• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

En f.d. miggas gratisråd till Migrationsverket

För ett år sedan slutade Birgitta Elfström sin 16 år långa anställning på Migrationsverket. Hon är jurist, var verkets första utsända utlänningsattaché i Damaskus i Syrien och har efter oräkneliga resor och lång tid som beslutsfattare i asylärenden skaffat sig en gedigen och stabil expertkunskap både om asylhanteringen, lagar (tidigare och nuvarande) och även om de länder som många asylsökande kommer ifrån. Så här skriver hon om asylbalanserna, sexmånaders målet och valet att ta in konsultföretaget McKinsey:

De eviga asylbalanserna

Beslut i ett asylärende ska fattas inom 6 månader i första instans men Migrationsverket uppfyller inte målet. Därför tar verket hjälp av konsultfirman McKinsey. Men varför djupintervjuar inte ledningen erfarna handläggare och beslutfattare som arbetar med asylärenden för att få deras syn på hur asylprocessen kan effektiviseras? Det är mer än märkligt att chefer får sitta kvar på sina stolar trots att de så gott som aldrig har uppfyllt sina mål. Här kommer några förslag på förändringar som kan bidra till att uppnå 6-månadersmålet.

– byt ut chefer som inte visar att de är både chef och ledare
– bilda olika asylteam som har gemensamma mål
– satsa mer på utbildning
– placera erfaren personal i initialprocessen där asylutredning skall genomföras
– förordna offentligt biträde då det finns behov alt. endast för förfarandet i domstol
– verkställighetsärenden skall inte handläggas av Migrationsverket
– avvisa ansökan betr. den vars identitet inte kan fastställas/för den som inte lämnat en sammanhängande och trovärdig berättelse om sin identitet
– slopa språktester eftersom slutsats om hemland/hemvistland inte kan anges
– ändra lagen så att det blir möjligt att utvisa/avvisa till hemlandet/hemvistlandet
– avvisa ansökan betr. den som inte kommer på kallelse
– den som fått slutligt beslut och inte återvänt inom 4 veckor skall placeras på Transit UT
– ingen rätt att arbeta för den som inte kan göra sin identitet sannolik
– lämna klar och tydlig information om regelverket redan vid ansökan
– gör en närmare analys av antalet utredningar, muntliga förhandlingar och beslut som en handläggare/beslutsfattare/team skall klara

Det här är alltså Birgitta Elfsröms gratisråd till Migrationsverket. De sammanfaller nära med vad många miggor skriver till mig, varandra ovetande, och som publicerat på bloggen .

Om Migrationsverket absolut vill dela ut 1,2 miljoner eller mer för att få hjälp med en stramare, kanske kortare och definitivt korrektare så ge dem till de anställda i bonus och skicka en slant till Birgitta Elfström. Det är med största sannolikhet betydligt bättre använda pengar än att de går till konsultföretaget McKinsey som, hur bra de än är, under inga omständigheter har tillräckliga kunskaper på asyl- och migrationsområdet för att kunna komma på bättre lösningar än Birgitta och miggorna!

© Denna blogg.
%d bloggare gillar detta: