• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

Migrationsverket, McKinsey och Vergenta

Det finns flera tidigare inlägg om den statliga myndigheten Migrationsverkets upphandling av (i mångas tycke totalt onödiga) konsulttjänster av företaget McKinsey under rubriken Asyl&Migration i vänsterspalten. Här fortsätter funderingarna kring den här  upphandlingen, som både är dyr och alltså ter sig onödig och som ett slöseri med skattemedel.

Sju företag besvarade Migrationsverkets inbjudan om att lämna anbud ”avseende konsultstöd för kartläggning och genomlysning av asylprocessen”. Ett av dem överklagade Migrationsverkets val av McKinsey, nämligen företaget Vergenta. Vergentas kunder inom offentlig sektor är:

• Ekonomistyrningsverket (ESV)
• Försäkringskassan
• Helsingborgs stad
• Konsumentverket/KO
• Livsmedelsverket
• Läkemedelsverket
• Pliktverket
• Regeringskansliet
• Statskontoret
• Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
• Östersunds Kommun

När det gäller McKinsey kunde jag inte hitta uppgifter om vilka kunder de haft och har.

Vergenta begärde alltså i länsrätten överprövning av att Migrationsverket valde att ge uppdraget ”konsultstöd för kartläggning och genomlysning av asylprocessen” till McKinsey & Co KB, något som verket för övrigt borde ha kunnat klara själv – en massa goda råd och insiktsfull information har till exempel lämnats av kunniga miggor på denna blogg.

I Vergentas klagomål framhölls bland annat att:

Migrationsverket har fattat tilldelningsbeslut baserat på andra kriterier än de som angivits i anbudsinfordran.

Vergenta skriver vidare:

Migrationsverket efterfrågar konsultstöd till en intern utredare enligt följande:

Denna upphandling avser ett konsultuppdrag som innebär att ge kvalificerat stöd till utredaren under utredningstiden. Migrationsverkets utredare kommer att behöva konsultstöd i varierande omfattning i olika delar av utredningen.

Som grund för överprövning anger Vergenta att:

Migrationsverket har utvärderat och fattat tilldelningsbeslut baserat på andra kriterier än de som angivits i anbudsinfordran.

McKinsey & Co KB har angivit uppskattade priser, inte totalpris, McKinsey förväntar sig en fortsatt diskussion om pris. Skall-kravet i anbudsinfordran har därmed inte uppfyllts av McKinsey & Co KB.

Vidare i Vergentas begäran om överprövning som inlämnats till länsrätten:

Vergenta AB noterar att det är andra gången på kort tid som Migrationsverket har fattat ett enligt vår mening felaktigt tilldelningsbeslut där McKinsey & Co KB har gynnats.

Vergenta hänvisar till ett rättsfall där detta gynnande ska ha varit föremål för prövning. Det står givetvis också en massa annat i Vergentas begäran om överprövning. Allt kan inte citeras här men några av de viktigare punkterna har dock citerats.

I länsrättens dom av den 29 september 2008 framgår som slutkläm på sidan 6 att:

Länsrätten förordnar att Migrationsverkets upphandling av konsultstöd för översyn av asylprocessen ska rättas på så sätt att upphandlingens utvärderingsfas görs om.

Huruvida detta har gjorts är inte känt vid skrivtillfället, men en fråga kommer att ställas till Migrationsverket.

Man kan återigen undra vad det är som gör att Migrationsverket väljer att gå till ett utomstående företag för tjänster som man absolut bör och ska kunna klara av inom myndigheten. Det behöver givetvis inte vara fallet, men man kan förstås också fundera över huruvida det kan finnas några vänskapsband eller andra kopplingar mellan Migrationsverket och McKinsey som gör att man anser det vara så viktigt att hämta in folk just därifrån.

Än en gång: mer om denna fråga och mycket annat på asylområdet kan läsas under rubriken Asyl&Migration i vänsterspalten!
© Merit Wager