• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Oacceptabelt att inte ta emot sina egna medborgare! Och svensk lag ska följas.

Enligt folkrätten och enligt internationella konventioner ska alla människor som är medborgare i ett land alltid ha full rätt att tas emot och vistas i sitt eget land och åtnjuta alla de rättigheter som ett medborgarskap ger. Men i norra Irak sitter människor och hittar på egna regler och vägrar släppa in sitt eget folk i det land där de alltså är medborgare! Det är givetvis inget som Sverige ska acceptera, särskilt inte sedan staten Irak och Sverige för säkerhets skull också ingått ett s.k. återtagandeavtal.

En ung man som uttalar sig i Ekot i SR P1 kallad Danni och som kommer från just norra Irak, pratar om att ”om man har jobb i Sverige och betalar skatt” så borde man få stanna. Men han och många andra i debatten verkar helt ha glömt att det inte är möjligt enligt den lag som gäller, att ta sig till Sverige, söka asyl, få avslag och sedan ändå själv välja att stanna här! Dessutom får man inte heller, också det enligt lag, arbeta sedan man har fått det första avslaget på sin asylansökan!

Arbetsgivare får inte anställa människor som inte har arbetstillstånd och människor som inte har arbetstillstånd får inte arbeta. Det säger den lag som regering och riksdag stiftat och antagit. Så denne Danni (och många andra) har sedan lång tid inte haft rätt att arbeta. Han har däremot haft både rätt och skyldighet att lämna Sverige, t.ex. med direktflyg från Stockholm eller Köpenhamn till norra Irak där det för övrigt är lugnt och där tillväxten är god och många lever ett gott liv. Han – och andra – har inte rätt att arbeta, inte rätt att överhuvudtaget vistas i Sverige sedan myndigheterna Migrationsverket och Migrationsdomstolen har avslagit hans asylansökan och inte funnit tillräckliga skäl för uppehållstillstånd. Så är det enligt gällande lag, det är fakta i frågan.

Man kan inte bara strunta i lagen och ta den helt i egna händer! Och hur skulle det se ut om man plötsligt lät alla, som inte har befunnits ha skäl att vara i landet men som ”bitit sig fast” och arbetat olagligt, stanna här medan man utvisar dem som inte lyckats få sådana jobb? Sjuka, gamla, handikappade, analfabeter ska ut medan de som struntat i lagar och regler och lyckats fixa olagliga jobb stannar. Vem vill ha en sådan ordning?

Om nu någon ändå vill det; om nu någon ändå vill att Sverige ska låta asylsökande utan skäl enligt utlänningslagen få uppehållstillstånd i Sverige för att de jobbat trots att de inte haft rätt till det, då måste lagen ändras. Utan lagändring går det givetvis inte att låta människor med lagakraftvunna utvisningsbeslut stanna. Kommer en sådan lag att accepteras av folket, av riksdagen, av asylsökande (!?), som på det sättet skiljer på folk och folk? Jag har svårt att tro det.

Om man i Sverige vill att lagar ska följas på andra områden så måste givetvis också utlänningslagen följas. Det kan inte få vara ett Vilda Västern eller ett lapptäcke av lagbrott och undantag och ohörsamhet mot lagen på asylområdet.

%d bloggare gillar detta: