• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Tre bolag planerar kärnkraftverk i Finland

Energibolaget Fennovoima har lämnat in en miljökonsekvensbedömning (MKB) av ett kärnkraftverksprojekt till arbets- och näringsministeriet. Bedömningen har gjorts för tre orter; Pyhäjoki, Strömfors och Simo.

I MKB-beskrivningen har man bedömt projektets konsekvenser för samhällsstrukturen och regionekonomin, landskapet och kulturmiljön, människornas levnadsförhållanden, trivsel och hälsa, grundvattnet, vattendragen, fiskerinäringen samt naturobjekten.

Slutledningen som Fennovoima dragit är att projektet inte på någon ort medför sådana skadliga miljökonsekvenser som skulle förhindra att projektet genomförs. Alltså fortsätter Fennovoima att förbereda projektet på alla tre orter.

Det som kom fram i utredningen var att fritidsboende är mer kritiska till kärnkraftverk än fast boende, och i Strömfors var invånarna över lag mest kritiska.

Utgående från miljökonsekvensbedömningen och en remissrunda bereder ministeriet ett utlåtande som avslutar MKB-förfarandet. Det förväntas bli färdigt inom cirka fyra månader.

Om statsrådet fattar ett positivt principbeslut i saken går ärendet vidare till riksdagen.

MKB-förfarandet för Teollisuuden Voimas planer på en fjärde enhet vid kärnkraftverket i Olkiluoto har avslutats och bolaget lämnade in en ansökan om principbeslut om projektet i april 2008.

Fortum Power and Heat blev i augusti klar med en miljökonsekvensbedömning av en tredje reaktor vid kraftverket i Lovisa.

Källa: bl.a. HBL
%d bloggare gillar detta: