• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

Rullatormaraton i Helsingfors

Bertahemmet i Helsingfors ordnade rullatormaraton för att delta i en riksomfattande utedag för äldre på torsdagen. 93-åriga Ethel Albäck är en av de tappra motionärer som promenerade runt Bertahemmet i Haga med rullator. Vårdarna gick bredvid som stöd.

”Det är skönt att vara aktiv och känna hur blodet pulserar”, säger hon efter den avklarade vandringen.

De boende på Bertahemmet är mellan 80 och 100 år och att lämna rummet kan vara ett stort steg.

”Jippon av det här slaget sällan kostar något extra, det handlar bara om prioriteringar. Med små resurser kan man göra mycket för att få något extra i vardagen. Det enda vi egentligen har gjort är att laga extra fin lunch”, säger föreståndaren vid Bertahemmet, Heidi Wallius-Virkkula.

Källa: Hbl

Tre bolag planerar kärnkraftverk i Finland

Energibolaget Fennovoima har lämnat in en miljökonsekvensbedömning (MKB) av ett kärnkraftverksprojekt till arbets- och näringsministeriet. Bedömningen har gjorts för tre orter; Pyhäjoki, Strömfors och Simo.

I MKB-beskrivningen har man bedömt projektets konsekvenser för samhällsstrukturen och regionekonomin, landskapet och kulturmiljön, människornas levnadsförhållanden, trivsel och hälsa, grundvattnet, vattendragen, fiskerinäringen samt naturobjekten.

Slutledningen som Fennovoima dragit är att projektet inte på någon ort medför sådana skadliga miljökonsekvenser som skulle förhindra att projektet genomförs. Alltså fortsätter Fennovoima att förbereda projektet på alla tre orter.

Det som kom fram i utredningen var att fritidsboende är mer kritiska till kärnkraftverk än fast boende, och i Strömfors var invånarna över lag mest kritiska.

Utgående från miljökonsekvensbedömningen och en remissrunda bereder ministeriet ett utlåtande som avslutar MKB-förfarandet. Det förväntas bli färdigt inom cirka fyra månader.

Om statsrådet fattar ett positivt principbeslut i saken går ärendet vidare till riksdagen.

MKB-förfarandet för Teollisuuden Voimas planer på en fjärde enhet vid kärnkraftverket i Olkiluoto har avslutats och bolaget lämnade in en ansökan om principbeslut om projektet i april 2008.

Fortum Power and Heat blev i augusti klar med en miljökonsekvensbedömning av en tredje reaktor vid kraftverket i Lovisa.

Källa: bl.a. HBL

Överdriven svartsyn

Det märks att Sverige inte har varit i närheten av krig i modern tid! Hade man varit det, då hade inte en av de största morgontidningarna överdramatiskt målat hela förstasidan till en av sina delar svart.

Svenska Dagbladets Näringsliv är helsvart och mitt över sidan står: ”Godmorgon Sverige. Nu har krisen kommit till dig”. Sådan dramatik brukar man annars använda just i krigstider eller i tider av största tänkbara nationella eller internationella katastrof.

Här används det kolsvarta på ett överdrivet sätt (även om finanskrisen och Volvovarslen givetvis är allvarliga), och verkar mer ämnat att skapa sensation och skrämma upp folk än att sakligt och sansat redogöra för läget så gott det går. Vem vinner på den starka skrämseltaktiken? Vem vinner på att folk blir ängsliga och nervösa och oroar sig hela tiden – också alla de som knappast har någon anledning att göra det?

Paradoxalt nog rapporterar samma tidning samtidigt att ”Sverige försvarar sin ställning som världens fjärde mest konkurrenskraftiga land efter USA, Schweiz och Danmark”… Och så här säger Per-Erik Sandlund, generaldirektör vid ISA (Invest in Sweden Agency) i ett pressmeddelande: ”Sverige står starkare än många andra länder i en tid av extrem ekonomisk turbulens”.

Det finns ingen anledning att drabbas av masspanik (eller indirekt frammana sådan) och det finns ingen anledning till krigssvarta tidningssidor.