• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Straff i proportion till brottets allvar

Välkommen information från justitiedepartementet:

Straffen för allvarliga våldsbrott skärps genom att det vid straffmätningen särskilt ska beaktas om ett brott har inneburit ett allvarligt angrepp på någons liv, hälsa eller trygghet till person. Straffskalorna för grov misshandel och för utpressning, grovt brott, ändras.

När straffet mäts ut ska rätten ta större hänsyn till om det finns försvårande eller förmildrande omständigheter. Återfall i brott ska leda till strängare straff på ett mer konsekvent sätt än tidigare. I rättegången ska åklagaren alltid lägga fram ett fullständigt förslag till påföljd för brottet.

Det är på tiden att våldsbrott bestraffas hårdare och att brott som riktar sig direkt mot människor (och djur) ses som minst lika allvarliga och oacceptabla som ekonomiska brott. Straffbarhetsåldern bör också sänkas så att det inte går att begå våldsbrott som t.ex. att sparka ihjäl en försvarslös, liggande människa och komma undan med några månader på ungdomsvårdshem eller ett hundratal timmars s.k. samhällstjänst! Inte heller ska åtta personer kunna lägga sig på en människa så att han dör och sedan hävda att ingen har ansvar för det.

Straffskalorna och straffbarhetsåldern måste ligga någotsånär i linje med det allmänna rättsmedvetamdet och måste klart och tydligt visa var gränserna går för vad ett samhälle tolererar.

%d bloggare gillar detta: