• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Finland försvarar sig självt

Det är enorma skillnader mellan grannländerna Sverige och Finland på massor av områden. Inte minst i deras syn på försvaret av resp land! Finlands utrikesminister Alexander Stubb uttalade idag landets ståndpunkt med anledning av att Finland beslutat att tillsvidare inte underteckna det internationella s.k. Oslo-avtalet om i december, som förbjuder klusterbomber. Beslutet att inte underteckna avtalet fattades av president Tarja Halonen och regeringens utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott. Så här sa alltså utrikesminister Alexander Stubb:

Det ger en signal om att Finland baserar sitt försvar – fortfarande – på sin egen kapacitet. Och vi har ju sagt direkt ut att vi inte kommer att använda de här vapnen till något annat än vårt självförsvar. Vi kommer inte att använda dem i krishanterande uppgifter.

Källa: svt.se/uutiset

Det finländska folket kan, till skillnad från det svenska, alltid känna sig trygga i förvissningen om att dess regering gör allt för att landet ska kunna försvara sig självt och bevara sin frihet och självständighet. Försvaret rustas inte ner och avtal som kan var negativa för det finländska försvaret ingås inte. Det är så långt från det svenska sättet att tänka att det inte går att jämföra de två ländernas inställning på samma dag!

Apropå ”Inte så genomtänkta krav från moderatfraktion”

Läs först Inte så genomtänkta krav från moderatfraktion. En migga skriver så här:

När det gäller de åsikter Ulrika Karlsson och andra moderata riksdagsledamöter för fram så tycker jag att de måste engagera sig mer om de vet att att det finns människor i Sverige som gömmer sig därför att DE INTE FÅTT EN RÄTTSSÄKER PRÖVNING i asylprocessen.

Om man är riksdagsledamot, alltså förtroendevald, och känner till sådant så är det nästan brottsligt att inte agera. De asylsökande de talar om måste givetvis få resning, om den tidigare prövningen av deras rätt till uppehållstillstånd inte varit rättssäker.

Jag har själv, precis som riksdagsledamoten Ulrika Karlsson och andra, sett fall där man starkt har kunnat ifrågasätta om verkligen alla skäl för skydd eller rätten till uppehållstillstånd på andra grunder har prövats. Även om det varit svårt, tungt och har tagit lång tid så har jag i sådana fall arbetat för att rätta till det som varit fel, vilket ibland också har lyckats.

Man kan inte komma med sådana krav som gruppen moderata riksdagsledamöter nu framför, d.v.s. att man ska ”belöna” asylsökande med uppehållstillstånd som arbetskraft när de valt att stanna kvar trots lagakraftvunna beslut om utvisning uppehållstillstånd, med vaga hänvisningar till att de inte skulle ha fått en rättssäker behandling i asylprocessen! Man kan inte bekämpa en sorts felaktigheter med en annan sorts felaktigheter! Och det faktum att man rakt över tycker att de asylsökande som ska utvisas men som arbetar här (illegalt!) ska få stanna medan de som inte arbetar men kanske också är offer för en asylprocess som inte varit rättssäker ska utvisas, visar att det här inte är helt genomtänkt.

Hur ska man någonsin komma till rätta med problemen kring asylsökeriet när lagstiftarna själva ”obstruerar” och agerar i strid med de lagar de själva stiftat? Vilka signaler ger det till Migrationsverket som har att tillämpa de lagar som riksdag och regering stiftat? Vilka signaler ger det till asylsökande?