• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

Inte så genomtänkta krav från moderatfraktion

De nya regler om arbetskraftsinvandring som börjar gälla i december splittrar moderaterna. Flera moderata riksdagsledamöter vill att gömda och papperslösa flyktingar ska få uppehållstillstånd i Sverige om de kan visa att de har jobb. Ledamöterna går därmed emot regeringen och migrationsminister Tobias Billström.

Det rapporterar Sveriges Radio. Och så här säger Ulrika Karlsson, moderat riksdagsledamot:

Jag har svårt att hitta ett svar på varför personer som levt länge i vårt land, och som jobbar på ett företag där de behövs, ska tvingas återvända till sitt hemland för att där söka arbetskraftsinvandring som kanske tar upp till ett år, och sedan återvända eftersom de har en anställning.  Jag har svårt att rent mänskligt och medmänskligt hitta svaren på varför det ska vara så byråkratiskt.

Faktum är att det finns ett antal personer i vårt land som inte haft en rättssäker asylprocess, och som lever här och jobbar här, och inte kan söka om arbetskraftinvandring. Vi måste hitta en lösning för dem.

Här rör det sig om en märklig sammanblandning av olika saker och det är förvånande att moderaterna är så splittrade i den här frågan! Att röra till det på det här sättet när en ny lag redan är skriven och överenskommen är, när man tänker efter, tämligen oerhört. Hur ska allmänheten – och i detta fall också asylsökande – veta vad som gäller från dag till dag när de som bestämmer inte står vid sina beslut? Och ska man kunna agera på samma sätt när det gäller andra lagar i samhället? Först besluta om dem och sedan, strax innan de träder i kraft, motarbeta dem eller kräva undantag? Om man vill att lagar ska respekteras av folket, måste också de som stiftar lagarna respektera dem. Om en lag träder i kraft ett visst datum, som nu lagen om arbetskraftsinvandring som ska gälla från den 15 december, då kan man inte en dryg månad innan komma och säga att ”nu ska vi införa vissa undantag”. Det borde man ha tänkt på innan.

Och hur tänker de, som nu tycker att en del asylsökande – de som trots att de inte enligt gällande lagstiftning har befunnits ha rätt till uppehållstillstånd i Sverige ändå ska beviljas uppehållstillstånd när de helt och hållet har struntat i den lagenliga process med Migrationsverk och migrationsdomstol som har kommit fram till att de inte har rätt att stanna i Sverige? De som självsvåldigt tagit lagen i egna händer och bara stannat??! Den signalen man här ger människor är att i Sverige behöver man inte följa landets lagar, man kan göra som man själv vill! De här riksdagsledamöterna, lagstiftarna, kan helt enkelt inte ha tänkt igenom ordentligt vad de egentligen gör genom sitt agerande. De visar ju lagbrytare att det inte spelar någon roll att de har satt sig över lagen och stannat här och arbetat illegalt (efter att man har fått avslag får man enligt lag inte arbeta)! De visar också att för alla dem som inte lyckats lära sig svenska och skaffa ett illegalt arbete och som kanske är gamla, sjuka eller barn – för dem ska lagen gälla! De ska utvisas enligt gällande lagstiftning!

För mig är det obegripligt hur någon – allra minst riksdagsledamöter som är lagstiftare – på fullt allvar framföra sådana här förslag!

En helt annan sak – och det är det jag menar med sammanblandning av olika saker – är att det tyvärr är sant, det som Ulrika Karlsson säger att ”det finns ett antal personer i vårt land som inte haft en rättssäker asylprocess”. Det är helt oacceptabelt, men det måste angripas på ett annat sätt. ”Two wrongs don’t make a right”. Jag hoppas att de ledamöter som resonerar så märkligt som Sveriges Radio rapporterat, tar en ordentlig och ärlig funderare på vad de håller på med och, prestigelöst, erkänner att de är inne på fel spår.

Vi har nu ett domstolsförfarande som alla har varit överens om skulle bli bättre än den starkt kritiserade Utlänningsnämnden. Och man kan inte strunta i vad domstolar kommer fram till, vare sig det handlar om stöld, våldtäkt, skattebrott, snatteri, mutbrott, rån – eller asylprövning! Lag är lag, domsol är domstol. Men – och det har jag fört fram tidigare: om besluten är uppenbart felaktiga så som bl.a. Ulrika Karlsson säger och vi är många som vet, så bör/måste de kunna rivas upp och korrigeras. Det är mycket olyckligt att felaktiga beslut fattas på asylområdet liksom inom det övriga rättsväsendet, men man kan inte korrigera de felaktiga besluten (som långt ifrån rör alla som nu arbetar illegalt i Sverige…) genom att föreslå att man ska strunta i de lagar som finns!

Migrationsminister Tobias Billström säger:

Men vi har inte fri invandring till Sverige. Man kan inte bara komma hit, gå och gömma sig och sedan komma fram och bestämma sig för att stanna bara för att det finns en regeluppsättning som passar just mig. Det tror jag inte svenska folket har någon större förståelse eller intresse av.

Han har rätt.

Finland: Journalister dömdes för ärekränkning

Två av Yles (Finlands motsvarighet till SVT) journalister har dömts till stora ersättningar för att ha kränkt företagarparet Lisitsyns ära.

Tingsrätten i Helsingfors ålade journalisterna att betala totalt 30 000 euro (drygt 300.000 kronor) ersättningar för lidande. Journalisterna dömdes till böter för två fall av grov ärekränkning och två fall av spridande av information som kränker privatlivet.

Domen är kopplad till en nyhet som publicerades av Yle 2006 och rörde misstankar om ekonomiska brott mot företagarparet. Rätten fattade sitt beslut efter omröstning.

Källa: FNB

Ingen kvotering av vare sig kvinnor eller män!

För några dagar sedan skrev integrationsminister Nyamko Sabuni på Expressens Sidan 4 under rubriken Kvotering är helt fel. Eller snarare om icke-kvotering. Hon sade bland annat:

Oppositionen vill genom kvotering till bolagsstyrelser genomföra en symbolisk förändring. Jag vill i stället åstadkomma en bestående förändring. Kvinnor och män ska ha lika förutsättningar att göra karriär.

Så självklart! Kvinnor och män ska ha lika förutsättningar att göra karriär. Eller inte göra karriär, om man inte vill det. Kvotering är förnedrande. Det finns knappast någon kvinna som stolt skulle berätta att hon har blivit inkvoterad till en högre post någonstans, det vore ju att erkänna att man inte fått jobbet för sina kunskaper och sin lämplighet utan enbart (eller i varje fall mest) för sitt köns skull! Och hur kan någon vettig människa tycka att man ska dela upp mänskligheten i ”män” och ”kvinnor”, som om människor av kvinnligt kön alla är och tänker lika medan alla av manligt kön är och tänker lika. Bara på grundval av sina kön! Om det vore så att alla kvinnor är på ett sätt och alla män på ett annat, då skulle vi väl inte ha olika politiska partier, t.ex., då skulle vi väl bara ha ett Mansparti och ett Kvinnoparti.

Man kan knappast annat än instämma i det som integrationsminister Nyamko Sabuni skriver, särskilt här, i den sista, självklara meningen om ett jämställt samhälle.

Att byta ut en orättvisa mot en annan är ingen bra lösning, oavsett om det gäller kvotering av kvinnor eller män. Vi har sett hur kvinnor missgynnats när högskolor ger förtur till män vid kvinnodominerade utbildningar. Ett universitet fälldes 2006 för diskriminering av Högsta domstolen, för att ha kvoterat in män. Jag vill se ett jämställt samhälle där vi bedöms efter vår kompetens och våra förmågor och meriter, inte kön eller hudfärg.

Det är givetvis ett så jämställt samhälle som möjligt som man ska sträva efter, men utan tvångsmedel. Dock: någon 100-procentig och exakt likhet och rättvisa kan det aldrig någonsin bli, då skulle vi behöva vara robotar som alla är stöpta i exakt samma form.