som levt länge i vårt land, och som jobbar på ett företag där de behövs, ska tvingas återvända till sitt hemland för att där söka arbetskraftsinvandring som kanske tar upp till ett år, och sedan återvända eftersom de har en anställning.  Jag har svårt att rent mänskligt och medmänskligt hitta svaren på varför det ska vara så byråkratiskt.

Faktum är att det finns ett antal personer i vårt land som inte haft en rättssäker asylprocess, och som lever här och jobbar här, och inte kan söka om arbetskraftinvandring. Vi måste hitta en lösning för dem.

Här rör det sig om en märklig sammanblandning av olika saker och det är förvånande att moderaterna är så splittrade i den här frågan! Att röra till det på det här sättet när en ny lag redan är skriven och överenskommen är, när man tänker efter, tämligen oerhört. Hur ska allmänheten – och i detta fall också asylsökande – veta vad som gäller från dag till dag när de som bestämmer inte står vid sina beslut? Och ska man kunna agera på samma sätt när det gäller andra lagar i samhället? Först besluta om dem och sedan, strax innan de träder i kraft, motarbeta dem eller kräva undantag? Om man vill att lagar ska respekteras av folket, måste också de som stiftar lagarna respektera dem. Om en lag träder i kraft ett visst datum, som nu lagen om arbetskraftsinvandring som ska gälla från den 15 december, då kan man inte en dryg månad innan komma och säga att ”nu ska vi införa vissa undantag”. Det borde man ha tänkt på innan.

Och hur tänker de, som nu tycker att en del asylsökande – de som trots att de inte enligt gällande lagstiftning har befunnits ha rätt till uppehållstillstånd i Sverige ändå ska beviljas uppehållstillstånd när de helt och hållet har struntat i den lagenliga process med Migrationsverk och migrationsdomstol som har kommit fram till att de inte har rätt att stanna i Sverige? De som självsvåldigt tagit lagen i egna händer och bara stannat??! Den signalen man här ger människor är att i Sverige behöver man inte följa landets lagar, man kan göra som man själv vill! De här riksdagsledamöterna, lagstiftarna, kan helt enkelt inte ha tänkt igenom ordentligt vad de egentligen gör genom sitt agerande. De visar ju lagbrytare att det inte spelar någon roll att de har satt sig över lagen och stannat här och arbetat illegalt (efter att man har fått avslag får man enligt lag inte arbeta)! De visar också att för alla dem som inte lyckats lära sig svenska och skaffa ett illegalt arbete och som kanske är gamla, sjuka eller barn – för dem ska lagen gälla! De ska utvisas enligt gällande lagstiftning!

För mig är det obegripligt hur någon – allra minst riksdagsledamöter som är lagstiftare – på fullt allvar framföra sådana här förslag!

En helt annan sak – och det är det jag menar med sammanblandning av olika saker – är att det tyvärr är sant, det som Ulrika Karlsson säger att ”det finns ett antal personer i vårt land som inte haft en rättssäker asylprocess”. Det är helt oacceptabelt, men det måste angripas på ett annat sätt. ”Two wrongs don’t make a right”. Jag hoppas att de ledamöter som resonerar så märkligt som Sveriges Radio rapporterat, tar en ordentlig och ärlig funderare på vad de håller på med och, prestigelöst, erkänner att de är inne på fel spår.

Vi har nu ett domstolsförfarande som alla har varit överens om skulle bli bättre än den starkt kritiserade Utlänningsnämnden. Och man kan inte strunta i vad domstolar kommer fram till, vare sig det handlar om stöld, våldtäkt, skattebrott, snatteri, mutbrott, rån – eller asylprövning! Lag är lag, domsol är domstol. Men – och det har jag fört fram tidigare: om besluten är uppenbart felaktiga så som bl.a. Ulrika Karlsson säger och vi är många som vet, så bör/måste de kunna rivas upp och korrigeras. Det är mycket olyckligt att felaktiga beslut fattas på asylområdet liksom inom det övriga rättsväsendet, men man kan inte korrigera de felaktiga besluten (som långt ifrån rör alla som nu arbetar illegalt i Sverige…) genom att föreslå att man ska strunta i de lagar som finns!

Migrationsminister Tobias Billström säger:

Men vi har inte fri invandring till Sverige. Man kan inte bara komma hit, gå och gömma sig och sedan komma fram och bestämma sig för att stanna bara för att det finns en regeluppsättning som passar just mig. Det tror jag inte svenska folket har någon större förståelse eller intresse av.

Han har rätt.

Finland: Journalister dömdes för ärekränkning

Två av Yles (Finlands motsvarighet till SVT) journalister har dömts till stora ersättningar för att ha kränkt företagarparet Lisitsyns ära.

Tingsrätten i Helsingfors ålade journalisterna att betala totalt 30 000 euro (drygt 300.000 kronor) ersättningar för lidande. Journalisterna dömdes till böter för två fall av grov ärekränkning och två fall av spridande av information som kränker privatlivet.

Domen är kopplad till en nyhet som publicerades av Yle 2006 och rörde misstankar om ekonomiska brott mot företagarparet. Rätten fattade sitt beslut efter omröstning.

Källa: FNB

Ingen kvotering av vare sig kvinnor eller män!

För några dagar sedan skrev integrationsminister Nyamko Sabuni på Expressens Sidan 4 under rubriken Kvotering är helt fel. Eller snarare om icke-kvotering. Hon sade bland annat:

Oppositionen vill genom kvotering till bolagsstyrelser genomföra en symbolisk förändring. Jag vill i stället åstadkomma en bestående förändring. Kvinnor och män ska ha lika förutsättningar att göra karriär.

Så självklart! Kvinnor och män ska ha lika förutsättningar att göra karriär. Eller inte göra karriär, om man inte vill det. Kvotering är förnedrande. Det finns knappast någon kvinna som stolt skulle berätta att hon har blivit inkvoterad till en högre post någonstans, det vore ju att erkänna att man inte fått jobbet för sina kunskaper och sin lämplighet utan enbart (eller i varje fall mest) för sitt köns skull! Och hur kan någon vettig människa tycka att man ska dela upp mänskligheten i ”män” och ”kvinnor”, som om människor av kvinnligt kön alla är och tänker lika medan alla av manligt kön är och tänker lika. Bara på grundval av sina kön! Om det vore så att alla kvinnor är på ett sätt och alla män på ett annat, då skulle vi väl inte ha olika politiska partier, t.ex., då skulle vi väl bara ha ett Mansparti och ett Kvinnoparti.

Man kan knappast annat än instämma i det som integrationsminister Nyamko Sabuni skriver, särskilt här, i den sista, självklara meningen om ett jämställt samhälle.

Att byta ut en orättvisa mot en annan är ingen bra lösning, oavsett om det gäller kvotering av kvinnor eller män. Vi har sett hur kvinnor missgynnats när högskolor ger förtur till män vid kvinnodominerade utbildningar. Ett universitet fälldes 2006 för diskriminering av Högsta domstolen, för att ha kvoterat in män. Jag vill se ett jämställt samhälle där vi bedöms efter vår kompetens och våra förmågor och meriter, inte kön eller hudfärg.

Det är givetvis ett så jämställt samhälle som möjligt som man ska sträva efter, men utan tvångsmedel. Dock: någon 100-procentig och exakt likhet och rättvisa kan det aldrig någonsin bli, då skulle vi behöva vara robotar som alla är stöpta i exakt samma form.

Kan man grunda asylbeslut på vad som står i Wikipedia?

Jag har under lång tid (åratal) fört fram min åsikt om asylhanteringen: den är inte svart eller vit, den är svart och vit. Ytterst få andra verkar se det hela på samma sätt: de allra flesta tar ställning ”för” eller ”emot”, d.v.s. har en stark inställning om att det alltid är de asylsökande som ljuger och försöker lura till sig uppehållstillstånd eller att det alltid är de elaka miggornas fel att så många inte får uppehållstillstånd trots att de, enligt svart eller vit-tyckarna, absolut borde få det.

För att belysa hur både svart och vitt det är inom asylhanteringen hänvisar jag till hundratals inlägg under rubriken Asyl&Migration i vänsterspalten, t.ex. föregående inlägg med rubriken Autentisk asylintervju på Migrationsverket. Jag vill också uppmärksamma läsarna om det fullständigt halsbrytande och hisnande inlägget hos Nuri Kino med rubriken Asylärenden som får mig att bli mörkrädd, där det bland annat berättas:

Dessa hustomtar är handläggare och beslutsfattare på Migrationsverket. Den ene skriver att han har läst i Wikipedia att kristna i Irak inte längre är förföljda. Wikipedia!

En migga: ”Autentisk asylintervju på Migrationsverket.”

Följande autentiska, ord för ord-nedtecknade asylintervju har skickats av en migga.

Intervju med en asylsökande som påstår sig vara från Somalia

– Talar du somaliska?
– Nej, bara arabiska.
– Varför talar du inte somaliska?
– För att jag flyttade till arablandet när jag var ett år gammal.
– Men enligt din asylberättelse från biträdet har du flytt från arablandet därför att du aldrig accepterades där, inte fick gå i skola och inte fick jobba, utan du bodde med illegala somaliska flyktingar ända till du kom hit. Därför har jag lite svårt att förstå att du inte talar somaliska .
– Mina föräldrar sa till mig att jag måste tala arabiska från början. För att smälta in.
– Smälta in var?  Jag förstår inte. Du har sagt att du enbart bodde med somalier.
– Det stämmer. Men mina föräldrar tyckte ändå att jag skulle börja prata arabiska.
– Kunde de arabiska?
– Nej
– Hur lärde du dig arabiska då?
– Det var i moskéer…
– Men helt oavsett om du gick i moskén och lärde arabiska där, hur pratade du med dina föräldrar under alla dessa år? Varför kan du ingen somaliska alls idag?
– Jag minns inte, jag känner mig stressad just nu, men det kan hända att även min mor talade arabiska med mig.
– Varför skulle hon ha gjort det, du har ju sagt att hon var somaliska och dessutom analfabet.
– Det är en bra fråga, jag vet inte så mycket om henne faktiskt.
– Lever hon?
– Ja, hon lever.
– Eftersom du inte lämnat in några id-handlingar föreslår jag att du kontaktar din mor som kan skicka dig ditt födelsebevis och sina egna handlingar, från Somalia. Den tiden hon lämnade Somalia fanns det faktiskt myndigheter där och din mor bör ha haft handlingarna med sig när hon flyttade till arablandet.
– Men nu är det så att hon kanske har flyttat igen, jag får ingen kontakt med henne i alla fall. Kanske har hon flyttat tillbaka till Somalia.
– Låt mig påpeka att du inte ser ut som en somalier.
– Vad vet du om det?
– Förmodligen ingenting, men om du nu är somalier bör du åtmistone kunna säga vilken klan du tillhör.
– Jag vet inte vad du menar.
– Kom klanfrågan aldrig på tal när du bodde med dessa somalier?
– Kanske någon gång, men eftersom jag inte kunde somaliska förstod jag ingenting.
– Låt mig avslutningsvis påpeka att det verkar väldigt konstigt att tro att du är somalier, du som bott hela ditt liv, trettio år nu, i ett arabland och enbart med somalier, där du har aldrig gått i skolan eller haft ett jobb, enbart talar arabiska, dessutom på modersmålsnivå och nästan på akademisk nivå (enligt språkanalysen) och sedan saknar du helt afrikanska drag.
– Men jag är från Somalia! Bevisa motsatsen!
– Migrationsverket ska inte bevisa något här, utan det är du som ska bevisa.

Detta är bara ett litet smakprov på vad vi på Migrationsverket har att göra med.

© Denna blogg.

Migrationsverket och de privata konsultföretagen, främst McKinsey och Vergenta

Läs först dessa inlägg:

Vilka har hittat på det där med “sexmånadersmål”? – 1 oktober 2008
Seriösa och viktiga krav från en migga
– 14 oktober 2008
Migrationsverket anlitar konsultföretag för sådant som borde klaras av inom verket
– 19 oktober 2008
Gratisråd till Migrationsverket
– 22 oktober 2008
Mer gratisråd till Migrationsverket
– 22 oktober 2008
Migrationsverket, McKinsey och Vergenta
– 24 oktober 2008

I den sista texten, den med rubriken Migrationsverket, McKinsey och Vergenta, framgår att Vergenta överklagat Migrationsverkets beslut att ta in konsultföretaget McKinsey för att till hög kostnad utreda det som miggorna redan har gjort gratis. Där framgår också att Vergenta har överklagat verkets beslut att av sju anbudsgivare* välja just McKinsey. Där finns även en fundering kring om det möjligen ligger någon form av ”vänskapskorruption” till grund för att valet faller just på detta företag.

Vissa indikationer på att det kan föreligga vänskaps- eller kollegiala relationer mellan personer på Migrationsverket och personer med anknytning till McKinsey finns. Skulle det visa sig att så inte är fallet så finns det säkert någon annan, helt plausibel förklaring till att Migrationsverket väljer just McKinsey och inte något annat företag.

* Evolution & Co EvCon KB, Canea AB, Vergenta AB, ramböll Management AB, Sigma AB, Acando AB och McKinsey & Company KB.

Dåliga chefer får miljonbelopp och nya chefsposter

Det är vanligt att dåliga chefer får höga löner och stora fallskärmar och bonusar etc. Oavsett hur dåliga de är så får de sina pengar som de lyckats få sina styrelser och ledningar att godkänna (eftersom styrelserna och ledningarna också själva vill kunna ha guldkantade avtal). Rör det privata företag och går aktieägarna med på det, så okej. Då är det ju trots allt inte skattemedel som pytsas ut, och den inkomstskatt som dessa personer betalar på sina orimligt höga arvoden av olik slag, kommer ändå samhället till del. Men när det gäller dåliga chefer på statliga myndigheter så är det en helt annan sak. Här ett exempel, berättat av en person med egna iakttagelser av det skedda:

En avdelning på Migrationsverket har vid månadsskiftet september/oktober blivit av med sin fnoskiga chef X. Det var hon som, när hon anställdes, precis hade fått sparken av sin tidigare arbetsgivare, en kommun där hon varit socialchef. Eller sparken och sparken… hon hade fått nästan en miljon kronor för att säga upp sig och gå omedelbart, annars skulle arbetsgivaren sparka henne. Så hon tog pengarna och gick.

En person med en hög position på Migrationsverket fann anledning att anställa X som enhetschef, kanske för att den dåvarande chefen på verket såg den halvsparkade socialchefen som något slags oslipad diamant eller som missförstådd.

Den här tillsättningen var således minst sagt en chanstagning.

Den halvsparkade socialchefen med sin miljon på fickan har under sina dryga sex år som enhetschef drivit folk till vansinne eller helt sonika drivit bort folk från arbetsplatsen. Detta har kostat Migrationsverket mycket stora belopp för terapeuter och ”företagsdoktorer” i tre omgångar. Den sista och fortfararande pågående konsulten (företagets namn är känt), har kostat nästan 500.000 skattekronor!!!!!.

Detta samtidigt som man har kunnat sitta på första parkett och se hur Lennart Eriksson blivit så illa behandlad för att han stämplats som ”Israel-vänlig” och har en privat blogg där han uttrycker sina grundlagsstadgade åsikter. Cheferna hade ingen som helst förskoning med Lennart, medan X har fått härja fritt och har fått hur många ”chanser” som helst.

Nu har emellertid X blivit blixtsparkad från sin avdelning, hon försvann redan två dagar efter att det blev kungjort att hon skulle bort därifrån. Istället har hon fått någon slags reträttpost som vikarierande biträdande chef för en annan enhet, med placering på en annan ort.

Och, som de konspirativt lagda här tänker: ledningen ville nog göra sig av med X innan domen i Lennarts mål kommer (den 10 november), därför kom också X:s avsättning mycket hastigt.

Märkliga interiörer från skattefinansierad verksamhet (kommun + myndighet) där inkompetenta människor ”bestraffas” med massor av pengar, chefsposter och förflyttningar till nya chefsposter. Inte undra på att det är illa ställt i det offentliga Sverige!

Saudiarabien: Kung Abdullah har beordrat att lån ska ges åt fattiga saudier

I Saudiarabien har Väktaren av de två heliga moskéerna, kung Abdullah, beordrat att 10 miljarder rialer ska sättas in på Saudi Credit Bank och användas för räntefria lån för saudier med låga inkomster så att de ska kunna gifta bort sina döttrar och söner, och för att de ska kunna reparera sina hus.

”Hundratusentals fattiga människor kommer att kunna dra nytta av kungens order”, sade finansminister Ibrahim Al-Assaf i ett uttalande till Saudi Press Agency.

Han lade till att medborgare vilkas månadslön inte överstiger 7.000 rialer (ca 15.300 kronor), är berättigade till lång på mellan 5.000 och 45.000 rialer. Under de första nio månaderna av året, har banken gett lån på totalt 4,3 miljoner rialer. 76 % av lånen återbetalas.

Den nya ordern är ett tillägg till bankens befintliga låneprogram som innebär att dela ut räntefria lån till ”underprivilegierade” människor, speciellt änkor och frånskilda kvinnor. Maxinkomsten för dem som får ta emot dessa lån har höjts från 5.000 rialer tll 7.000 rialer. En änka måste vara 25 år gammal, men undantag från åldersgränsen kan göras om hon försörjer barn. En man har rätt till ”äktenskapslån” på 30.000 rialer om äktenskapskontraktet har undertecknats under de senaste två åren.

Undrar hur det skulle vara om kung Carl XVI Gustaf hade makt att följa kung Abdullahs exempel och beordra till exempel SEB att ge räntefria lån till ovanstående kategorier svenskar…
Källa: Arab News

Om uiguren Adil Hakimjan igen

Jag har skrivit mycket om uiuren Adil Hakimjan, mannen som i sju år satt oskyldigt inspärrad på Guantánamo och när han äntligen släpptes därifrån, fördes till Albanien och tvångsdumpades där. Gå till texten Adil, den oskyldige uiguren från Guantánamo – del 9, varifrån det finnd länkar till delarna 1 till 8 som bör läsas först. Läs dessutom Kohandel med människor – uigurerna som satt i Guantánamo.

Den 26 oktober, skrev Thomas Hammarberg, Europarådets kommissionär för de mänskliga rättigheterna, en artikel på Brännpunkt i Svenska Dagbladet under rubriken Skandalöst om Adil Hakimjan inte får stanna (läs längst ner på bifogad pdf-sida). I sin text uttrycker han sig starkt och tydligt och skriver bland annat:

Men detta är inget rutinärende. Adil representerar en helt ny situation för de svenska myndigheterna. Han kom inte resande till Europa via Albanien, han deporterades dit av de amerikanska myndigheterna. Detta är en avgörande skillnad.

Just det! Migrationsdomstolen, där Adils ärende nu ligger, bör se på detta unika ärende med klara ögon och en normal portion medmänskighet. Ingen begär att någon ska begå lagbrott och bevilja personer uppehållstillstånd lite hipp som happ, men det finns – som vi är så många som har påpekat – alla möjligheter att i detta unika ärende fatta ett unikt beslut. Sverige kommer knappast att översköljas av uigurer som har suttit oskyldigt dömda på Guantánamo i sju år och som har systrar i Sverige, så beslutet kommer att förbli just unikt och inte på något sätt prejudicerande.

Hoppet står nu till dem som i migrationsdomstolen har makten och möjligheten att fatta ett positivt beslut i Adils ärende, vilket Migrationsverket valde att inte göra. Förhoppningsvis gräver de lite djupare inom sig själva, hittar en gnutta Raoul Wallenberg eller Harald Edelstam inne i sig själva och fattar ett beslut i deras anda!

Mauricio Rojas lämnar Sverige

I min kolumn i Svenska Dagbladet den 27 oktober skriver jag under rubriken Sverige får faktiskt skylla sig självt om Mauricio Rojas och att han lämnar Sverige.

Den 9 juli 2002 skrev  Mauricio Rojas och jag tillsammans en artikel på DN Debatt. Den hade rubriken S är ett främlingsfientligt parti. Vi skrev bland annat:

Svensk socialdemokrati uppfyller i dag de fyra objektiva kriterier som kännetecknar ett invandrar- och främlingsfientligt parti, nämligen viljan att:
– minimera flyktinginvandringen
– inte acceptera arbetskraftsinvandring
– driva en nationalistisk integrationslinje
– göra livet svårt för invandrare och flyktingar som redan finns i landet.

Mycket har förstås hänt sedan juli 2002 och både attityder (hos s och andra) och lagar har förändrats. Jag tror att främst Mauricio Rojas – men i viss mån också min egen – ihärdiga medverkan i debatten i asyl-, invandrings- och integrationsfrågor kan ha haft en viss betydelse för detta. När jag började skriva om asylsökande och hur de hade det och i september 1996 inledde den nästan tio år långa kampen för en nedläggning av Utlänningsnämnden till förmån för en förvaltningsdomstol, var det få svenska medier som visste någonting om de här frågorna. Och inte var de särskilt intresserade heller, trots att asylinvandringen var – och är – det förmodligen mest omvälvande som någonsin genom historien hänt Sverige!

Den 13 december 2005, 3,5 år senare, skrev jag en artikel som av tidningen gavs rubriken Rojas har rätt om invandrarna. Jag skrev bland annat:

Jag håller med Mauricio Rojas när han säger att vi måste ha en öppen och seriös debatt, ”som verkligen kan hjälpa oss att ta itu med företeelser som inte bara skadar de direkta brottsoffren utan hela samhällsklimatet och inte minst den allmänna uppfattningen om de personer som kommit till Sverige från alla världens hörn”. Varken strutsmentaliteten eller ”fingret i luften”-varianten är bra. Vi ska föra en förbehållslös diskussion om brottsligheten i Sverige och sakligt ta i beaktande vad statliga Brå (Brottsförebyggande rådet) kommit fram till i sin rapport.

Ständigt talade och skrev Mauricio Rojas om de här viktiga frågorna. Rakt och tydligt och utan att hålla ett blött pekfinger i luften för att känna efter varifrån den mest politiskt korrekta vinden blåste. Att bete sig på det sättet gör man inte ostraffat i det enögda, ensidiga Sverige (hur ”mångkulturellt” det än blir) – att säga saker som inte sanktionerats av de tongivande i samhället, att vara rak och ta fram fakta som någon kan uppleva som obehagliga eller jobbiga, det blir man inte populär på.

Mauricio Rojas, mer än många andra, fick känna av  vad som hände den som inte följde den svenska konformismens oskrivna lagar…

I Sverige är konsensus ett av de viktigaste orden. Sticker man upp eller ut, omfattar man inte det som anses falla inom ramen för ”konsensus”, d.v.s. vad man ska tycka och tänka, så får man veta att man lever. Eller att man ska dö. Jag har fått mina slängar genom åren, men Mauricio Rojas har med stor sannolikhet utsatts för hundrafalt värre påhopp och hot. För att han har uttryckt sina åsikter i yttrandefrihetens Sverige!

Jag hoppas att Mauricio Rojas och hans familj får ett riktigt gott liv i Spanien! Kom aldrig tillbaka hit, Mauricio! Det vore att kasta pärlor för svin.

Söndagsfrukost med en författare

Söndagsfrukost med den ena författaren av boken Den motvillige journalisten – Välgörarna, Nuri Kino.

Från bokens  baksidestext:

VÄLGÖRARNA är en svindlande spänningsroman om passionerade reportrar och skurkar som döljer sig bakom vackra fraser, en satirisk skildring av svenska medier och en varm inblick i sverigeassyriernas liv.

Om de två författarna:

Nuri Kino och Jenny Nordberg möttes 2003 när de arbetade på Sveriges Radios Ekoredaktion med en serie inslag som belönades med Guldspaden för bästa undersökande reportage.
NURI KINO är bosatt i Södertälje och är frilansjournalist och dokumentärfilmare med hela världen som arbetsfält.
JENNY NORDBERG är bosatt i Stockholm och New York. Hon arbetar som journalist.

Bland annat här kan man beställa boken

En migga: ”Vad då ”unikt beslut”?”

Migrationsverkets rättschef Henrik Winman:

Migrationsverket har för första gången beviljat uppehållstillstånd till en flicka som riskerar att könsstympas. Beslutet betyder att könsstympning betraktas som förföljelse på grund av kön, och det blir vägledande.

Så rapporterade Sveriges Radio, Ekot den 24 oktober. Nu vill jag, likt Manuel i Fawlty Towers, utbrista  ett enda stort ¿QUE? Vad är det som är nytt och unikt med att Migrationsverket följer lagen? Och så här skriver en migga:

Rättsenheten på Migrationsverket lär ha skrivit ”ett unikt beslut” och ”för första gången” ha beviljat uppehållstillstånd åt någon som riskerar könsstympning, nämligen en eritreansk bebis?

Om rättsenheten verkligen menar att det skulle röra sig om ett unikt beslut så visar detta enbart hur lite kontakt den har med oss på ”golvet”. Vi har fattat sådana beslut sedan den senaste utlänningslagen trädde i kraft, vilket var för drygt två år sedan nu. Jag har varken läst det nya ”välgedande” eller ”klargörande” beslutet ännu, men är det så som det sägs i radioinslaget så har de på rättsenheten gjort bort sig. Det är oförskämt att prata om ”för första gången” och ”unikt” eftersom även vi andra som jobbar på verket faktiskt kan läsa lagen och dess förarbeten och agera därefter.

Finns det flera ”verk inom verket” eller vad är det frågan om? Eller har jag missat något? Har miggan, som är beslutsfattare vid Migrationsverket, missat något? Vad, i så fall?

© Denna blogg.

Lång illegal vistelse i Sverige ger inte uppehållstillstånd

Migrationsöverdomstolen, d.v.s. den allra högsta instansen i asyl- och utlänningsärenden, har undanröjt ett beslut av migrationsdomstolen om att bevilja en kvinna som vistats i Sverige under lång tid (varav större delen illegalt) uppehållstillstånd.

Migrationsöverdomstolen ”kör över” migrationsdomstolen och går på Migrationsverkets linje och skriver på sista sidan av sitt nio sidor långa utvisningsbeslut:

X har vistats i Sverige i drygt nio år. Av dessa har nästan sex år utgjorts av illegal vistelse. Hennes mycket långa illegala vistelsetid visar att hon inte är beredd att följa reglerna i utlänningslagen.

Redan den omständigheten medför att utrymmet i hennes fall för att bevilja undantag från huvudregeln om när uppehållstillstånd ska ha sökts och beviljats är  ytterst begränsat.

Det här är ett tydligt besked till alla som stannar i Sverige illegalt: hur länge man än stannar, om man gifter sig, vad man än gör så beviljas man inte uppehållstillstånd när man stannat illegalt i landet och inte respekterar lagen i Sverige. Det är viktigt att offentliga biträden och andra hjälpare som kommer i kontakt med asylsökande sanningsenligt informerar om detta och inte inger människor falska förhoppningar. Migrationsdomstolens nio sidor långa dom slutar:

Migrationsöverdomstolen bedömer att de svårigheter X åberopat att hon kan komma att utsättas för vid ett återvändande till Libanon inte är tillräckliga för att synnerligen ömmande omständigheter skulle kunna vara för handen. Migrationsöverdomstolen finner att inte heller en sammanvägd bedömning visar att det finns förutsättningar att bevilja X uppehållstillstånd med stöd av samma bestämmelse.

Eftersom det inte heller i övrigt har framkommit skäl för att bevilja uppehållstillstånd ska överklagandet bifallas och Migrationsverkets beslut fastställas.

”Rosa bandet står mig upp i halsen”

Det är rubriken på Sakine Madons ledare i Expressen den 25 oktober. Och jag kan inte annat än hålla med henne: det står mig upp i halsen också! Liksom alla ”Noll tolerans”-jippon och virtuella ljuständningar på nätet och namninsamlingar för än det ena, än de andra. Ett citat ur texten:

Men vad är det egentligen man tar ställning för eller emot genom att bära ett rosa band? Vem är inte emot sjukdomen? Uppenbarligen är ju tanken att omgivningen ska spana in banden och se att bäraren av bandet är emot – jättemycket emot – att folk dör i bröstcancer. Modigare ställningstaganden än så har man sett.

Och ett citat till:

Tänder du ett ljus för Engla, ger en ros för Bobby eller går med i en facebookgrupp mot gatuvåld anses du ”göra något”. Det tycks viktigare att visa vännerna på Facebook att man är emot gatuvåld än att ta sig ut och nattvandra stökiga helger. Alla dessa manifestationer är det moderna samhällets avlatsbrev. Det går snabbt enkelt och smidigt att köpa snällhet för 20 spänn.

Jag har haft samma åsikt som Sakine Madon så länge jag kan minnas och har därför aldrig köpt några rosa band eller undertecknat några upprop. Mitt samvete dövas inte av sådana handlingar. Att tända virtuella internetljus för döda eller kräva något via namnunderskrift på någon lista som sticks under näsan ute på stan eller ta ställning emot bröstcancer (!?) är för mig något av ”skenhandlingar”, ”icke-handlingar” i den meningen att de inte kostar något (mer än kanske en tjuga) och jag då ändå inte har gjort något konkret för att förbättra, rädda, hjälpa, förändra.

Var och en får bli salig på sin tro och om människor känner sig lyckligare och får godare samveten av att sitta och tända ljus på nätet eller bära en stor rosa ögla på kappslaget så be my guest. Bara jag slipper, och kan fortsätta att själv agera och bidra praktiskt, konkret eller ekonomiskt som jag vill. Utan större åthävor och manifesteringar av det, för att alla ska se hur ”engagerad” jag är.

Läs under kategorirubriken Asyl&Migration

Under kategorirubriken Asyl&Migration i vänsterspalten finns massor att läsa som inte kan läsas någon annanstans!

Kohandel med människor – uigurerna som satt i Guantánamo

Sveriges Radio, Ekot, rapporterar den 25 oktober:

USA:s president George Bush har undertecknat ett protokoll om anslutning till Nato för Albanien och Kroatien. Det innebär att de båda länderna kommit ett steg närmare medlemskap i alliansen.

Just det. När Bush såg till att bli av med uigurerna som hans land hållit oskyldigt inspärrade på Guantánamo i sju år och lät dumpa dem i Albanien, fick han betala för att Albanien som enda land i hela världen skulle ta emot dem. Albanska regeringen krävde en mycket stor summa pengar och ett löfte om att Bush aktivt skulle arbeta för och stödja ett Nato-medlemskap för Albanien. Detta i utbyte mot att Albanien tog emot de män som USA hållit inspärrade under lång tid och rätteligen självt borde ha tagit ansvar för.

Läs min nio delar långa artikelserie om Adil Hakimjan, som är en av de uigurer som Bush sålde till Albanien, men som nu söker en fristad i Sverige. Här är del 9 och från den länkas till delarna 1-8, som bör läsas först.

Höst på Söder i Stockholm

Migrationsverket, McKinsey och Vergenta

Det finns flera tidigare inlägg om den statliga myndigheten Migrationsverkets upphandling av (i mångas tycke totalt onödiga) konsulttjänster av företaget McKinsey under rubriken Asyl&Migration i vänsterspalten. Här fortsätter funderingarna kring den här  upphandlingen, som både är dyr och alltså ter sig onödig och som ett slöseri med skattemedel.

Sju företag besvarade Migrationsverkets inbjudan om att lämna anbud ”avseende konsultstöd för kartläggning och genomlysning av asylprocessen”. Ett av dem överklagade Migrationsverkets val av McKinsey, nämligen företaget Vergenta. Vergentas kunder inom offentlig sektor är:

• Ekonomistyrningsverket (ESV)
• Försäkringskassan
• Helsingborgs stad
• Konsumentverket/KO
• Livsmedelsverket
• Läkemedelsverket
• Pliktverket
• Regeringskansliet
• Statskontoret
• Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
• Östersunds Kommun

När det gäller McKinsey kunde jag inte hitta uppgifter om vilka kunder de haft och har.

Vergenta begärde alltså i länsrätten överprövning av att Migrationsverket valde att ge uppdraget ”konsultstöd för kartläggning och genomlysning av asylprocessen” till McKinsey & Co KB, något som verket för övrigt borde ha kunnat klara själv – en massa goda råd och insiktsfull information har till exempel lämnats av kunniga miggor på denna blogg.

I Vergentas klagomål framhölls bland annat att:

Migrationsverket har fattat tilldelningsbeslut baserat på andra kriterier än de som angivits i anbudsinfordran.

Vergenta skriver vidare:

Migrationsverket efterfrågar konsultstöd till en intern utredare enligt följande:

Denna upphandling avser ett konsultuppdrag som innebär att ge kvalificerat stöd till utredaren under utredningstiden. Migrationsverkets utredare kommer att behöva konsultstöd i varierande omfattning i olika delar av utredningen.

Som grund för överprövning anger Vergenta att:

Migrationsverket har utvärderat och fattat tilldelningsbeslut baserat på andra kriterier än de som angivits i anbudsinfordran.

McKinsey & Co KB har angivit uppskattade priser, inte totalpris, McKinsey förväntar sig en fortsatt diskussion om pris. Skall-kravet i anbudsinfordran har därmed inte uppfyllts av McKinsey & Co KB.

Vidare i Vergentas begäran om överprövning som inlämnats till länsrätten:

Vergenta AB noterar att det är andra gången på kort tid som Migrationsverket har fattat ett enligt vår mening felaktigt tilldelningsbeslut där McKinsey & Co KB har gynnats.

Vergenta hänvisar till ett rättsfall där detta gynnande ska ha varit föremål för prövning. Det står givetvis också en massa annat i Vergentas begäran om överprövning. Allt kan inte citeras här men några av de viktigare punkterna har dock citerats.

I länsrättens dom av den 29 september 2008 framgår som slutkläm på sidan 6 att:

Länsrätten förordnar att Migrationsverkets upphandling av konsultstöd för översyn av asylprocessen ska rättas på så sätt att upphandlingens utvärderingsfas görs om.

Huruvida detta har gjorts är inte känt vid skrivtillfället, men en fråga kommer att ställas till Migrationsverket.

Man kan återigen undra vad det är som gör att Migrationsverket väljer att gå till ett utomstående företag för tjänster som man absolut bör och ska kunna klara av inom myndigheten. Det behöver givetvis inte vara fallet, men man kan förstås också fundera över huruvida det kan finnas några vänskapsband eller andra kopplingar mellan Migrationsverket och McKinsey som gör att man anser det vara så viktigt att hämta in folk just därifrån.

Än en gång: mer om denna fråga och mycket annat på asylområdet kan läsas under rubriken Asyl&Migration i vänsterspalten!
© Merit Wager