• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

Finlandssvenskarna nationell minoritet?

”Bort med tvångssvenskan och tvångsfinskan, finlandssvenskar och finskspråkiga kan kommunicera med varandra på engelska eller via tolk.”

Det föreslår professor Juha Janhunen, ordförande för Finlandssvensk samling i tidningen Helsingin Sanomat nyligen. Han vill att finlandssvenskarna ska få status som nationell minoritet, vars ställning tryggas av EU:s minoritetsdirektiv. Som det är nu tryggar tvåspråkigheten och språklagen inte finlandssvenskarnas rättigheter, anser han.

Janhunen, som är professor i ostasiatiska språk, anser att normalbegåvade skolelever inte kan lära sig mer än ett främmande språk. I skolorna i norr borde det språket vara norska, i öst ryska och i resten av landet engelska eller tyska.

Källa: Hbl, läs läsarkommentarer här.