• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Lång illegal vistelse i Sverige ger inte uppehållstillstånd

Migrationsöverdomstolen, d.v.s. den allra högsta instansen i asyl- och utlänningsärenden, har undanröjt ett beslut av migrationsdomstolen om att bevilja en kvinna som vistats i Sverige under lång tid (varav större delen illegalt) uppehållstillstånd.

Migrationsöverdomstolen ”kör över” migrationsdomstolen och går på Migrationsverkets linje och skriver på sista sidan av sitt nio sidor långa utvisningsbeslut:

X har vistats i Sverige i drygt nio år. Av dessa har nästan sex år utgjorts av illegal vistelse. Hennes mycket långa illegala vistelsetid visar att hon inte är beredd att följa reglerna i utlänningslagen.

Redan den omständigheten medför att utrymmet i hennes fall för att bevilja undantag från huvudregeln om när uppehållstillstånd ska ha sökts och beviljats är  ytterst begränsat.

Det här är ett tydligt besked till alla som stannar i Sverige illegalt: hur länge man än stannar, om man gifter sig, vad man än gör så beviljas man inte uppehållstillstånd när man stannat illegalt i landet och inte respekterar lagen i Sverige. Det är viktigt att offentliga biträden och andra hjälpare som kommer i kontakt med asylsökande sanningsenligt informerar om detta och inte inger människor falska förhoppningar. Migrationsdomstolens nio sidor långa dom slutar:

Migrationsöverdomstolen bedömer att de svårigheter X åberopat att hon kan komma att utsättas för vid ett återvändande till Libanon inte är tillräckliga för att synnerligen ömmande omständigheter skulle kunna vara för handen. Migrationsöverdomstolen finner att inte heller en sammanvägd bedömning visar att det finns förutsättningar att bevilja X uppehållstillstånd med stöd av samma bestämmelse.

Eftersom det inte heller i övrigt har framkommit skäl för att bevilja uppehållstillstånd ska överklagandet bifallas och Migrationsverkets beslut fastställas.

%d bloggare gillar detta: