• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Söndagsfrukost med en författare

Söndagsfrukost med den ena författaren av boken Den motvillige journalisten – Välgörarna, Nuri Kino.

Från bokens  baksidestext:

VÄLGÖRARNA är en svindlande spänningsroman om passionerade reportrar och skurkar som döljer sig bakom vackra fraser, en satirisk skildring av svenska medier och en varm inblick i sverigeassyriernas liv.

Om de två författarna:

Nuri Kino och Jenny Nordberg möttes 2003 när de arbetade på Sveriges Radios Ekoredaktion med en serie inslag som belönades med Guldspaden för bästa undersökande reportage.
NURI KINO är bosatt i Södertälje och är frilansjournalist och dokumentärfilmare med hela världen som arbetsfält.
JENNY NORDBERG är bosatt i Stockholm och New York. Hon arbetar som journalist.

Bland annat här kan man beställa boken

En migga: ”Vad då ”unikt beslut”?”

Migrationsverkets rättschef Henrik Winman:

Migrationsverket har för första gången beviljat uppehållstillstånd till en flicka som riskerar att könsstympas. Beslutet betyder att könsstympning betraktas som förföljelse på grund av kön, och det blir vägledande.

Så rapporterade Sveriges Radio, Ekot den 24 oktober. Nu vill jag, likt Manuel i Fawlty Towers, utbrista  ett enda stort ¿QUE? Vad är det som är nytt och unikt med att Migrationsverket följer lagen? Och så här skriver en migga:

Rättsenheten på Migrationsverket lär ha skrivit ”ett unikt beslut” och ”för första gången” ha beviljat uppehållstillstånd åt någon som riskerar könsstympning, nämligen en eritreansk bebis?

Om rättsenheten verkligen menar att det skulle röra sig om ett unikt beslut så visar detta enbart hur lite kontakt den har med oss på ”golvet”. Vi har fattat sådana beslut sedan den senaste utlänningslagen trädde i kraft, vilket var för drygt två år sedan nu. Jag har varken läst det nya ”välgedande” eller ”klargörande” beslutet ännu, men är det så som det sägs i radioinslaget så har de på rättsenheten gjort bort sig. Det är oförskämt att prata om ”för första gången” och ”unikt” eftersom även vi andra som jobbar på verket faktiskt kan läsa lagen och dess förarbeten och agera därefter.

Finns det flera ”verk inom verket” eller vad är det frågan om? Eller har jag missat något? Har miggan, som är beslutsfattare vid Migrationsverket, missat något? Vad, i så fall?

© Denna blogg.

Lång illegal vistelse i Sverige ger inte uppehållstillstånd

Migrationsöverdomstolen, d.v.s. den allra högsta instansen i asyl- och utlänningsärenden, har undanröjt ett beslut av migrationsdomstolen om att bevilja en kvinna som vistats i Sverige under lång tid (varav större delen illegalt) uppehållstillstånd.

Migrationsöverdomstolen ”kör över” migrationsdomstolen och går på Migrationsverkets linje och skriver på sista sidan av sitt nio sidor långa utvisningsbeslut:

X har vistats i Sverige i drygt nio år. Av dessa har nästan sex år utgjorts av illegal vistelse. Hennes mycket långa illegala vistelsetid visar att hon inte är beredd att följa reglerna i utlänningslagen.

Redan den omständigheten medför att utrymmet i hennes fall för att bevilja undantag från huvudregeln om när uppehållstillstånd ska ha sökts och beviljats är  ytterst begränsat.

Det här är ett tydligt besked till alla som stannar i Sverige illegalt: hur länge man än stannar, om man gifter sig, vad man än gör så beviljas man inte uppehållstillstånd när man stannat illegalt i landet och inte respekterar lagen i Sverige. Det är viktigt att offentliga biträden och andra hjälpare som kommer i kontakt med asylsökande sanningsenligt informerar om detta och inte inger människor falska förhoppningar. Migrationsdomstolens nio sidor långa dom slutar:

Migrationsöverdomstolen bedömer att de svårigheter X åberopat att hon kan komma att utsättas för vid ett återvändande till Libanon inte är tillräckliga för att synnerligen ömmande omständigheter skulle kunna vara för handen. Migrationsöverdomstolen finner att inte heller en sammanvägd bedömning visar att det finns förutsättningar att bevilja X uppehållstillstånd med stöd av samma bestämmelse.

Eftersom det inte heller i övrigt har framkommit skäl för att bevilja uppehållstillstånd ska överklagandet bifallas och Migrationsverkets beslut fastställas.