• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Va? ”Statsfack”?

Det är inte länge sedan staten skiljdes från kyrkan och människor inte längre ”föds in i svenska kyrkan”. Det är bra. Alla medlemskap, himmelska såväl som jordiska, ska vara frivilliga och något man väljer, inte föds in i. Men nu har facket i Sverige kommit med ett fullkomligt idiotiskt påhitt som går i helt motsatt riktning. Det är tjänstemannafacket Unionen (en sammanslagning av HTF och Sif) som vill skapa en ordning där föräldrarna sparar för ett framtida fackligt inträde för sina barn.

”Förslaget som lades fram på Unionens pågående kongress syftar alltså till att föräldrar sparar till sina barns kommande fackliga medlemskap”, skriver fackets tidning Kollega.

Förbundsstyrelsen gav inget gehör, men kongressen röstade ändå igenom förslaget som är minst sagt obehagligt. Vill föräldrar spara åt sina barn så kan de göra det på andra sätt och vill barnen, när de är vuxna, vara med i Unionen (om den finns kvar då…) så kan de välja det själva. Lika väl som de kan välja att vara med i kyrkan och i alla andra sammanslutningar och föreningar.

Man kan inte annat än hålla med Expressen som i ett ledarstick konstaterar: ”Med så korkade förslag förtjänar de att krympa.”

Onneksi olkoon, Martti Ahtisaari ja Suomi!

Grattis Martti Ahtisaari och Finland! Nobels fredspris 2008 tilldelas Martti Ahtisaari. 197 kandidater var nominerade.

Den norska Nobelkommittén motiverar beslutet med att Ahtisaari förtjänar priset för sitt över tre decennier långa arbete för fred och försoning i världen.

Ahtisaari, född 1937, har verkat för fred i bland annat Namibia, Östtimor och Kosovo. Ahtisaari grundade för några år sedan Crisis Management Initiative (CMI).

Under 2005 lyckades hans organisation ena parterna i den indonesiska Acehkonflikten för ett fredsavtal, och utsågs därefter till FN:s speciella sändebud för att reda ut Kosovos framtida status.

Martti Ahtisaari har varit president i Finland och är numera verksam i CMI – Crisis Management Initiative.

Läs här vad Hufvudstadsbladet skriver i artikeln Fredspriset till Martti Ahtisaari.

Rättegången gällande den Israel-vänlige chefen på Migrationsverket

Idag inleds rättegången gällande Lennart Eriksson, den Israel-vänlig chefen som avskedades från sin chefsposition på Migrationsverket. Fortsättning följer.

Läs mer om fallet här.

Om utvisning av statslösa

Birgitta Elfström f.d. beslutsfattare vid Migrationsverket, jurist och Mellanösternexpert skriver idag under rubriken

Ett mer än rättsvidrigt beslut

Migrationsverket visar klart och tydligt att det inte har någon faktisk kännedom om vad det innebär att vara statslös.

Jag läser just nu ett beslut som gäller en statslös palestinsk barnfamilj som fått beslut om utvisning till Irak. Migrationsverket skriver att ”det sekteristiska dödandet har minskat markant”. Kan en av anledningarna till detta kanske vara att det faktiskt har skett en etnisk rensning i Bagdad?

Migrationsverket skriver i sitt beslut att de flesta stadsdelar i Bagdad är ”någorlunda” förskonade från våld. Vad avser verket egentligen med ”någorlunda”? Vidare skriver Migrationsverket att familjen som är sunnimuslimska statslösa palestinier inte har behov av internationellt skydd. Hur kommer det sig att Migrationsverket inte vet att statslösa personer är en grupp som befinner sig i en mycket utsatt situation just på grund av att de är statslösa och att de just därför är i behov av internationellt skydd? Migrationsverket menar kanske att Irak är ett land som ger en statslös familj det internationella skydd som de har rätt att få?

Slutligen skriver Migrationsverket i beslutet om utvisning att det inte är negativt för barnen att de återvänder till ”hemlandet” och att de inte kan få någon bestående skada av att tillsammans med sina föräldrar återvända till ”hemlandet”. Hur kan Migrationsverket skriva att Irak är statslösa palestiniers hemland? Deras hemland är det Palestina som inte är erkänt som en suverän stat. Irak är många statslösa palestiniers hemvistland, det borde Migrationsverket känna till! Och det är skillnad på ”hemland” och ”hemvistland”, det borde Migrationsverket också känna till.

Jag har nyss avslutat ett telefonsamtal till Bagdad. Jag hade frågor om säkerhetsläget för statslösa palestinier. Säkerhetsläget uppgavs vara mycket svårt. Till exempel så är området Karrada, dit Migrationsverket utvisat en statslös palestinier i juli i år (se LIFOS dokument 18971) farligt för palestinier att bo i. Barnen har små möjligheter att ta sig till skolan på grund av det mycket osäkra läget. Det är usel tillgång på jobb, mat, el, hälsovård och vatten.

Hur kan det vara det bästa för statslösa barn att utvisas till Irak där säkerhetsläget är uselt och där de även i fortsättningen skall leva som statslösa? Det är mer än skamligt att påstå något sådant!